Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Det er morsomt når det kommer oppslag om at metoden suggestopedi gir resultater. Her er en artikkel som stod i et blad for Folkehøgskoler. Suggestopedilærer Susan Ege Andersen på Elverum Folkehøgskole startet i høst med metoden suggestopedi. Hun får resultater som vi kan lese i artikkelen «Lærer norsk i rekordfart».

Lærer norsk i rekordfart

– Da jeg kom hit snakket jeg bare engelsk. Nå går det meste på norsk, sier Khalif (19). Etter to måneder på Elverum folkehøgskole har mye endret seg.

Flere folkehøgskoler har engasjert seg i flyktningsituasjonen i Norge. Tidlig i oktober kom to nye elever til Elverum, begge to med omtrent et år bak seg på asylmottak.

– På mottaket hadde vi bare norskundervisning to timer i uka. Det er altfor lite til å lære noe, sier Rajab (18).

– Her har vi undervisning mange timer hver dag. Dessuten foregår jo alt annet på skolen på norsk. Du må lære deg språket for å forstå hva som skjer her, sier han. Les mer.

 

I Aftenposten i 2015

Barbro Thorvaldsen gjør et veldig godt arbeid i flere av bydelene i Oslo. I Groruddalen har hun en skrivegruppe for de som trenger mer øvelse i skriftlig norsk. De 18 skrivende kvinnene har skrevet to dikt som er vakre og med et stort ønske om en verden uten terror. Vi vil med disse diktene takke for alt det flotte arbeidet som mange suggestopedilærere gjør i hele landet og ser framover til et nytt begivenhetsrikt år for alle.

Verden uten terror- to dikt |18 skrivende kvinner i Groruddalen

Aftenposten redaksjon
Publisert: 16.des. 2015 13:50


Kvinner i skrivegruppen i Groruddalen: Barbro Thorvaldsen (midten), lærer og Farzana Abid, Arkhawan I. Khidher, Lana Mahmood Ali, Wathinee Champahom, Hadeel Al Haddad, Tharminy Yogarasa, Safiya Saleh Jama, Zahida Parveen, Gulshan Ara Syed, Nirmaladevi Ravi, Asma Akhter, Shehla Mamoon, Rukhsar Nar Mohammad, Vasanthy Rajaratnam, Fantu Bassil, Christy Godswill og Fatima Munir. FOTO: PRIVAT

Vi ønsker bare at vi alle kan leve i kjærlighet og ikke i hat. Det er utfordrende for oss å finne en endelig løsning på.Hvor skal denne verden gå? Nå er tiden inne for å tenke på hvordan vi bør forholde oss til terrorisme uten å miste kjerneverdiene vi ønsker å bevare. Vi vil ha fred basert på respekt og kjærlighet, uten å blande oss i hva andre gjør.

Tiden er kommet til å samarbeide for å forsvare fremtiden for vår neste generasjon. Vi ønsker bare at vi alle kan leve i kjærlighet og ikke i hat. Det er utfordrende for oss å finne en endelig løsning på dette problemet. Hvis vi alle fokuserer mest på demokrati, kan vi forandre denne vanskelige situasjonen. Kom igjen, alle sammen! Stopp terroristene og kjemp for demokrati! Sammen kan vi klare det.

Hele skrivegruppa!

Hadeel:

Kan du svare meg?
Hvorfor er det noen barn
som må vokse opp uten foreldre?
Hvorfor er det hat, drap og krig?
Hvorfor må det bare fortsette slik?
Hvorfor kan ikke ondskapen bli slettet?
Hvorfor kan ikke freden bli hentet?
Hvorfor er det så mye vondt og elendighet?
Hvorfor tenker vi ikke på vår neste?
Hvorfor tenker jeg bare på mitt eget beste?
Hvorfor kan vi ikke spre en evig kjærlighet
og sammen redde vår menneskelighet?

Arkhawan:

Når kommer den tiden at krigen slutter i verden?
Verden er sliten av krig og terror.
Hver dag dør menneskene uten grunn
og uten at de vet
hvorfor de dør.
Menneskene,
trærne,
stenene
og dyrene
er slitne
av å høre
på lyden
fra bombene.