Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Det blir stadig flere eksempler på gode resultater med Lozanovmetoden/ suggestopedi. Alle grupper, både analafabeter og de med mye skolebakgrunn kan lære å snakke muntlig norsk på kort tid!

Flyktninger og innvandrere må få flere valg m.h.t hvilken metode de ønsker å lære norsk på. Vi minner i denne sammenheng om integreringsforliket i Stortinget:

“Det er viktig at nye måter å drive språkopplæring på kan utprøves, og at regelverk tilpasses slik at det åpner for fleksibilitet hvor den som har rett på språkopplæring kan velge andre tilbud som passer best.”

Nå har du sjansen til å få innsikt i metoden som flere og flere innvandrere liker veldig godt og som de oppnår svært gode resultater med.

Kurset er omtrent fullt . Det er kun noen få ledige plasser pr. idag.

Invitasjon til begynnerkurs i suggestopedi – Leira uke 15 – 12. – 15. april 2016

VELKOMMEN PÅ KURS!