Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Kurstilbud om undervisning av analfabeter og deltakere på spor 1

Tema: Undervisning av analfabeter og deltakere på spor 1        

Du kan velge deltakelse på første kurs: 19. -20. mars eller 27.- 28. mars.

Program på samling 19.-20. mars 2020
Program på samling 27.-28. mars 2020

Det er samme innhold på disse dagene. Kurstilbudet vil bestå av totalt fire samlinger fordelt på to samlinger våren og to samlinger høsten 2020. Innholdet vil bestå av praktisk pedagogisk arbeid og en gjennomgang av resultatene av en pilot og et forskningsprosjekt høsten 2019.

Prosjektet heter: Language learning and its neural correlates.

Målet for prosjektet var å identifisere faktorer som har innflytelse på prosessering av læring i hjernen og undersøke systematisk hvordan disse faktorene påvirker praktisk språkopplæring.

Piloten var et samarbeid med Helsfyr VO, den frivillige organisasjonen LIN, Likestilling, Inkludering og Nettverk og Lozanovmetoden v/ Lisa Hartmark. Resultatene fra pilotundersøkelsen vil bli offentliggjort i en rapport som etter planen vil foreligge før sommeren.

Deltakerne ble delt i to grupper;

 • Gruppe A med regulær undervisning og standard norsk læreverk
 • Gruppe B med undervisning etter Lozanov-metoden.

Gruppe B: Kurset var i lokalene til LIN senteret på Furuset. Undervisningen var i tidsrommet: 1.september – 22. november 2019. Lærer på kurset var Lisa Hartmark.

Kursarrangøren kan foreløpig vise til følgende gode resultater for deltakerne i gruppe B som gikk opp til den muntlige prøven i norskopplæringen desember 2019:

 • Etter 10 uker bestod alle både analfabeter og spor 1 deltakere norskprøven på ønsket nivå.
 • Analfabeter som ikke kunne snakke norsk da piloten startet bestod A1
 • Deltakere uten – og med noe skolebakgrunn som snakket dårlig norsk, bestod A2.
 • Deltakerne sa at de lærte fort og at det var lettere å lære norsk ved å bruke denne metoden.
 • Noen deltakere kunne endelig søke om norsk statsborgerskap etter å ha bestått A2 muntlig.

Noen av kursets temaer for lærere våren og høsten 2020:

 • Hvordan bruke undervisningsmateriellet: «Drømmen til Leyla» + «Skattekisten til Leyla».
 • Hvordan foreta informasjon og testing av deltakerne før og etter kurset.
 • Hvordan bruke introduksjonen, konsertlesingen og aktiviteter som fremmer kommunikasjon.
 • Hvordan skape aktive deltakere i klasserommet
 • Teori og praksis – en gjennomgang av resultatene fra forskningsprosjektet ved forskerne.
 • Se på nærmere på hvilke faktorer som akselererer språkutviklingen hos deltakerne.

Påmelding fortløpende. Frist: 12. mars hvis ledig plass. Digital påmelding på www.suggestopedi.no/pamelding-begynnerkurs/

Kursavgift pr. samling: kr.2.600,- inkl. kaffe/te og frukt. Lunsj er ikke inkludert.

Kurssted: LIN senteret, Furuset senter 2 etg. (ta trappen/heisen ved Bakeriet). T-banen til Furuset stasjon.

NB: LIN senteret er under flytting så lokaliteter er ikke på plass enda. Kommer tilbake med flere datoer når LIN har informasjon om dette.

Kursleder: Karense Foslien – fulgt av 60.000 innvandrere på Youtube!

Du er selv deltaker og får oppleve hvordan det er å lære et språk du ikke kjenner. Vi bruker swahili som er et språk som har ord fra arabisk, somali, hindi og engelsk. På kurset vil du oppleve å være i elevenes sko! Lozanovmetoden, som også kalles suggestopedi er anbefalt av UNESCO. Metoden bruker varierte aktiviteter som blant annet spill, dialoger, musikk, sang, kunst, fantasi, humor og praktisk grammatikk. Den brukes mest i språkopplæringen, men kan også brukes i andre fag. Kurset passer for alle aldre, alle nivåer og spor!

Høsten 2019 er det blitt gjennomført en pilot som del av et forskningsprosjekt for analfabeter og spor 1 deltakere. Prosjektet het: Language learning and its neural correlates. En rapport om pilotundersøkelsen vil etter planen foreligge før sommeren. Kursarrangøren kan foreløpig vise til gode resultater fra Lozanov-kurset.

