Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Begynnerkurs for lærere i Oslo!

February 9th, 2017 | Posted by webmaster in kurs | opplæring

 

Det har vært etterspørsel etter et kurs i Oslo. Nå arrangerer Lozanovmetoden et begynnerskurs i lokalene til Podium jobb og karrieresenter på Skøyen i Oslo.

Begynnerkurs i Lozanovmetoden/suggestopedi

Nå har du sjansen til å lære å snakke litt av et nytt språk på fire dager og samtidig lære deg litt om en språkopplæringsmetode som elevene dine vil oppleve som motiverende og gledesfylt. Metoden bygger på helhet og variasjon av virkemidler. Måler er å øke elevenes læringspotensial og mestring av ny kunnskap.

På begynnerkurset i Lozanovmetoden/suggestopedi får du selv oppleve hvor lett det er å lære et nytt språk på denne metoden. Vi bruker swahili. Vi kan garantere deg mange positive overraskelser og ønsker deg velkommen til kurs!

Kurset passer for lærere som jobber med språkopplæring i alle skoleslag inkludert barnehager og voksenopplæring for innvandrere. For de som ønsker å gå videre med videreutdanning er begynnerkurset obligatorisk. Vi håper å få opp igjen høgskolestudiet på 15studiepoeng innen suggestopedi som vi har hatt i mange år. Hvis ikke det går, skal vi starte etterutdanningskurs. Kravet er gjennomførtbegynnerkurs på 4 dager.

Tidspunkt: 4 dager i uke 13 – onsdag 29.mars – lørdag 1.april
Sted: Podium jobb – og karriersenter, Oslo Vest. Karenslyst allé 6, 0278 Oslo
Kursavgift: Kr 3.800,- pr. deltaker inkluderer kursmateriell.
Påmelding: Ta raskt kontakt for påmeldingsskjema. Her vil du finne utfyllende informasjon om kursets innhold og organisering.

Her er et sitat fra en lærer på ett av begynnerkursene hvor spørsmålet var hva som var viktigst for deg på kurset?
Svar: “Det er så mye! Jeg har fått bekreftet at denne metoden er tilpasset vår hjerne. Vi har lært på en måte som er naturlig for oss. Alle smarte” triks” vi selv har funnet på som lærer er samlet i et systematisk og helhetlig system. Det er overveldende og fantastisk! Jeg tror ikke det finnes en eneste pedagog, som ønsker det beste for elevene, som ikke ville gått god for denne metoden!”

Med vennlig hilsen

Lisa Hartmark
Lozanovmetoden
E-post: lisa.hartmark@hotmail.com
Mobil: + 47 92201989
www.suggestopedi.no

Rasa Ziburkute
Avdelingsleder Podium Mosa
E-post: Rasa.Ziburkute@podium.no
Mobil: + 47 93497564

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.