Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Intervju med Lisa Hartmark hvor bare innledningen er transkribert. Du får lytte på podcasten om du er interessert i å høre mer om hvordan Lozanovmetoden- suggestopedi bruker musikk i språkopplæringen.

Hva er Suggestopedi?

— Det er en metode som er basert på hvordan hjernen lærer, og målet er å øke menneskets læringspotensial og gi mennesket mulighet for at de kan lære mer enn de tror de kan. Metoden er utviklingen av Dr. Lozanov som hadde PhD i medisin fra universitet i Sofia og han hadde spesialutdannelse i psykiatri, nevrologi hjerne fysiologi. Han hadde også godkjent praksis i psykoterapi, et spesialområde i brain resources, og han hadde studert pedagogikk og psykologi ved universitet i Sofia. Han var en svært godt utdannet mann. Vi merket jo på han hvor utrolig spennende mann han var. Det lyste jo intelligens ut av hele mannen, for å si det sånn. Når du møtte han, alle kjente på det med en gang, at dette her en mann som kan masse.

Hvorfor heter det egentlig Suggestopedi?

— Dr. Lozanov kalte metoden Suggestopedia, som kommer av det engelske ordet “suggest” som betyr å foreslå eller å tilby. Som sagt det ordet suggest som betyr foreslå eller tilby og pedia er forkortelse for pedagogikk. Hvis du bruker ordet tilby så blir du tilbudt en variasjon av virkemidler for å lære. Det er som å komme til frokostbord med mange retter som du kan forsyne deg av hvis man skal gjøre en analog sammenligning.

Takk til NorskBloggen.no for audioen og teksten. Podcasten ble publisert den 14. februar 2020

Vi vil samtidig informere om at vi nå har lagt ut evalueringen av etterutdanningen i perioden 25.04. 2018 – 18.01.2019. Det er en strålende evaluering som er verdt å lese.

29 fylte ut evalueringsskjemaet. Her gir 28 av 29 score 5 og en score 4 på utsagnet “Jeg har fått større forståelse for innlærernes situasjon”. 25 ga score 5 og 4 ga score 4 på utsagnet “Jeg vil anbefale etterutdanningskurset til andre”. Vi kunne aldri ha ønsket oss noe bedre! Dette er utrolig oppløftende. Vi vil likevel ta en gjennomgang av hva vi ønsker å forbedre til en eventuell neste runde. Nå har vi litt mer erfaring å bygge på.

Vi har også lagt ut evalueringen av et grunnkurs i Oslo 13.-16.mars 2019. Her var det også strålende evalueringer. 20 av 23 fylte ut evalueringsskjema (3 med godkjent fravær). 19 av 20 ga score 5 og en ga score 4 på utsagnet “Metoden var en positiv opplevelse for meg”. I tillegg ga 17 av 20 ga score 5 og tre ga score 4 på utsagnet “Jeg ønsker å lære mer av denne metoden”. Se resten av evalueringen.

Lozanovmetoden arrangerer et NYTT GRUNNKURS 12.- 15. juni 2019. Det er ofte litt roligere dager etter eksamener og diverse prøver. Det er en god periode for litt kurs og påfyll før sommerferien banker på døra. Se informasjon i post under.

God Jul og godt nyttår!

December 25th, 2018 | Posted by webmaster in Nyheter - (0 Comments)

Meld deg på! Det vil du ha glede! Kurset kan vise til strålende evalueringer fra deltakere gang etter gang. Fafo sier at kommuner som bruker suggestopedi får resultater.

Vi skal være i historiske lokaler. Kurset skal være i Saxegaarden som ligger i Middelalderbyen i Gamlebyen i Oslo.

På grunnkurset får du som lærer være i «dine elevers sko». Du får lære litt av et nytt språk på fire dager. Du vil bli overrasket over hvor lett det kan være å lære et nytt språk. Du vil møte en språkopplæringsmetode som er motiverende og gledesfylt! På grunnkurset bruker vi swahili som er et afrikansk språk med ord fra både somali og arabisk!

Kursleder er suggestopedilærer Karense Foslien. Hun er blitt en kjendis blant innvandrere for sine podcast på Youtube. Nå kan du få møte henne og metoden suggestopedi som har som mål å øke elevenes læringspotensial og mestring av ny kunnskap!