Vi kan vise til følgende gode resultater fra piloten og en orientering blir gitt på kurset:

 • Etter 10 uker bestod både analfabeter og spor 1 deltakere norskprøven på ønsket nivå.
 • Deltakerne sa at de lærte fort og at det var lettere å lære norsk ved å bruke denne metoden.
 • Noen deltakere kunne endelig søke om norsk statsborgerskap etter å ha bestått A2 muntlig.
 • Noen deltakere kan nå gå til legen og andre instanser uten tolk.

Resultater for spor 2/3 deltakere som har lært norsk med denne metoden:

 • Spor 2 deltakere har bestått B1 etter 3 måneder på kurset.
 • Deltakere med høy utdanning har bestått opp til B2 nivå på norskprøven etter 3-4 måneder.
 • Deltakere snakker riktig norsk og høres «norske» ut.
 • Deltakere kommer seg raskt videre til relevant utdanning og jobb.

Evalueringer fra lærere på tidligere swahilikurs:

 • Kurset er matnyttig og praktisk rettet.
 • En aha-opplevelse! Nå forstår vi hvordan elevene våre har det!
 • Vi kan bruke elementer fra kurset direkte inn i egen undervisning.
 • Kurset er veldig morsomt! 4 fantastiske dager!
 • Det var overraskende lett å lære swahili med denne metoden!
 • Anbefales på det varmeste, alle bør ta dette kurset!

For lærere som ønsker å gå videre med hele utdanningen for å bli suggestopedilærer, er dette grunnkurset obligatorisk.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen på kurs!

Pris: 4 dagers kurs kr.3.900,- NB: Påmeldingsfrist tirsdag 07. april 2020. Sted: Folkets hus Lilleaker, Ørakerveien 30, 0284 Oslo. Se program og påmelding

Mvh Lisa Hartmark, Lozanovmetoden, Mobil: 92201989

Vi vil samtidig informere om at vi nå har lagt ut evalueringen av etterutdanningen i perioden 25.04. 2018 – 18.01.2019. Det er en strålende evaluering som er verdt å lese.

29 fylte ut evalueringsskjemaet. Her gir 28 av 29 score 5 og en score 4 på utsagnet “Jeg har fått større forståelse for innlærernes situasjon”. 25 ga score 5 og 4 ga score 4 på utsagnet “Jeg vil anbefale etterutdanningskurset til andre”. Vi kunne aldri ha ønsket oss noe bedre! Dette er utrolig oppløftende. Vi vil likevel ta en gjennomgang av hva vi ønsker å forbedre til en eventuell neste runde. Nå har vi litt mer erfaring å bygge på.

Vi har også lagt ut evalueringen av et grunnkurs i Oslo 13.-16.mars 2019. Her var det også strålende evalueringer. 20 av 23 fylte ut evalueringsskjema (3 med godkjent fravær). 19 av 20 ga score 5 og en ga score 4 på utsagnet “Metoden var en positiv opplevelse for meg”. I tillegg ga 17 av 20 ga score 5 og tre ga score 4 på utsagnet “Jeg ønsker å lære mer av denne metoden”. Se resten av evalueringen.

Lozanovmetoden arrangerer et NYTT GRUNNKURS 12.- 15. juni 2019. Det er ofte litt roligere dager etter eksamener og diverse prøver. Det er en god periode for litt kurs og påfyll før sommerferien banker på døra. Se informasjon i post under.

Metodekurs opplevd fra elevens ståsted!

Kursleder: Karense Foslien – kjent blant tusenvis av innvandrere på Youtube!

Ønsker du å lære deg noe nytt i 2019? Kjenner du behov for å fornye din undervisning? Har du ikke hørt om Lozanovmetoden- suggestopedi? Bli med på et begynnerkurs! Flere hundre lærere har deltatt. Nå venter vi på deg. Vi kan garantere deg et unikt kurs som gir deg mye.

Kurset passer for lærere som jobber med språkopplæring i alle skoleslag inkludert voksenopplæring for innvandrere og spesialundervisning. 

Du vil bli overrasket over hvor lett det er å lære et nytt språk du ikke kan med Lozanovmetoden- suggestopedi! Vi bruker swahili som har ord fra både arabisk, engelsk, hindi og somali. Du vil få mange positive overraskelser. Kurset kan bli fort fullt.

For deg som ønsker å gå videre med etterutdanning er begynnerkurset obligatorisk

Velkommen til kurs!

Tidspunktet for begynnerkurset: 13. – 16. mars 2019

Sted: Lilleaker Folkets Hus, Ørakerveien 30, 0284 Oslo

Se vedlagt program og påmelding

Mvh Lisa Hartmark, Lozanovmetoden

Etterutdanningen er et tilbud til alle som har deltatt på grunnkurset i suggestopedi. Det er krav om gjennomført grunnutdanning.

