Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Julehilsen

December 20th, 2017 | Posted by webmaster in Nyheter - (0 Comments)


SUGGESTOPEDI BLE LØFTET OPP AV FAFO i 2017!

DEN STØRSTE TAKKEN GÅR TIL ALLE SUGGESTOPEDILÆRERE SOM HAR FÅTT GODE RESULTATER

På Frokostmøte den 31.oktober i år lanserte FAFO rapporten; Introduksjonsprogram og norskopplæring. Hva virker – for hvem? Det var en fullsatt sal med både fagfolk og byråkrater fra kommuner og statlig virksomhet. Forsker Anne Britt Djuve snakket blant annet om deltakere på spor 1 og de dårlige resultatene for denne gruppa. Hun viste til at mange går flere år uten resultater. Hun mente det må være andre opplegg og sa; «Det er forsket ubegripelig lite på norskopplæringen, men kommuner som bruker suggestopedi eller morsmålstøttet undervisning, får resultater.». I tillegg er suggestopedi omtalt i rapporten på side 310 og 311. Det er første gang suggestopedi og jeg som person har fått omtale i en rapport fra FAFO! Det var en gledens dag for alle suggestopedilærere som har jobbet i det stille i det ganske land. Håper dette også vil komme mange flyktninger til gode.

Nå er 2017 snart slutt og 2018 står på dørstokken. Når vi går inn i det nye året, må vi minne oss på KVALITET I ALLE LEDD er det viktigste for at resultatene skal bli gode. Det er viktig å huske i en travel hverdag!

2018 kan bli et spennende år. Da vi utlyste nytt grunnkurs i Oslo i slutten av januar, var kurset fullt med venteliste etter to dager! Vi skal utlyse flere grunnkurs. Vi setter også i gang med etterutdanning denne våren og kommer snart med invitasjon og påmelding til dette.

Vi har nye ting på gang. En av konklusjonene i rapporten er at FAFO anbefaler at det iverksettes systematisk utprøving av alternative pedagogiske tilnærminger i norskopplæringen for voksne med lite eller ingen skolebakgrunn. Lozanovmetoden har et begynnende samarbeid med to forskere som har fått midler til et forprosjekt for å utarbeid et hovedprosjekt. Vi har søkt midler til utprøving og håper på positivt svar!

Da gjenstår det å ønske alle en velfortjent ferie med ro og fred. Så møtes vi igjen til et nytt år med nye utfordringer.

Julehilsen
Lisa Hartmark

Nå har du muligheten til å delta 31.januar – 3. februar 2018!

Vi har igjen fått låne lokaler av Podium jobb og karrieresenter på Skøyen i Oslo. Lokalene passer godt til våre kurs.

De siste kursene har vært helt fulle. I mars 2017 var kurset overbooket med 21 på venteliste. Det er stor interesse for denne språkopplæringen. Vi har allerede fått mange henvendelser om deltakelse på kurs.

NB: Det er en tydelig økning i antall henvendelser i det siste etter FAFO rapporten datert 31.10.2017; Introduksjon og norskopplæring. Hva virker – for hvem?  hvor suggestopedi metoden blir omtalt. På frokostmøte i FAFO den 31.10.2017 vises det til at det er svært dårlige resultater på spor 1 og at deltakere går flere år uten resultater. FAFO mener at det bør være helt andre opplegg. Forsker Anne Britt Djuve sa blant annet; «Det er forsket ubegripelig lite på norskopplæringen, og viser til kommuner som bruker suggestopedi eller morsmålstøttet undervisning får resultater.»

Meld deg på! Det vil du ha glede av! På grunnkurset får du sjansen til å lære å snakke litt av et nytt språk på fire dager og samtidig lære deg litt om en språkopplæringsmetode som elevene dine vil oppleve som motiverende og gledesfylt. Metoden bygger på helhet og variasjon av virkemidler. Målet er å øke elevenes læringspotensial og mestring av ny kunnskap.

