Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Julen 2013

December 21st, 2013 | Posted by webmaster in Nyheter - (0 Comments)

Jul 2013
GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

til alle dere som besøker hjemmesiden vår!

Vi takker for et aktivt år med lærere og elever som har deltatt på kurs i hele Norge.

Hilsen fra Lisa, Barbro og Stefano.

Vi vil informere om at det blir et nytt begynnerkurs i suggestopedi i Fauske i Nordland 14.- 17. januar 2014.

Begynnerkurset er for lærere som jobber med alle typer språkopplæring i barnehage, grunnskole, ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæringen inkludert norskopplæring av innvandrere. UNESCO har i sin rapport anbefalt metoden også for personer med dysleksi i tillegg til språkopplæring på alle nivåer og som metode for alfabetisering.

Målet med kurset er å bli kjent med en metode for god og effektiv innlæring av nytt språk og begreper. Deltakerne får selv oppleve hvordan det er å lære et språk de ikke kan på denne metoden. Vi garanterer mange positive opplevelser! Personer fra Nordland fylkeskommune og de som skal ta høgskolestudiet blir prioriterte for plasser på begynnerkurset.

Ytterligere informasjon om kurset ligger vedlagt (Invitasjon Suggestopedikurs Fauske januar 2014). Det er RKK Salten som står som arrangør mens det er Lozanovmetoden som står som faglig ansvarlig.
Kontaktperson for RKK Salten er Vegard Dybvik, rkkisvd@online.no, tel: 75 60 45 44
Kontaktperson for faglige spørsmål, Lisa Hartmark , lisa.hartmark@hotmail.com, mobil: 92 20 19 89

Kapittel 1-side 15_1_1

Et studietilbud i ” Metodeutvikling i språkopplæringen med vekt på suggestopedi” starter i Bodø i 2014 med første samling 23. og 24. januar 2014. Studiet er på 15 studiepoeng og går over ett år. Det er Høgskolen i Buskerud som er fagansvarlig for studiet, men studiet vil være i lokalene til Universitetet i Nordland.

Det er fortsatt noen ledige plasser. Det er bare å melde seg på.

Det er krav om gjennomført begynnerkurs i suggestopedi før man kan delta på studiet.
Se evaluering av tidligere studium i Leknes i Lofoten på vår hjemmeside under evalueringer og høgskolestudium.

Mer informasjon om studietilbudet i Bodø finnes på HIBUs hjemmeside:
http://www.hibu.no/studietilbud/larerutdanning/videreutda/suggestopedi/
Kontaktperson for faglige spørsmål: Lisa Hartmark , lisa.hartmark@hotmail.com , mobil: 922201989

Intro-side 20_1_1