Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Author Archives: webmaster

Litt om kursvirksomhet

January 14th, 2024 | Posted by webmaster in Uncategorized - (0 Comments)

Begynnerkurset i suggestopedi 24.- 27. januar 2024 i Oslo er fulltegnet med venteliste. Denne gangen ble kurset fullt etter bare noen få uker etter at vi hadde lagt det ut på nettet. Vi annonserte det ikke noe annet sted denne gangen. Det var morsomt.

Nå har det kommet flere henvendelser om kurs. Nå vil vi planlegge for et enda et begynnerkurs siden interessen er økende i hele landet. Vi håper å få det til i løpet av våren, så følg med på hjemmesiden. Vi håper at også neste kurs fylles opp fort. Det er et nyttig og veldig bra kurs.

Lisa Hartmark
Lozanovmetoden

Begynnerkurs i Suggestopedi, Oslo 24.- 27. januar 2024

October 10th, 2023 | Posted by webmaster in Uncategorized - (0 Comments)

Suggestopedi er en metode som skaper trivsel for lærer og elev. Ordet kommer fra engelsk «suggest» som betyr å tilby eller foreslå. «pedi» er forkortelsefor pedagogikk.

Kursleder er Karense Foslien, utdannet suggestopedilærer. Kurset er et begynnerkurs og språket er swahili. Her får deltakere oppleve hvordan man lærer et språk man ikke kan, med bruk av metoden. Du får være i «elevenes sko» og oppleve hvordan man lærer et nytt språk på en god måte.

Hvis du vil gå videre og bli suggestopedilærer, er dette trinn 1 i opplæringen.

Metoden er utviklet av dr. Georgi Lozanov som var psykiater og hjerneforsker. Hans teori om læring får stadig støtte i nyere forskning. Vi ser at lærere som bruker metoden på alle nivåer fra elever uten skolebakgrunn fra hjemland til doktorgradsstudenter, oppnår raskt gode resultater. Både voksne og barn som har opplevd metoden elsker den. Vi har mange tilbakemeldinger om at metoden er gledesfylt.

Kurssted: Grorud samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo. T-bane eller buss til Grorud senter.

Kurspris: kr. 4500,- for fire dager, Max antall deltakere 24.

Last ned program og informasjonshefte.

Påmelding: Kurset er fullt.

Kontaktperson: Lisa Hartmark, e-post: lisa.hartmark@hotmail.com. tlf: 92201989

Pandemien har ødelagt mye. Mange tidligere kontakter har blitt borte av ulike grunner. Kursvirksomhet er ikke så lett å få i gang som tidligere. Mange har kanskje nok med å få hverdagene til å gå rundt. Økonomien har også blitt trangere for mange.

Det er fokus på mangfold på mange områder i samfunnet. Det er strålende. Det er derfor ubegripelig at undervisningen er unntatt denne utviklingen. De voksne deltakerne representerer et stort mangfold både kulturelt og skolemessig fra analfabeter til universitetsutdannede. Dette burde også gjenspeile det tilbudet de får, og hvilke ulike metoder de kan velge for å lære norsk.

17. juni 2022 ble “NATIONELLT CENTER FÖR SUGGESTOPEDI” innviet på Restad Gård i Sverige

Gratulerer til initiativtakerne i Sverige som har tatt et nytt skritt i arbeidet for et større mangfold i undervisningen. Måtte dette også skje i Norge. Både voksne og barn trenger dette tilbudet.

I 2021 utga professor Jorunn Hetland og førsteamanuensis Katrin Lunde ved Høgskulen i Volda en forskningsrapport, der de blant annet sammenlignet ‘standard’ andrespråksundervisning med undervisning etter Lozanov-metoden: Hetland, Jorunn og Lunde, Katrin (2021). Nytt perspektiv på andrespråkslæring. En kritisk undersøkelse av Lozanov-metoden. Rapport fra forskningsprosjektet ‘Language learning and its neural correlates’. Rapport nr. 109/2021. https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2755916.

I rapporten dokumenteres resultatene fra prosjektet. I den kvantitative delen av undersøkelsen, som ble gjennomført som progresjonsstudie, ble språkferdigheten i to grupper deltakere, én som fikk ‘standard’ undervisning og en som ble undervist etter Lozanov-metoden, testet og sammenlignet etter 8 ulike kriterier. Begge gruppene viste god læring, men resultatene i Lozanov-gruppen lå høyere enn tilsvarende resultater for ‘standard’ undervisning på alle de 8 målingene. Her må det tilføyes at de to gruppene var svært små. For å få resultater med statistisk signifikans med p ≤ 0,05 trengs det større utvalg. Det er også viktig å understreke at undersøkelsen hadde skjevheter, som ga seg utslag i begge retninger (se Hetland og Lunde 2021: 112f.).

For gruppen med ‘standard’ undervisning lå ulempene på strukturelt nivå: 

–        Gruppen var del av en stor klasse.

