Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

 

Kvinesdal

 

Metoden suggestopedi har vist seg å være effektiv. DEN MÅ LÆRES. Starten på denne opplæringen er BEGYNNERKURSET hvor du selv opplever hvordan det er å tilegne deg et nytt språk ved å bruke suggestopedi. Det er SVÆRT gode evalueringer av disse kursene. DU HAR NÅ SJANSEN. Begynnerkursene har som regel vært full booket. Det har ikke alltid vært plass til alle som har ønsket plass. Denne gangen er det fortsatt ledige plasser. Påmeldingsfristen har gått ut, men den kan du se bort fra. MELD DEG PÅ. Det vil du ikke angre på.

Invitasjon til suggestopedikurs 8.-11.2016

Gode resultater med Lozanovmetoden/ suggestopedi i språkopplæringen øker i hele landet. Det gjelder nyankomne innvandrere som skal lære norsk. De blir aktive språkbrukere fra dag 1. Innvandrere som har bodd her i flere år som ikke snakker norsk, har fått nye muligheter med metoden suggestopedi. Det blir stadig flere eksempler. Alle kan lære å snakke norsk! Det er et spørsmål om hvilken metode man bruker for å oppnå rask muntlig kompetanse. Vi minner også om integreringsforliket i Stortinget: “Det er viktig at nye måter å drive språkopplæring på kan utprøves, og at regelverk tilpasses slik at det åpner for fleksibilitet hvor den som har rett på språkopplæring kan velge andre tilbud som passer best.”
Det blir ingen valg om ikke man lærer flere måter å undervise på. I dag er det liten mulighet for valg av ulike tilbud.
VELKOMMEN PÅ KURS!