Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Begynnerkurs i Fauske 14.- 17.januar.
Det var RKK Salten v/ Vegard Dybvik som tok initiativ til å arrangere kurset i Fauske. Det var stor pågang og overbooket kurs, men noen ble syke rett før kursstart. Det endte med 21 deltakere. Det var mange fornøyde lærere. Flere av kursdeltakeren skulle begynne på høgskolestudiet i Bodø uka etter. De måtte ha begynner- kurset som er obligatorisk for å søke studiet. Evalueringen vil bli lagt ut på hjemmesiden etter hvert.

Høgskolestudiet med 15 studiepoeng startet på Universitetet i Nordland med første samling 23. og 24. januar.
Det var stor pågang på å komme med, og noen heldige fikk plass rett før oppstart. Studiet ble overbooket denne gangen. Flertallet av studentene kommer fra Nordland, men det er også deltakere fra Sørlandet, Vestlandet og Finnmark.

Det er mange engasjerte lærere på studiet. Vi som er faglærere på studiet ser fram til et interessant år med mye aktivitet og mange gode faglige innspill. I tillegg opplevde vi god service på Universitetet i Nordland med fine undervisningsrom og gode tilrettelagte overnattingsmuligheter på campus. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Vi må legge til at det er Høgskolen i Buskerud og Vestfold som er fagansvarlige for høgskolestudiet, men at det gjennomføres lokalt i Nordland da Nordland Fylkeskommune har kjøpt studiet til lærere i Nordland.

Besøk fra Sverige på slutten av 2013

February 4th, 2014 | Posted by webmaster in Nyheter - (0 Comments)

Kapittel 2-side 25_1_1

Like før jul fikk vi studiebesøk fra Sverige. En delegasjon på 20 personer kom til Oslo 27. og 28. november. De ønsket å se litt på undervisningen med bruk av suggestopedi og høre om erfaringene vi har med denne metoden for minoritetsspråklige i Norge. Den svenske gruppen kom fra et prosjekt som heter ISAK som innbefatter 9 kommuner i Sverige. Her er litt om målsettingen med prosjektet:

Projektet syftar till att hitta metoder för att ge utrikesfödda personer inträde till studier och arbete. Det handlar om att hitta metoder som, förbättrar målgruppens kunskaper i svenska, höjer deltagarnas motivation samt förbättrar samarbetet med anställande arbetsgivare. I projektet medverkar 9 Sörmländska kommuner Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Flen, Vingåker, Trosa, Oxelösund, Nyköping och Gnesta.

Her kan du lese mer om prosjektet.

Programmet i Norge
27. november
Besøk på Gardermoen på dagtid hos et privat firma som har kjøpt undervisning med suggestopedi til sine ansatte. Vi så på undervisningen til lærer Barbro Thorvaldsen. Møte på kvelden 27. november med ledelsen i det private firmaet, NAV kommune v/ Bydel Søndre Nordstrand, og erfaringer fra lærere og elever som har brukt suggestopedi i undervisningen. Det ble også tid til middag og hyggelig samvær på kvelden 27. november i tillegg til faglig diskusjoner.

28. november
Besøk på Rosenhof VO , avdeling Trondheimsveien. Noen besøkte også Fakultetet for lærerutdanning – etter og videreutdanning v/ Høgskolen i Buskerud. Det ble gitt orientering om studiet Metodeutvikling i språkopplæringen med vekt på suggestopedi v/ dekan Hein Lindquist og fagkonsulent Elin Varne Johansen. Det ble et interessant møte på Høgskolen med mange spørsmål fra den svenske delegasjonen.

Her er et bilde av noen av de svenske deltakerne som besøkte Høgskolen. Takk til alle som bidro med sine kunnskaper og gjorde dagene interessante for alle parter!

Besøk på Høgskolen i Buskerud 2013Fra venstre: Mikael Nymann, Kenny Sjôberg, Bjørn Littmarck, Hein Lindquist (HIBU) Lisa Hartmark( Norge), Anna- Lena Karlsson, Pelle Norén, Elin Varne Johansen (HIBU)