Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Opplæring i suggestopedi

May 18th, 2013 | Posted by webmaster in opplæring

FOR LÆRERE – Suggestopedi

Lærere som jobber med alle typer språkopplæring i grunn- og videregående skole og voksenopplæring, inkludert norskopplæring av innvandrere. Utdanningen i suggestopedi har to trinn:

Trinn 1: Begynnerkurs

Obligatorisk 4 dagerskurs før man kan ta videreutdanning på et høgskolenivå.


Trinn 2: Studium ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Metodeutvikling i språkopplæringen med vekt på suggestopedi. Opptakskrav er godkjent lærerutdanning fra høyskole/universitet, primært med språkfag i fagkretsen. Mer info på Høgskolen i Buskerud og Vestfolds nettside:
http://www.hbv.no/studietilbud/laerer-og-lektorutdanning/suggestopedi/

 

Intro-side 18_1_1

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.