Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Velkommen

May 29th, 2013 | Posted by webmaster in Nyheter - (0 Comments)

Velkommen til hjemmesiden www.suggestopedi.no

Her vil du finne informasjon om suggestopedi – en gledesfylt språkinnlæringsmetode hvor alle sansene brukes.

I Norge er Lisa Hartmark og Barbro Thorvaldsen ansvarlige for utviklingen av metoden, opplæring og læremiddel.

Hjemmesiden er under utvikling og oppdateres med ny informasjon kontinuerlig. Bildene som brukes på hjemmesiden er laget av Ingun Redalen White.

Intro-side 12_1_1

Nye begynnerkurs

May 19th, 2013 | Posted by webmaster in kurs | Nyheter - (0 Comments)

OVERSIKT OVER NYE BEGYNNERKURS I NORGE

Ålesund 12.-15.mai 2014. Kurset er dessverre overbooket allerede da interessen i Ålesund er så stor. Det er ingen plasser til andre på dette kurset.

Det er et par andre kurs som muligens kommer opp, men det er usikkert om det blir noen ledige plasser på disse. Det ser mer og mer ut som kommunene ønsker å bruke alle plassene når de først bestemmer seg for å ha et kurs.

 

Intro-side 12_1_1

 

Opplæring i suggestopedi

May 18th, 2013 | Posted by webmaster in opplæring - (0 Comments)

FOR LÆRERE – Suggestopedi

Lærere som jobber med alle typer språkopplæring i grunn- og videregående skole og voksenopplæring, inkludert norskopplæring av innvandrere. Utdanningen i suggestopedi har to trinn:

Trinn 1: Begynnerkurs

Obligatorisk 4 dagerskurs før man kan ta videreutdanning på et høgskolenivå.


Trinn 2: Studium ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Metodeutvikling i språkopplæringen med vekt på suggestopedi. Opptakskrav er godkjent lærerutdanning fra høyskole/universitet, primært med språkfag i fagkretsen. Mer info på Høgskolen i Buskerud og Vestfolds nettside:
http://www.hbv.no/studietilbud/laerer-og-lektorutdanning/suggestopedi/

 

Intro-side 18_1_1

Begynnerkurs

May 17th, 2013 | Posted by webmaster in opplæring - (1 Comments)

Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden)

Sagt om læring av metodens opphavsmann: “Fatigue is not caused of the scope of material, but by the manner of its presentation”. (Dr. Georgi Lozanov 2001)

Kurset inneholder innlæring av portugisisk om formiddagen slik at deltakerne selv får oppleve hvordan det er å lære et språk de ikke forstår, ved bruk av metoden. På ettermiddagen er det teori som forklarer den suggestopediske språkopplæringen.

Begynnerkurset vil gi innsikt i metoden. Det vil også bli gitt en orientering om arbeidet i Norge v/ Lisa Hartmark og Stefano Esposito.

Begynnerkurset er obligatorisk for dem som ønsker å utdanne seg i metoden på høgskolestudium (15 studiepoeng).

Litt info om kurset:

Du vil oppleve:

  • Mangfold av virkemidler i språkinnlæringen.
  • Å lære med alle sansene.
  • Å lære et nytt språk ved bruk av musikk, kunst, sanger, spill, aktiviteter, bevegelse, o.a.
  • Å lære både raskere og mer gledesfylt når læringen er variert og foregår i et positivt læringsmiljø.
  • Å bli presentert for en kreativ, men systematisk metode i språkinnlæring som er motiverende og gir en god selvfølelse.

Kapittel 1-side 15_1_1Målgruppe: Lærere som jobber med alle typer språkopplæring i grunn- og videregående skole og voksenopplæring, inkludert norskopplæring av innvandrere. UNESCO har i sin rapport også anbefalt metoden for personer med dysleksi, og som metode for alfabetisering, i tillegg til språkopplæring på alle nivåer.

Mål: Bli kjent med en metode for god og effektiv innlæring av et nytt språk og begreper. Deltakerne får selv oppleve hvordan det er å lære et språk de ikke kan (portugisisk eller spansk) via denne metoden. Vi kan garantere mange positive overraskelser!

Kursholder: Anna Cramér er utdannet som ”trainer” hos dr. Georgi Lozanov. Hun har benyttet suggestopedi i språkundervisning (portugisisk, engelsk og svensk) siden 1983. Siden 1991 har hun ledet kurs i suggestopedi i Sverige, Danmark og Finland. Hun er grunnleggeren av senteret Alla Sinnen.

Varighet: 4 dager.

Deltakerantall: ca.20.

Pris: Varierer i forbindelse med kurssted. Noen skoler/fylker/kommuner betaler kursavgiften til sine ansatte.

Prisen for begynnerkurset er økt til  kr. 3.600,- fra 2014. Prisen inkluderer kursmateriell, kaffe/te og frukt (men ikke lunsj). Utgifter for en eventuell lunsj kommer i tillegg.

Litt om materiell

May 16th, 2013 | Posted by webmaster in materiell - (0 Comments)

Suggestopedi er en metode hvor man trenger en del materiell for å lykkes med gode resultater. Det er ikke tilstrekkelig å bruke bare tekstheftene. I tillegg er det behov for plakater med grammatiske elementer, oversettelser til et språk deltakeren forstår, spill og aktiviteter som gir støtte til deltakerne i opplæringsprosessen.

Lozanov – metoden på norsk har mottatt noe offentlig støtte til utvikling av teksthefter, oversettelser og plakater. Midlene er bevilget av Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet og Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Sistnevnte har bevilget midler gjennom Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Teksthefter
Teksthefter for suggestopedisk undervisning av voksne innvandrere og ungdom ned til 16 år foreligger. Ombrekking og oppsett av teksten i tekstheftene er utarbeidet av Kursiv Media AS. Vi er svært fornøyd med arbeidet til Kursiv Media som har skaffet seg en solid kompetanse på utforming av suggestopedisk materiell. Se nærmere informasjon om bestilling av teksthefter under teksthefter på menyen på høyre side.

Språkblokker
Det er foreløpig utarbeidet ulike språksblokker (paralleloversettelser) til alle de 4 teksteheftene i ” Den lange reisen”. Parallelloversettelsene finnes på ulike språk. For å vite mer om språkblokker, les under “Teksthefter i suggestopedi”.
Kursiv media AS har tilpasset oversettelsesblokker – blokker hvor hver enkelt side kan rives av og limes inn ved siden av den norske teksten i tekstheftene – til alle språkene.

Papirutgaver (paralleloversettelser)
Det finnes også oversettelser i papirutgavene i mange ulike sprk. For en oversikt, les under “Teksthefter i suggestopedi”.

Vi har mottatt brev fra mange kommuner om behov for oversettelser til flere språk. Vi har foreløpig ikke midler til dette. Vi prioriterer nå ferdigstillelse av kapittel 4 som vi håper skal bli ferdig snart.

Plakater
Det er pr.i dag utarbeidet en grunnpakke med
24 plakater. Se mer informasjon under plakater på menyen på høyre side.

Spill og ulike aktiviteter er også helt sentralt for å kunne bruke metoden. Vi har dessverre ikke fått nok midler foreløpig til å utvikle en grunnpakke til hvert kapitel. Vi håper at det blir mulig å få dette etter hvert. Det er pr.idag kun to spill/ aktivitet som foreligger. Se mer informasjon under spill.

For å bestille tekstheftene, oversettelsene og plakatene, vennligst bruk bestillingskjemaer som finnes under “Bøker og materiell” på menyen på høyre side.

De må skannes og sendes via e-post.