Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Opplæring i lesesirkelmetoden

May 15th, 2013 | Posted by webmaster in opplæring

FOR ANDRE FORMIDLERE – Lesesirkelmetoden

Lesesirkelmetoden er utviklet av Barbro Thorvaldsen, og bruker mange av elementene i suggestopedien.

Barbro Thorvaldsen avholder kurs i hele Norge. Kursene tilpasses lokale behov. Se under målgruppe.

Det ligger mer info på bloggen: http://lesesirkelmetode.wordpress.com/. Der ligger også den metodiske veiledningen til Lesesirkelmetoden.

Kapittel 2-side 20_1_1Målgruppe: Målgruppen kan omfatte lærere, bibliotekarer, ulike frivillige; leksehjelpere, lesevenner, flyktningeguider, Nav-ansatte og mange andre som arbeide med språk, integrasjon, kommunikasjon og språkopplæring.
Videregående skoler kan via Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening søke om støtte til kurs og formidling av Barbro Thorvaldsen – både kurs i Lesesirkelmetoden og foredrag om den suggestopediske innlæringsmetoden.

Link: http://forfatteretilskolen.no/

Mål: Å gi kursdeltagerne praktiske ferdigheter til å kunne introdusere og tilrettelegge nye tekster og temaer for innlærere som trenger muntlig trening og lesetrening. Mer kunnskap, bedre praksis!

Varighet: Det arrangeres normalt et 3-dagers kurs med praksisavslutning med elevgrupper. Kurset kan tilpasses lokale ønsker og behov.

Opptakskrav:  Ingen

Kursholder: Barbro Thorvaldsen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.