Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Suggestopedi er en metode som skaper trivsel for lærer og elev. Ordet kommer fra engelsk «suggest» som betyr å tilby eller foreslå. «pedi» er forkortelsefor pedagogikk.

Kursleder er Karense Foslien, utdannet suggestopedilærer. Kurset er et begynnerkurs og språket er swahili. Her får deltakere oppleve hvordan man lærer et språk man ikke kan, med bruk av metoden. Du får være i «elevenes sko» og oppleve hvordan man lærer et nytt språk på en god måte.

Hvis du vil gå videre og bli suggestopedilærer, er dette trinn 1 i opplæringen.

Metoden er utviklet av dr. Georgi Lozanov som var psykiater og hjerneforsker. Hans teori om læring får stadig støtte i nyere forskning. Vi ser at lærere som bruker metoden på alle nivåer fra elever uten skolebakgrunn fra hjemland til doktorgradsstudenter, oppnår raskt gode resultater. Både voksne og barn som har opplevd metoden elsker den. Vi har mange tilbakemeldinger om at metoden er gledesfylt.

I tillegg har det kommet en forskningsrapport fra professor Jorunn Hetland og førsteamanuensis Katrin Lunde v/ Høgskolen i Volda. «Nytt perspektiv på andrespråksopplæring» En kritisk undersøkelse av Lozanov-metoden. Rapport-nr. 109/2021. https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2755916

Dette er en rapport fra forskningsprosjektet Language learning and its neural correlates. i 2019.. Rapporten viser overraskende funn etter 10 ukers undervisning. Gruppa med Lozanov-metoden hadde deltakere med ingen og lite skolebakgrunn. De var eldre enn gruppa ved Oslo VO Helsfyr som hadde «standardundervisning» og hadde skolebakgrunn og var yngre. Deltakerne med Lozanov-metoden (suggestopedi) skåret likevel høyest på alle språkelementene som forskerne undersøkte. I tillegg hadde gruppa med Lozanov-metoden en fraværsprosent på 6,6% mot 34,7% på Oslo VO Helsfyr. Det er en betydelig forskjell.

Kurssted: Grorud samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo. T-bane eller buss til Grorud senter.

Kurspris: kr. 4500,- for fire dager, Max antall deltakere 24.

Last ned program

Påmelding: http://www.suggestopedi.no/pamelding-begynnerkurs/
Påmelding følger «først til mølla prinsippet»

Kontaktperson: Lisa Hartmark, e-post: lisa.hartmark@hotmail.com. tlf:92201989