–        Påfyll av deltakere underveis i perioden

–        En omfattende læreplan, som inkluderte skriveopplæring, bruk av elektroniske hjelpemidler og matematikkundervisning

–        Manglende felles pauser

Utfordringer for Lozanov-gruppen:

–        Gjennomsnittsnivået på norskferdigheter var i utgangspunktet mye lavere.

–        Vesentlig høyere gjennomsnittsalder

–        Stor aldersforskjell innad i gruppen

En av de mest iøynefallende forskjellene mellom de to gruppene var fraværsstatistikken: For Lozanov-gruppen lå fraværsandelen på 6,6 %, for gruppen med ‘standard’ undervisning var den 34,7 %. Det er en betydelig forskjell.

Alt i alt konkluderer forfatterne av rapporten med at resultatene fra den empiriske undersøkelsen – til tross for skjevhetene – gir en tydelig indikasjon på at Lozanov-metoden kan være verd å satse på, i alle fall på begynnernivå, som er det nivået som ble undersøkt i studien, og som de kan uttale seg om.

Det er mange elever som i ettertid har kommet med tilbakemeldinger der de alle uttrykker at de har lært raskere og bedre med denne form for undervisning. Felles for dem alle er at de er veldig motiverte i opplæringen, viser glede og har en utrolig progresjon. Mange snakker om «svake elever», men de har jeg aldri møtt i Lozanov-metoden hvor de lærer raskt og trives.

Det gjelder faktisk både de som er analfabeter og de med høyere utdanning. Her er noen tilbakemeldinger. De er ikke fra tidligere analfabeter, men fra noen med noe skolebakgrunn og et par med høyere utdanning.

Noen tilbakemeldinger fra voksne deltakere som har opplevd å få undervisning med Lozanov- metoden i 2021- 2022:

Jeg heter Niwal. Jeg er fra Pakistan. Jeg er veldig fornøyd med Lozanov- metoden som lærer Lisa bruker. Den er veldig bra. Jeg har lært mange språklige ting, både muntlig og skriftlig fra Lisa. Metoden hun bruker er veldig nyttig og hjelper oss å lære norsk. Den er veldig interessant. Sammen med Lisa har jeg lært hvordan man kan snakke og bruke riktig norske verb, bruke riktig tid og riktige ord i setninger for å snakke om ulike steder. Jeg synes at alle lærere på skoler og på norskkurs, skal bruke denne metoden.

Niwal, pakistansk kvinne 39 år. 09.04.2022

Jeg heter Saido. Jeg kommer fra Somalia. Jeg er elev på norskkurs i regi av NAV. Vi fikk lærer Lisa som vikar i seks uker. Hun bruker Lozanov-metoden (suggestopedi). Jeg har lært veldig mye norsk med denne metoden. Før forstod jeg ikke så mye norsk. Nå har Lisa lært oss å bruke språket på forskjellige måter, og vi lærer fort.

Jeg har lært når jeg skal bruke preposisjoner for eksempel -i – og – på-. Jeg har også lært hvordan jeg skal bruke adverb og adjektiv. De siste dagene var vi alle med på å lage spennende historier med vår fantasifamilie. Det har hjulpet meg mye fordi vi prater så mye norsk. Hvis jeg sier noe feil, gjentar læreren det som er riktig eller de andre elevene retter meg. Man lærer mye fortere å snakke språket når man snakker mye som vi gjør med denne metoden. Denne metoden er veldig bra for meg.  Nå kan jeg si mange ord og setninger som er riktig med en gang. Tusen takk, Lisa. 

Din elev Saido, somalisk kvinne 30 år. Oslo 09.04. 2022

Jeg er fra Venezuela. Jeg tok suggestopedi kurset, og dette kurset førte til at jeg gjorde veldig raske fremskritt i norsk på bare 4 uker. Før tenkte jeg mye over det jeg sa og om det var riktig eller ikke. Nå snakker jeg med mer selvtillit, også vennene mine sier at det er utrolig hvordan jeg kunne lære norsk så raskt. Jeg har lagt merke til en veldig stor endring i kunnskapene mine. Jeg hadde en lærer som heter Lisa Hartmark. Hun har gjort en stor forskjell for meg og vist hvordan man kan lære på en virkelig effektiv måte. Hvis du er opptatt, og du må jobber mye, ville dette spare deg for tid. I tillegg til å være et fleksibel kurs, er det virkelig effektivt. Jeg anbefaler det 100%.

Med vennlig hilsen Maria, lege (som bestod B2 muntlig) Datert 21.09.2021

Jeg heter Boshra og jeg er fra Iran. Jeg er en doktorgradsforsker i Norge som tok “suggestopedikurs på nett B1-B2″ med Lisa. Hun var en av de beste lærerne jeg noen gang har hatt. Lisa er kjempehyggelig og profesjonell som vet hvordan å oppmuntre deg til å lære mer og mer. Jeg synes at jeg har hatt en veldig rask progresjon og lært fort å snakke norsk med hennes fantastiske veiledning og oppsyn. Jeg vil gjerne takke henne og anbefale kurset hennes på det sterkeste til alle som ønsker å lære norsk raskere.”

