Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Julehilsen

December 20th, 2017 | Posted by webmaster in Nyheter - (0 Comments)


SUGGESTOPEDI BLE LØFTET OPP AV FAFO i 2017!

DEN STØRSTE TAKKEN GÅR TIL ALLE SUGGESTOPEDILÆRERE SOM HAR FÅTT GODE RESULTATER

På Frokostmøte den 31.oktober i år lanserte FAFO rapporten; Introduksjonsprogram og norskopplæring. Hva virker – for hvem? Det var en fullsatt sal med både fagfolk og byråkrater fra kommuner og statlig virksomhet. Forsker Anne Britt Djuve snakket blant annet om deltakere på spor 1 og de dårlige resultatene for denne gruppa. Hun viste til at mange går flere år uten resultater. Hun mente det må være andre opplegg og sa; «Det er forsket ubegripelig lite på norskopplæringen, men kommuner som bruker suggestopedi eller morsmålstøttet undervisning, får resultater.». I tillegg er suggestopedi omtalt i rapporten på side 310 og 311. Det er første gang suggestopedi og jeg som person har fått omtale i en rapport fra FAFO! Det var en gledens dag for alle suggestopedilærere som har jobbet i det stille i det ganske land. Håper dette også vil komme mange flyktninger til gode.

Nå er 2017 snart slutt og 2018 står på dørstokken. Når vi går inn i det nye året, må vi minne oss på KVALITET I ALLE LEDD er det viktigste for at resultatene skal bli gode. Det er viktig å huske i en travel hverdag!

2018 kan bli et spennende år. Da vi utlyste nytt grunnkurs i Oslo i slutten av januar, var kurset fullt med venteliste etter to dager! Vi skal utlyse flere grunnkurs. Vi setter også i gang med etterutdanning denne våren og kommer snart med invitasjon og påmelding til dette.

Vi har nye ting på gang. En av konklusjonene i rapporten er at FAFO anbefaler at det iverksettes systematisk utprøving av alternative pedagogiske tilnærminger i norskopplæringen for voksne med lite eller ingen skolebakgrunn. Lozanovmetoden har et begynnende samarbeid med to forskere som har fått midler til et forprosjekt for å utarbeid et hovedprosjekt. Vi har søkt midler til utprøving og håper på positivt svar!

Da gjenstår det å ønske alle en velfortjent ferie med ro og fred. Så møtes vi igjen til et nytt år med nye utfordringer.

Julehilsen
Lisa Hartmark