På grunnkurset i Lozanovmetoden/suggestopedi får du oppleve hvor lett det er å lære et nytt språk ved å bruke denne metoden. Vi bruker swahili på dette kurset. Du får oppleve å bli kjent med et afrikansk språk! Swahili har ord fra både arabisk og somali. Suggestopedilærer Karense Foslien er kursleder. Vi kan garantere deg mange positive overraskelser og ønsker deg velkommen til kurs! Vi kan også vise til veldig gode evalueringer på vår hjemmeside.

Kurset passer for lærere som jobber med språkopplæring i alle skoleslag inkludert barnehager og voksenopplæring for innvandrere. For de som ønsker å gå videre med videreutdanning er begynnerkurset obligatorisk. Vi starter også et etterutdanningskurs våren 2018.  Kravet er gjennomført grunnkurs på 4 dager. Se vedlegg med invitasjon til grunnkurset med påmelding.

Tidspunkt: 4 dager i uke 5 – onsdag 31. januar – 3. februar 2018

Sted: Podium jobb – og karriersenter, Oslo Vest. Karenslyst allé 6, 0278 Oslo

Kursavgift: Kr 3.800,- pr. deltaker inkluderer kursmateriell.

Påmelding: Ta raskt kontakt for påmeldingsskjema. Her vil du finne utfyllende informasjon om kursets innhold og organisering.

Her er et sitat fra en lærer på ett av begynnerkursene hvor spørsmålet var hva som var viktigst for deg på kurset?  (Se svaret i rammen)

Det er så mye! Jeg har fått bekreftet at denne metoden er tilpasset vår hjerne. Vi har lært på en måte som er naturlig for oss. Alle smarte” triks” vi selv har funnet på som lærer er samlet i et systematisk og helhetlig system. Det er overveldende og fantastisk! Jeg tror ikke det finnes en eneste pedagog, som ønsker det beste for elevene, som ikke ville gått god for denne metoden!

Med vennlig hilsen
Lisa Hartmark
Lozanovmetoden
E-post: lisa.hartmark@hotmail.com
Mobil: + 47 92201989
www.suggestopedi.no

Etterutdanningen i suggestopedi er flyttet til Oslo. Det vil snart bli informert om kurssted og ny dato for oppstart. Flere kunne ikke reise til Sogndal så vi ble nødt til å endre kurssted. Har dere spørsmål, kontakt Lisa Hartmark.

Vi planlegger også nytt grunnkurs i Oslo i slutten av januar 2018. Nærmere informasjon kommer snart.

Kontakt: lisa.hartmark (at) hotmail.com

 

Marius er fra Østerrike og kom til Lofoten i desember 2016. I januar 2017 begynte han på norskkurs hos Jan Marius Ekhorn v/ Karrieresenteret i Leknes . Marius fra Østerrike hadde en drøm om å bli fisker, men måtte lære seg norsk fordi skippern på båten snakker bare norsk. I januar 2017 snakket Marius bare engelsk, men hør på han nå etter 36 norsktimer!

Hør også hva han sier om betydningen av både kunst og kultur i opplæringen som vi bruker i metoden suggestopedi. Alle mennesker har et potensial for læring. I suggestopedi jobber vi med helhet og sammenheng med mye variasjon i opplæringen. Vi vektlegger gledesfylt og motiverende undervisning som skal gi resultater slik at mennesker kan få utvikle seg raskt språklig. Noen lykkes veldig raskt. Her et et eksempel på det.

Superlativene haglet fra glade og motiverte lærere som var på grunnkurs i suggestopedi i 4 dager (29.03 – 01.04.2017)!

“Malaika, nakupenda Malaika. For en vakker sang!Du verden så morsomt det var med zwahili- og ikke vanskelig. Ordene bare fløy inn! Dette var gøy! Utrolig at man kan lære så raskt! Suggestopedi er nesten magisk.»

Kurset var overbooket. Før kurset startet var det 18 på venteliste og telefonene ringte fortsatt etter at kurset hadde startet. Totalt 21 personer ønsket å delta i tillegg til de 25 som var på kurset! Evalueringen viser svært høye score! Den kommer på nettet når vi har fått skrevet den. Vi skal arrangere et NYTT kurs før sommeren. De på ventelisten blir prioritert, men meld deg på raskt om du vil delta når vi sender ut invitasjonen til nytt kurs.