De siste kursene har vært fulle. Det er blitt en tydelig økning av antall henvendelser etter Fafo rapporten datert 31.10.2017 (“Introduksjon og norskopplæring. Hva virker – for hvem?”) hvor suggestopedi metoden blir omtalt i rapporten. På frokostmøte i Fafo den 31.10.2017 vises det til at det er svært dårlige resultater på spor 1 og at deltakere går flere år uten resultater. Fafo mener at det bør være helt andre opplegg. Forsker Anne Britt Djuve sa blant annet; «Det er forsket ubegripelig lite på norskopplæringen, og viser til kommuner som bruker suggestopedi eller morsmålstøttet undervisning får resultater.»

Kurset passer for lærere som jobber med språkopplæring i alle skoleslag inkludert barnehager og voksenopplæring for innvandrere. For de som ønsker å gå videre er begynnerkurset obligatorisk. Vi starter også et etterutdanningskurs våren 2018. Kravet er gjennomført grunnkurs på 4 dager. Se vedlegg med invitasjon til grunnkurset med påmelding (i pdf og word).

Tidspunkt: 4 dager i uke 11 med dagene 13.- 16. mars 2018

Sted: Saxegaarden, Saxegaardsgata 7, 0192 Oslo

Kursavgift: Kr 3.800,- pr. deltaker inkluderer kursmateriell.

Påmelding: Ta raskt kontakt for påmeldingsskjema. Her vil du finne utfyllende informasjon om kursets innhold og organisering.
Her er et sitat fra en lærer på ett av begynnerkursene hvor spørsmålet var hva som var viktigst for deg på kurset?
Terningkast 6
Det er så mye! Jeg har fått bekreftet at denne metoden er tilpasset vår hjerne. Vi har lært på en måte som er naturlig for oss. Alle smarte” triks” vi selv har funnet på som lærer er samlet i et systematisk og helhetlig system. Det er overveldende og fantastisk! Jeg tror ikke det finnes en eneste pedagog, som ønsker det beste for elevene, som ikke ville gått god for denne metoden!
Med vennlig hilsen
Lisa Hartmark
Lozanovmetoden
E-post: lisa.hartmark@hotmail.com
Mobil: + 47 92201989
www.suggestopedi.no

Julehilsen

December 20th, 2017 | Posted by webmaster in Nyheter - (0 Comments)


SUGGESTOPEDI BLE LØFTET OPP AV FAFO i 2017!

DEN STØRSTE TAKKEN GÅR TIL ALLE SUGGESTOPEDILÆRERE SOM HAR FÅTT GODE RESULTATER

På Frokostmøte den 31.oktober i år lanserte FAFO rapporten; Introduksjonsprogram og norskopplæring. Hva virker – for hvem? Det var en fullsatt sal med både fagfolk og byråkrater fra kommuner og statlig virksomhet. Forsker Anne Britt Djuve snakket blant annet om deltakere på spor 1 og de dårlige resultatene for denne gruppa. Hun viste til at mange går flere år uten resultater. Hun mente det må være andre opplegg og sa; «Det er forsket ubegripelig lite på norskopplæringen, men kommuner som bruker suggestopedi eller morsmålstøttet undervisning, får resultater.». I tillegg er suggestopedi omtalt i rapporten på side 310 og 311. Det er første gang suggestopedi og jeg som person har fått omtale i en rapport fra FAFO! Det var en gledens dag for alle suggestopedilærere som har jobbet i det stille i det ganske land. Håper dette også vil komme mange flyktninger til gode.

Nå er 2017 snart slutt og 2018 står på dørstokken. Når vi går inn i det nye året, må vi minne oss på KVALITET I ALLE LEDD er det viktigste for at resultatene skal bli gode. Det er viktig å huske i en travel hverdag!

2018 kan bli et spennende år. Da vi utlyste nytt grunnkurs i Oslo i slutten av januar, var kurset fullt med venteliste etter to dager! Vi skal utlyse flere grunnkurs. Vi setter også i gang med etterutdanning denne våren og kommer snart med invitasjon og påmelding til dette.

Vi har nye ting på gang. En av konklusjonene i rapporten er at FAFO anbefaler at det iverksettes systematisk utprøving av alternative pedagogiske tilnærminger i norskopplæringen for voksne med lite eller ingen skolebakgrunn. Lozanovmetoden har et begynnende samarbeid med to forskere som har fått midler til et forprosjekt for å utarbeid et hovedprosjekt. Vi har søkt midler til utprøving og håper på positivt svar!

Da gjenstår det å ønske alle en velfortjent ferie med ro og fred. Så møtes vi igjen til et nytt år med nye utfordringer.

Julehilsen
Lisa Hartmark