Det har dessverre tatt litt tid å få på plass etterutdanningen. Nå har vi funnet lokaler. Vi skal være i Saxegaarden. Det er historiske lokaler som ligger i Middelalderparken i Gamlebyen.
Nå har dere sjansen til å lære hvordan dere skal bruke metoden til beste for elevene/ de voksne deltakerne dere underviser. Både barn, unge og voksne kan lære med Lozanovmetoden. Vi vet at mange ønsker å lære på denne måten!

Etterutdanningen består av 4 samlinger à 2 dager + en sertifiseringssamling. Lozanovmetoden v/ Lisa Hartmark er koordinator for etterutdanningen og har tidligere vært lærer på høgskoleutdanningen i suggestopedi. Lisa Hartmark er utdannet trainer av metodens opphavsmann dr. Georgi Lozanov og har i flere år jobbet sammen han. Suggestopedilærer Karense Foslien deltar i etterutdanningen.

Da det har meldt seg på mange lærere til etterutdanningen, har vi allerede booket noen timer med en universitetsutdannet spesialist innen sangteknikk på første samling. Hun vil ha fokus på stemmetrening for å styrke lærerne i konsertlesing som er nytt for lærerne. I tillegg ønsker vi også å få med en dramapedagog og andre relevante ressurspersoner på noen av samlingene senere. Andre erfarne suggestopedilærere vil også etterhvert delta med sine erfaringer.

Etterutdanningen vil ha fokus på god praksis, men det vil bli krav om levering av totalt tre oppgaver. Det vil også bli krav om å levere en video med introduksjon som vil bli kommentert individuelt av faglærere.
Det er oppmøte plikt og krav om 80% frammøte for å få sertifiseringsbevis. Detaljert innhold for samlingene med temaark vil komme etterhvert.

Datoene for samlingene blir følgende i 2018:
1. samling 25.- 26. april
2. samling: 7.-8.juni
3. samling: 27.-28. september
4. samling: 1.-2. november
Sertifisering: 17.-18. januar 2019. Studentene møter bare på en av dagene.

Vi ønsker også å få til hospitering der det er mulig. Reiseutgifter til dette kommer utenom. Kaffe, te og frukt vil inngå i prisen pr. samling. Lunsj- og overnattingsutgifter inngår ikke i prisen for etterutdanningen
Pris kr. 3.700,- pr. samling unntatt sertiferingssamlingen som vil koste kr.1.500,- I tillegg kommer kr. 1.500,- for kompendium med litteratur. Eventuelt annen litteratur utenom kompendiumet må deltakerne skaffe selv. Totale utgifter for etterutdanningen vil være kr. 18.300,-.

Du kan velge betalingsmåte:
1. kr. 3.700,- i forkant av hver samling og betaling av kompendiumet i vårsemesteret og kr. 1.500,- for sertifiseringen i høstsemesteret.
2. kr. 9.150,- halvparten av totalbeløpet i vårsemesteret i forkant av første samling og kr. 9.150,- i høstsemesteret i forkant av samlingen 27.- 28. september.
3. kr. 18.300,- som betales i forkant av første samling.

Det må gis beskjed ved påmeldingen til utdanningen hvilken betalingsmåte som velges. Det vil bli sendt faktura ifølge den betalingsmåten som velges. Det må også framkomme tydelig hvem som skal betale etterutdanningen.

Det har allerede kommet mange påmeldinger til denne etterutdanningen. Meld dere på!

Fafo skriver i sin rapport» Introduksjonsprogram og norskopplæring. Hva virker – for hvem?» at progresjonen for de med lite skolebakgrunn er svært lav. De skriver videre; «Dette er et felt der det kan behov for dramatisk omlegging av virkemidler og arbeidsmetoder». Vi som jobber med metoden kjenner til at mange lærere har fått gode resultater med metoden suggestopedi. Fafo referer også til avisartikkelen i Aftenposten» Analfabeter er vår tids glemte gruppe» https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/7k27K/Analfabetene-er-var-tids-glemte-gruppe–Lisa-Hartmark
Spørsmål om etterutdanningen rettes til Lisa Hartmark på mail; lisa.hartmark@hotmail.com eller mobil 92201989. Påmeldingen sendes til Lisa Hartmark på mail. De som melder seg på kurset får fortløpende beskjed om deltakelse. Påmeldingsfrist: 20. april 2018

PÅMELDINGSSKJEMA I WORD ELLER PDF