Mvh Boshra, doktorgradsforsker. Oslo 06.06.2022

God sommer til alle. Jeg ser fram til spennende arbeid framover. Jeg jobber nå i NAV med innvandrerkvinner som ikke har lært norsk tidligere. De trives og lærer fort. Kanskje dere får høre mere om dette etter hvert.

Mvh Lisa Hartmark

Utsettelse av kurs 1.-4. desember i Oslo

October 29th, 2021 | Posted by webmaster in Uncategorized - (0 Comments)

Vi må dessverre utsette begynnerkurset 1.-4. desember 2021 til slutten av januar/ begynnelsen av februar 2022 på grunn av uforutsette årsaker før jul.

Dere som tidligere har ønsket kurs, vil få beskjed raskt og få plass på dette kurset i januar/ februar 2022. Vi vil garantert ha begynnerkurset på den tiden hvis ikke pandemien skulle finne på å stoppe oss. Vi som arrangerer kurset og holder kurset er fullvaksinerte. Beklager så mye for at vi for annen gang har måttet endre datoen. Tror mange er klare for kurs nå framover. Det er mye spennende vi har å fortelle.

Hvis noen har restmidler på budsjettet og ønsker å betale tidlig, så er dette mulig. Det er ikke pristilbud i 2022. Prisen vil være kr. 3.900,-

GOD PÅSKE
Alle reiser ikke bort denne påsken så dagene kan kanskje bli litt lange. Hvorfor ikke ta et minikurs i muntlig norsk i tiden 26. mars – 6. april 2021?

HER ER ET PÅSKETILBUD OM DIGITALT NORSKKURS FOR NYBEGYNNERE ELLER DELTAKERE PÅ NIVÅ A2- B1 og/ eller B1 og B2 for kr. 200,- pr. time. Dette pristilbudet er bare i påsken. Dette er et kurs hvor muntlig kompetanse er i fokus. Du trenger kanskje å øve deg litt i muntlig kommunikasjon før en norskprøve eller for å mestre bedre kommunikasjon på jobben. Ta kontakt så kan vi se hvilke muligheter som foreligger.
Lisa Hartmark har tidligere jobbet som lærer og rektor i voksenopplæringen + har tilleggsutdannelse hos dr. Lozanov i Lozanovmetoden (suggestopedi).
Ta kontakt med Lisa Hartmark på mail: lisa.hartmark (at) hotmail.com eller mobil: 92201989.

Lisa Hartmark har vært lærer i mange år og kan vise til veldig gode resultater for deltakere på alle nivåer. Legger vedlagt en video av Taibah som ikke kunne et ord norsk da hun startet på kurs i september 2019 og som etter 76 undervisningstimer snakker veldig godt norsk. Hun har gitt tillatelse til å bruke videoen på vår hjemmeside og i foredrag, men IKKE på You Tube. Det er ikke lov å laste denne videoen ned på You Tube. Hun blir her intervjuet av Karense Foslien, men Lisa Hartmark var hennes lærer på kurset. I videoen snakker hun om «sin fantasifamilie» som vi bruker for å kunne øke vokabularet raskere. Egen familie er privat så en fantasifamilie gjør jobben med å lære raskere.

ÅRET 2021 BLE FORELØPIG IKKE SLIK VI TRODDE
Vi trodde at 2021 skulle bli et år med vaksiner i hurtigtog fart slik at vi kunne gå raskt mot et mer normalt år. Slik ble det ikke. Pandemien griper mer om seg med mutante virus. Tiltakene blir strengere, og isolasjonen øker for mange mennesker. Det er en tung og tøff tid. Vi tror hele tiden at lyset er i enden av tunnelen, men det blir stadig slukket.
Det går mot vår og lysere tider. Det er oppmuntrende. Lozanovmetoden (suggestopedi) er en metode som mest egner seg til fysiske kurs, men i pandemien har Lisa Hartmark også utviklet digitalt kurs. Flere deltakere er med på dette, men det blir etter hvert plass til flere. Deltakerne trives og sier de gleder seg til hver gang. Nå begynner resultatene å komme. Deltakerne viser en tydelig framgang. Undervisningen er variert med ulike aktiviteter så latteren sitter løst.

BEGYNNERKURS FOR LÆRERE SÅ FORT DET BLIR MULIG
Mange gleder seg til vi kan møtes fysisk igjen. Det skal bli godt å møte hele mennesket igjen og ikke bare mennesket bak masken. Vi har fått mange henvendelser om kurs. Vi har en liste med 23 deltakere. Vi vet ikke om alle faktisk kommer når det åpnes opp, så det er bare å henvende seg om du er interessert. Så snart det er mulig, vil vi arrangere begynnerkurs. Tror mange vil være interesserte i Lozanovmetoden etter en tid med stor aktivitet med digital undervisning. Vi trenger å møtes fysisk og ha en god felles opplevelse. Vi gleder oss også til å ha begynnerkurs og å møte de som allerede har meldt seg på. Vi vil gi nærmere beskjed om når det vil bli kurs.

Vennlig hilsen Lisa Hartmark