Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Etterutdanningen er et tilbud til alle som har deltatt på grunnkurset i suggestopedi. Det er krav om gjennomført grunnutdanning.

Det har dessverre tatt litt tid å få på plass etterutdanningen. Nå har vi funnet lokaler. Vi skal være i Saxegaarden. Det er historiske lokaler som ligger i Middelalderparken i Gamlebyen.
Nå har dere sjansen til å lære hvordan dere skal bruke metoden til beste for elevene/ de voksne deltakerne dere underviser. Både barn, unge og voksne kan lære med Lozanovmetoden. Vi vet at mange ønsker å lære på denne måten!

Etterutdanningen består av 4 samlinger à 2 dager + en sertifiseringssamling. Lozanovmetoden v/ Lisa Hartmark er koordinator for etterutdanningen og har tidligere vært lærer på høgskoleutdanningen i suggestopedi. Lisa Hartmark er utdannet trainer av metodens opphavsmann dr. Georgi Lozanov og har i flere år jobbet sammen han. Suggestopedilærer Karense Foslien deltar i etterutdanningen.

Da det har meldt seg på mange lærere til etterutdanningen, har vi allerede booket noen timer med en universitetsutdannet spesialist innen sangteknikk på første samling. Hun vil ha fokus på stemmetrening for å styrke lærerne i konsertlesing som er nytt for lærerne. I tillegg ønsker vi også å få med en dramapedagog og andre relevante ressurspersoner på noen av samlingene senere. Andre erfarne suggestopedilærere vil også etterhvert delta med sine erfaringer.

Etterutdanningen vil ha fokus på god praksis, men det vil bli krav om levering av totalt tre oppgaver. Det vil også bli krav om å levere en video med introduksjon som vil bli kommentert individuelt av faglærere.
Det er oppmøte plikt og krav om 80% frammøte for å få sertifiseringsbevis. Detaljert innhold for samlingene med temaark vil komme etterhvert.

Datoene for samlingene blir følgende i 2018:
1. samling 25.- 26. april
2. samling: 7.-8.juni
3. samling: 27.-28. september
4. samling: 1.-2. november
Sertifisering: 17.-18. januar 2019. Studentene møter bare på en av dagene.

Vi ønsker også å få til hospitering der det er mulig. Reiseutgifter til dette kommer utenom. Kaffe, te og frukt vil inngå i prisen pr. samling. Lunsj- og overnattingsutgifter inngår ikke i prisen for etterutdanningen
Pris kr. 3.700,- pr. samling unntatt sertiferingssamlingen som vil koste kr.1.500,- I tillegg kommer kr. 1.500,- for kompendium med litteratur. Eventuelt annen litteratur utenom kompendiumet må deltakerne skaffe selv. Totale utgifter for etterutdanningen vil være kr. 18.300,-.

Du kan velge betalingsmåte:
1. kr. 3.700,- i forkant av hver samling og betaling av kompendiumet i vårsemesteret og kr. 1.500,- for sertifiseringen i høstsemesteret.
2. kr. 9.150,- halvparten av totalbeløpet i vårsemesteret i forkant av første samling og kr. 9.150,- i høstsemesteret i forkant av samlingen 27.- 28. september.
3. kr. 18.300,- som betales i forkant av første samling.

Det må gis beskjed ved påmeldingen til utdanningen hvilken betalingsmåte som velges. Det vil bli sendt faktura ifølge den betalingsmåten som velges. Det må også framkomme tydelig hvem som skal betale etterutdanningen.

Det har allerede kommet mange påmeldinger til denne etterutdanningen. Meld dere på!

