Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Dette er informasjon til dere som har gjennomført det obligatoriske grunnkurset i Lozanovmetoden/ suggestopedi. Dette er et tilbud til dere som ønsker å lære mer og bruke metoden der dere jobber! Nå har dere muligheten. Det har allerede kommet påmeldinger til denne etterutdanningen. Meld dere på!

Vi har fått med oss to forskere på dette etterutdanningskurset. Planen er at de ønsker å forske på metoden, men de vil gjerne lære metoden først. Det vil nok føre til mange interessante diskusjoner på etterutdanningskurset! De ønsker i første omgang å forske på suggestopedi for analfabeter og de med lite skolebakgrunn. Dette er i tråd med Brochmann 2 utvalget NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit som sier at det er behov for mangfold av metoder i voksenopplæringen for innvandrere da gruppen er så heterogen.

I tillegg sier utvalget:

“Utvalget vil understreke at det foreligger lite forskningsbasert kunnskap om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne, det gjelder både opplæringens innhold, metodisk tilnærming, læringsmiljø og kommunenes organisering av tilbudet.”

Det har aldri vært noen forskning i Norge for spor A1 deltakere. Jeg skrev en avisartikkel i Aftenposten tidligere i år; «Analfabeter er vår tids glemte gruppe».

Alle politiske partier har sviktet siden de første gruppene med kvinner som var analfabeter kom på 70-tallet. Det var kvinner som var gjenforent med sine menn som …

Nå har dere sjansen til å lære hvordan dere skal bruke metoden til beste for elevene/ deltakerne dere underviser. Både barn, unge og voksne kan lære med Lozanovmetoden på alle nivåer. Etterutdanningen i Sogndal gjelder ikke spesielt for gruppen analfabeter. Vi har erfaringer og vet at mange deltakere ønsker å lære på denne måten! Det blir fokus på å lære å bruke metoden i praksis.

Etterutdanningen består av 4 samlinger à 2 dager + en sertifiseringssamling.

Kravet er gjennomført grunnkurs i metoden. Lozanovmetoden v/ Lisa Hartmark er koordinator for etterutdanningen. Lisa Hartmark er utdannet trainer av metodens opphavsmann dr. Georgi Lozanov og har i flere år jobbet sammen han. Andre erfarne suggestopedilærere vil delta med sine erfaringer på etterutdanningen. Suggestopedilærer Karense Foslien vil være med i starten for å få en link til de siste grunnkursene. Lisa Hartmark har tidligere vært lærer på høgskolestudiet vi har hatt i metoden i flere år. Vi mistet studiet da høgskolene fusjonerte. Vi håper at det etterhvert kan bli mulig å få opp igjen et høgskolestudium og at dere på etterutdanningen som ønsker det kan få ta eksamen som privatister. Dette vet vi dessverre ikke på nåværende tidspunkt. Det er oppmøteplikt og krav om 80% frammøte for å få sertifiseringsbevis. Detaljert innhold for samlingene med temaark vil komme etterhvert.

Datoene for samlingene blir følgende:

  • 1. samling 9.- 10. november.
  • 2. samling: 11.-12. januar
  • 3. samling: 8.-9. mars
  • 4. samling: 26.- 27. april
  • eksamen/ sertifisering: 7.-8. juni

Pris kr. 3.700,- pr. samling unntatt sertiferingssamlingen som vil koste kr. 1.500. I tillegg kommer kr. 1.500 for kompendium med litteratur. Eventuelt annen litteratur utenom kompendiumet må deltakerne skaffe selv. Betalingen av kurset kan skje i forkant av hvert kurs eller samlet for alle kursene. Det kan dere velge selv.

Påmeldingsskjema i PDF eller WORD.

Etterutdanningen vil ha fokus på god praksis, men det vil bli krav om levering av tre oppgaver mellom samlingene. Det vil også bli krav om å levere en video med introduksjon som vil bli kommentert individuelt av faglærere.

Under forutsetning av tilstrekkelig antall deltakere ønsker vi å gi ekstratilbud om musikkpedagog og stemmetrening en dag for å styrke lærerne i konsertlesing som er nytt for lærerne slik at man får øvd på dette på en god måte. I tillegg ønsker vi også å få med en dramapedagog en dag. Det forutsetter nok antall kursdeltakere. Kursdeltakerne vil også få møte flere erfarne suggestopedilærere i utdanningen.

Vi ønsker også å få til hospitering der det er mulig. Reiseutgifter til dette kommer utenom. Kaffe, te og frukt vil inngå i prisen pr. samling. Lunsj- og overnattingsutgifter inngår ikke i prisen for etterutdanningen.

Spørsmål rettes til Lisa Hartmark på mail; lisa.hartmark@hotmail.com eller mobil 92201989.

Påmelding sendes til:
Astri Holum
Rådgjevar, NAV Sogndal
55553333/57015682
Mail: astri.holum@nav.no