Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Noen betraktninger og tanker om opplæring av innvandrere

June 21st, 2022 | Posted by webmaster in Uncategorized

Pandemien har ødelagt mye. Mange tidligere kontakter har blitt borte av ulike grunner. Kursvirksomhet er ikke så lett å få i gang som tidligere. Mange har kanskje nok med å få hverdagene til å gå rundt. Økonomien har også blitt trangere for mange.

Det er fokus på mangfold på mange områder i samfunnet. Det er strålende. Det er derfor ubegripelig at undervisningen er unntatt denne utviklingen. De voksne deltakerne representerer et stort mangfold både kulturelt og skolemessig fra analfabeter til universitetsutdannede. Dette burde også gjenspeile det tilbudet de får, og hvilke ulike metoder de kan velge for å lære norsk.

17. juni 2022 ble “NATIONELLT CENTER FÖR SUGGESTOPEDI” innviet på Restad Gård i Sverige

Gratulerer til initiativtakerne i Sverige som har tatt et nytt skritt i arbeidet for et større mangfold i undervisningen. Måtte dette også skje i Norge. Både voksne og barn trenger dette tilbudet.

I 2021 utga professor Jorunn Hetland og førsteamanuensis Katrin Lunde ved Høgskulen i Volda en forskningsrapport, der de blant annet sammenlignet ‘standard’ andrespråksundervisning med undervisning etter Lozanov-metoden: Hetland, Jorunn og Lunde, Katrin (2021). Nytt perspektiv på andrespråkslæring. En kritisk undersøkelse av Lozanov-metoden. Rapport fra forskningsprosjektet ‘Language learning and its neural correlates’. Rapport nr. 109/2021. https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2755916.

I rapporten dokumenteres resultatene fra prosjektet. I den kvantitative delen av undersøkelsen, som ble gjennomført som progresjonsstudie, ble språkferdigheten i to grupper deltakere, én som fikk ‘standard’ undervisning og en som ble undervist etter Lozanov-metoden, testet og sammenlignet etter 8 ulike kriterier. Begge gruppene viste god læring, men resultatene i Lozanov-gruppen lå høyere enn tilsvarende resultater for ‘standard’ undervisning på alle de 8 målingene. Her må det tilføyes at de to gruppene var svært små. For å få resultater med statistisk signifikans med p ≤ 0,05 trengs det større utvalg. Det er også viktig å understreke at undersøkelsen hadde skjevheter, som ga seg utslag i begge retninger (se Hetland og Lunde 2021: 112f.).

For gruppen med ‘standard’ undervisning lå ulempene på strukturelt nivå: 

–        Gruppen var del av en stor klasse.

–        Påfyll av deltakere underveis i perioden

–        En omfattende læreplan, som inkluderte skriveopplæring, bruk av elektroniske hjelpemidler og matematikkundervisning

–        Manglende felles pauser

Utfordringer for Lozanov-gruppen:

–        Gjennomsnittsnivået på norskferdigheter var i utgangspunktet mye lavere.

–        Vesentlig høyere gjennomsnittsalder

–        Stor aldersforskjell innad i gruppen

En av de mest iøynefallende forskjellene mellom de to gruppene var fraværsstatistikken: For Lozanov-gruppen lå fraværsandelen på 6,6 %, for gruppen med ‘standard’ undervisning var den 34,7 %. Det er en betydelig forskjell.

Alt i alt konkluderer forfatterne av rapporten med at resultatene fra den empiriske undersøkelsen – til tross for skjevhetene – gir en tydelig indikasjon på at Lozanov-metoden kan være verd å satse på, i alle fall på begynnernivå, som er det nivået som ble undersøkt i studien, og som de kan uttale seg om.

Det er mange elever som i ettertid har kommet med tilbakemeldinger der de alle uttrykker at de har lært raskere og bedre med denne form for undervisning. Felles for dem alle er at de er veldig motiverte i opplæringen, viser glede og har en utrolig progresjon. Mange snakker om «svake elever», men de har jeg aldri møtt i Lozanov-metoden hvor de lærer raskt og trives.