Fafo skriver i sin rapport» Introduksjonsprogram og norskopplæring. Hva virker – for hvem?» at progresjonen for de med lite skolebakgrunn er svært lav. De skriver videre; «Dette er et felt der det kan behov for dramatisk omlegging av virkemidler og arbeidsmetoder». Vi som jobber med metoden kjenner til at mange lærere har fått gode resultater med metoden suggestopedi. Fafo referer også til avisartikkelen i Aftenposten» Analfabeter er vår tids glemte gruppe» https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/7k27K/Analfabetene-er-var-tids-glemte-gruppe–Lisa-Hartmark
Spørsmål om etterutdanningen rettes til Lisa Hartmark på mail; lisa.hartmark@hotmail.com eller mobil 92201989. Påmeldingen sendes til Lisa Hartmark på mail. De som melder seg på kurset får fortløpende beskjed om deltakelse. Påmeldingsfrist: 20. april 2018

PÅMELDINGSSKJEMA I WORD ELLER PDF

 

Meld deg på! Det vil du ha glede! Kurset kan vise til strålende evalueringer fra deltakere gang etter gang. Fafo sier at kommuner som bruker suggestopedi får resultater.

Vi skal være i historiske lokaler. Kurset skal være i Saxegaarden som ligger i Middelalderbyen i Gamlebyen i Oslo.

På grunnkurset får du som lærer være i «dine elevers sko». Du får lære litt av et nytt språk på fire dager. Du vil bli overrasket over hvor lett det kan være å lære et nytt språk. Du vil møte en språkopplæringsmetode som er motiverende og gledesfylt! På grunnkurset bruker vi swahili som er et afrikansk språk med ord fra både somali og arabisk!

Kursleder er suggestopedilærer Karense Foslien. Hun er blitt en kjendis blant innvandrere for sine podcast på Youtube. Nå kan du få møte henne og metoden suggestopedi som har som mål å øke elevenes læringspotensial og mestring av ny kunnskap!

De siste kursene har vært fulle. Det er blitt en tydelig økning av antall henvendelser etter Fafo rapporten datert 31.10.2017 (“Introduksjon og norskopplæring. Hva virker – for hvem?”) hvor suggestopedi metoden blir omtalt i rapporten. På frokostmøte i Fafo den 31.10.2017 vises det til at det er svært dårlige resultater på spor 1 og at deltakere går flere år uten resultater. Fafo mener at det bør være helt andre opplegg. Forsker Anne Britt Djuve sa blant annet; «Det er forsket ubegripelig lite på norskopplæringen, og viser til kommuner som bruker suggestopedi eller morsmålstøttet undervisning får resultater.»

Kurset passer for lærere som jobber med språkopplæring i alle skoleslag inkludert barnehager og voksenopplæring for innvandrere. For de som ønsker å gå videre er begynnerkurset obligatorisk. Vi starter også et etterutdanningskurs våren 2018. Kravet er gjennomført grunnkurs på 4 dager. Se vedlegg med invitasjon til grunnkurset med påmelding (i pdf og word).

Tidspunkt: 4 dager i uke 11 med dagene 13.- 16. mars 2018

Sted: Saxegaarden, Saxegaardsgata 7, 0192 Oslo

Kursavgift: Kr 3.800,- pr. deltaker inkluderer kursmateriell.

Påmelding: Ta raskt kontakt for påmeldingsskjema. Her vil du finne utfyllende informasjon om kursets innhold og organisering.
Her er et sitat fra en lærer på ett av begynnerkursene hvor spørsmålet var hva som var viktigst for deg på kurset?
Terningkast 6
Det er så mye! Jeg har fått bekreftet at denne metoden er tilpasset vår hjerne. Vi har lært på en måte som er naturlig for oss. Alle smarte” triks” vi selv har funnet på som lærer er samlet i et systematisk og helhetlig system. Det er overveldende og fantastisk! Jeg tror ikke det finnes en eneste pedagog, som ønsker det beste for elevene, som ikke ville gått god for denne metoden!
Med vennlig hilsen
Lisa Hartmark
Lozanovmetoden
E-post: lisa.hartmark@hotmail.com
Mobil: + 47 92201989
www.suggestopedi.no