Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Nytt grunnkurs i Oslo

August 16th, 2017 | Posted by webmaster in kurs | opplæring - (0 Comments)

Vi gjentar suksessen og arrangerer et nytt grunnkurs i Oslo.

Nå har du muligheten til å delta 18.-21.oktober 2017!

Vi har igjen fått låne lokaler av Podium jobb og karrieresenter på Skøyen i Oslo. Lokalene passer godt til våre kurs.

Det forrige kurset i mars 2017 var overbooket med 21 på venteliste. Det er interesse for denne språkopplæringen. Vi har allerede fått påmelding til dette kurset. Meld deg på! Det vil du ha glede av!

Du sjansen til å lære å snakke litt av et nytt språk på fire dager og samtidig lære deg litt om en språkopplæringsmetode som elevene dine vil oppleve som motiverende og gledesfylt. Metoden bygger på helhet og variasjon av virkemidler. Måler er å øke elevenes læringspotensial og mestring av ny kunnskap.

På begynnerkurset i Lozanovmetoden/suggestopedi får du selv oppleve hvor lett det er å lære et nytt språk på denne metoden. Vi bruker swahili på dette kurset. Du får oppleve å bli kjent med et afrikansk språk! Swahili har ord fra både arabaisk og somali. Vi kan garantere deg mange positive overraskelser og ønsker deg velkommen til kurs!

Kurset passer for lærere som jobber med språkopplæring i alle skoleslag inkludert barnehager og voksenopplæring for innvandrere. For de som ønsker å gå videre med videreutdanning er begynnerkurset obligatorisk. Vi starter også et etterutdanningskurs i høst. Kravet er gjennomført grunnkurs på 4 dager. Se vedlegg med invitasjon til grunnkurset med påmelding.

Tidspunkt: 4 dager i uke 42 – onsdag 18. – 21.oktober 2017.

Sted: Podium jobb – og karriersenter, Oslo Vest. Karenslyst allé 6, 0278 Oslo

Kursavgift: Kr 3.800,- pr. deltaker inkluderer kursmateriell.

Påmelding: Her kan du laste ned påmeldingsskjema i word-format eller PDF. Du vil finne utfyllende informasjon om kursets innhold og organisering.

Her er et sitat fra en lærer på ett av begynnerkursene hvor spørsmålet var hva som var viktigst for deg på kurset?
T
erningkast Det er så mye! Jeg har fått bekreftet at denne metoden er tilpasset vår hjerne. Vi har lært på en måte som er naturlig for oss. Alle smarte” triks” vi selv har funnet på som lærer er samlet i et systematisk og helhetlig system. Det er overveldende og fantastisk! Jeg tror ikke det finnes en eneste pedagog, som ønsker det beste for elevene, som ikke ville gått god for denne metoden!

Med vennlig hilsen
Lisa Hartmark
Lozanovmetoden
E-post: lisa.hartmark@hotmail.com
Mobil: + 47 92201989
www.suggestopedi.no