Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

GOD JUL!

December 24th, 2015 | Posted by webmaster in Nyheter - (0 Comments)

Året 2015 renner snart ut. 2016 står på dørtrappa og ønsker os velkommen. Det kan bli et spennende år med mange muligheter.

Vi ønsker alle en fredfull jul og et godt nytt år.

Julehilsen fra oss i Lozanovmetoden på norsk

JULEKORT 2015 Fra Lozanovmetoden

NYTT ÅR MED NYE MULIGHETER i 2016

December 22nd, 2015 | Posted by webmaster in kurs | Nyheter - (0 Comments)

NYTT BEGYNNERKURS i suggestopedi i Kvinnesdal 8.-11. mars 2016. Deltakere i sørlandsregionen vil bli prioritert, men andre kan henvende seg for å høre om eventuelle ledige plasser. Se invitasjon til begynnerkurset.

Det har skjedd mye rundt Lozanovmetoden/ suggestopedi i det siste:

Lisa Hartmark ble invitert til innspills møte til Stortinget . Det var veldig hyggelig å oppleve det. Tiden har kommet for nye tanker og nye løsninger på en del av integreringsutfordringene i Norge i forbindelse med de store ankomstene . Interessen for språkopplæringen har nå blitt større enn tidligere.

Alle partiene i Stortinget unntatt SV og Miljøpartiet De Grønne har blitt enige om et integreringsforlik. Det er positivt at man kan bli enige om noen viktige saker på dette feltet.

Her er noen punkter som angår oss:

“Det er viktig at nye måter å drive språkopplæring på kan utprøves, og at regelverk tilpasses slik at det åpner for fleksibilitet hvor den som har rett på språkopplæring kan velge andre tilbud som passer best.

Stortinget ber regjeringen om å :
Gjennomgå introduksjonsloven i forbindelse med stortingsmeldingen om integrering, og særskilt å vurdere
a. Nye opplæringsløp for nyankomne innvandrere.
b. Å gi kommunene større frihet til selv å tilpasse språk- og integreringstilbud til innbyggerne i sin kommune.
c. Muligheten til ekspressløp i norsk- og samfunnsfagopplæringen.
d. Hvordan språkopplæring i større grad kan kombineres med arbeid eller arbeidspraksis.

Vi får se hva som blir de praktiske følgene av dette. Legger vedlagt integreringsforliket 2015; “Et felles løft for god integrering”.

Intro-side 17_1_1

Kurs i Leknes avlyst

August 24th, 2015 | Posted by webmaster in kurs | Nyheter - (0 Comments)

Begynnerkurset i suggestopedi  i Leknes 29.september – 2.oktober er dessverre avlyst.

Problemer med mailen for bestillinger

February 17th, 2015 | Posted by webmaster in Nyheter - (0 Comments)

Vi har hatt noe problemer med mailen for bestillinger av tekstbøker og plakater. Noen bestillinger har vi aldri mottatt.

Vi følger nå med hver dag og vil sende en bekreftelse på din bestilling. Hvis du ikke har hørt noe innen 1-2 dager, må du først sjekke følgende:

1. Se i din sendtboks (utsendte mail) om du egentlig har sendt mailen
2. Hvis mailen din er sendt og du ikke har mottatt bekreftelse, ber vi deg sende en ny mail ti Lisa Hartmark:

A: lisa.hartmark (at) hotmail.com
CC (i kopi): suggestopedi (at) gmail.com

Vi skal utarbeide et nytt og bedre bestillingssystem, men det vil ta litt tid å få ordnet dette.

God jul og et godt nytt år!

December 22nd, 2014 | Posted by webmaster in Nyheter - (0 Comments)

JULEKORT 2015