Det gjelder faktisk både de som er analfabeter og de med høyere utdanning. Her er noen tilbakemeldinger. De er ikke fra tidligere analfabeter, men fra noen med noe skolebakgrunn og et par med høyere utdanning.

Noen tilbakemeldinger fra voksne deltakere som har opplevd å få undervisning med Lozanov- metoden i 2021- 2022:

Jeg heter Niwal. Jeg er fra Pakistan. Jeg er veldig fornøyd med Lozanov- metoden som lærer Lisa bruker. Den er veldig bra. Jeg har lært mange språklige ting, både muntlig og skriftlig fra Lisa. Metoden hun bruker er veldig nyttig og hjelper oss å lære norsk. Den er veldig interessant. Sammen med Lisa har jeg lært hvordan man kan snakke og bruke riktig norske verb, bruke riktig tid og riktige ord i setninger for å snakke om ulike steder. Jeg synes at alle lærere på skoler og på norskkurs, skal bruke denne metoden.

Niwal, pakistansk kvinne 39 år. 09.04.2022

Jeg heter Saido. Jeg kommer fra Somalia. Jeg er elev på norskkurs i regi av NAV. Vi fikk lærer Lisa som vikar i seks uker. Hun bruker Lozanov-metoden (suggestopedi). Jeg har lært veldig mye norsk med denne metoden. Før forstod jeg ikke så mye norsk. Nå har Lisa lært oss å bruke språket på forskjellige måter, og vi lærer fort.

Jeg har lært når jeg skal bruke preposisjoner for eksempel -i – og – på-. Jeg har også lært hvordan jeg skal bruke adverb og adjektiv. De siste dagene var vi alle med på å lage spennende historier med vår fantasifamilie. Det har hjulpet meg mye fordi vi prater så mye norsk. Hvis jeg sier noe feil, gjentar læreren det som er riktig eller de andre elevene retter meg. Man lærer mye fortere å snakke språket når man snakker mye som vi gjør med denne metoden. Denne metoden er veldig bra for meg.  Nå kan jeg si mange ord og setninger som er riktig med en gang. Tusen takk, Lisa. 

Din elev Saido, somalisk kvinne 30 år. Oslo 09.04. 2022

Jeg er fra Venezuela. Jeg tok suggestopedi kurset, og dette kurset førte til at jeg gjorde veldig raske fremskritt i norsk på bare 4 uker. Før tenkte jeg mye over det jeg sa og om det var riktig eller ikke. Nå snakker jeg med mer selvtillit, også vennene mine sier at det er utrolig hvordan jeg kunne lære norsk så raskt. Jeg har lagt merke til en veldig stor endring i kunnskapene mine. Jeg hadde en lærer som heter Lisa Hartmark. Hun har gjort en stor forskjell for meg og vist hvordan man kan lære på en virkelig effektiv måte. Hvis du er opptatt, og du må jobber mye, ville dette spare deg for tid. I tillegg til å være et fleksibel kurs, er det virkelig effektivt. Jeg anbefaler det 100%.

Med vennlig hilsen Maria, lege (som bestod B2 muntlig) Datert 21.09.2021

Jeg heter Boshra og jeg er fra Iran. Jeg er en doktorgradsforsker i Norge som tok “suggestopedikurs på nett B1-B2″ med Lisa. Hun var en av de beste lærerne jeg noen gang har hatt. Lisa er kjempehyggelig og profesjonell som vet hvordan å oppmuntre deg til å lære mer og mer. Jeg synes at jeg har hatt en veldig rask progresjon og lært fort å snakke norsk med hennes fantastiske veiledning og oppsyn. Jeg vil gjerne takke henne og anbefale kurset hennes på det sterkeste til alle som ønsker å lære norsk raskere.”

Mvh Boshra, doktorgradsforsker. Oslo 06.06.2022

God sommer til alle. Jeg ser fram til spennende arbeid framover. Jeg jobber nå i NAV med innvandrerkvinner som ikke har lært norsk tidligere. De trives og lærer fort. Kanskje dere får høre mere om dette etter hvert.

Mvh Lisa Hartmark

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.