Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Litt om kursvirksomhet

January 14th, 2024 | Posted by webmaster in Uncategorized - (0 Comments)

Begynnerkurset i suggestopedi 24.- 27. januar 2024 i Oslo er fulltegnet med venteliste. Denne gangen ble kurset fullt etter bare noen få uker etter at vi hadde lagt det ut på nettet. Vi annonserte det ikke noe annet sted denne gangen. Det var morsomt.

Nå har det kommet flere henvendelser om kurs. Nå vil vi planlegge for et enda et begynnerkurs siden interessen er økende i hele landet. Vi håper å få det til i løpet av våren, så følg med på hjemmesiden. Vi håper at også neste kurs fylles opp fort. Det er et nyttig og veldig bra kurs.

Lisa Hartmark
Lozanovmetoden

Suggestopedi er en metode som skaper trivsel for lærer og elev. Ordet kommer fra engelsk «suggest» som betyr å tilby eller foreslå. «pedi» er forkortelsefor pedagogikk.

Kursleder er Karense Foslien, utdannet suggestopedilærer. Kurset er et begynnerkurs og språket er swahili. Her får deltakere oppleve hvordan man lærer et språk man ikke kan, med bruk av metoden. Du får være i «elevenes sko» og oppleve hvordan man lærer et nytt språk på en god måte.

Hvis du vil gå videre og bli suggestopedilærer, er dette trinn 1 i opplæringen.

Metoden er utviklet av dr. Georgi Lozanov som var psykiater og hjerneforsker. Hans teori om læring får stadig støtte i nyere forskning. Vi ser at lærere som bruker metoden på alle nivåer fra elever uten skolebakgrunn fra hjemland til doktorgradsstudenter, oppnår raskt gode resultater. Både voksne og barn som har opplevd metoden elsker den. Vi har mange tilbakemeldinger om at metoden er gledesfylt.

Kurssted: Grorud samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo. T-bane eller buss til Grorud senter.

Kurspris: kr. 4500,- for fire dager, Max antall deltakere 24.

Last ned program og informasjonshefte.

Påmelding: Kurset er fullt.

Kontaktperson: Lisa Hartmark, e-post: lisa.hartmark@hotmail.com. tlf: 92201989

Pandemien har ødelagt mye. Mange tidligere kontakter har blitt borte av ulike grunner. Kursvirksomhet er ikke så lett å få i gang som tidligere. Mange har kanskje nok med å få hverdagene til å gå rundt. Økonomien har også blitt trangere for mange.

Det er fokus på mangfold på mange områder i samfunnet. Det er strålende. Det er derfor ubegripelig at undervisningen er unntatt denne utviklingen. De voksne deltakerne representerer et stort mangfold både kulturelt og skolemessig fra analfabeter til universitetsutdannede. Dette burde også gjenspeile det tilbudet de får, og hvilke ulike metoder de kan velge for å lære norsk.

17. juni 2022 ble “NATIONELLT CENTER FÖR SUGGESTOPEDI” innviet på Restad Gård i Sverige

Gratulerer til initiativtakerne i Sverige som har tatt et nytt skritt i arbeidet for et større mangfold i undervisningen. Måtte dette også skje i Norge. Både voksne og barn trenger dette tilbudet.

I 2021 utga professor Jorunn Hetland og førsteamanuensis Katrin Lunde ved Høgskulen i Volda en forskningsrapport, der de blant annet sammenlignet ‘standard’ andrespråksundervisning med undervisning etter Lozanov-metoden: Hetland, Jorunn og Lunde, Katrin (2021). Nytt perspektiv på andrespråkslæring. En kritisk undersøkelse av Lozanov-metoden. Rapport fra forskningsprosjektet ‘Language learning and its neural correlates’. Rapport nr. 109/2021. https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2755916.

I rapporten dokumenteres resultatene fra prosjektet. I den kvantitative delen av undersøkelsen, som ble gjennomført som progresjonsstudie, ble språkferdigheten i to grupper deltakere, én som fikk ‘standard’ undervisning og en som ble undervist etter Lozanov-metoden, testet og sammenlignet etter 8 ulike kriterier. Begge gruppene viste god læring, men resultatene i Lozanov-gruppen lå høyere enn tilsvarende resultater for ‘standard’ undervisning på alle de 8 målingene. Her må det tilføyes at de to gruppene var svært små. For å få resultater med statistisk signifikans med p ≤ 0,05 trengs det større utvalg. Det er også viktig å understreke at undersøkelsen hadde skjevheter, som ga seg utslag i begge retninger (se Hetland og Lunde 2021: 112f.).

For gruppen med ‘standard’ undervisning lå ulempene på strukturelt nivå: 

–        Gruppen var del av en stor klasse.

–        Påfyll av deltakere underveis i perioden

–        En omfattende læreplan, som inkluderte skriveopplæring, bruk av elektroniske hjelpemidler og matematikkundervisning

–        Manglende felles pauser

Utfordringer for Lozanov-gruppen:

–        Gjennomsnittsnivået på norskferdigheter var i utgangspunktet mye lavere.

–        Vesentlig høyere gjennomsnittsalder

–        Stor aldersforskjell innad i gruppen

En av de mest iøynefallende forskjellene mellom de to gruppene var fraværsstatistikken: For Lozanov-gruppen lå fraværsandelen på 6,6 %, for gruppen med ‘standard’ undervisning var den 34,7 %. Det er en betydelig forskjell.

Alt i alt konkluderer forfatterne av rapporten med at resultatene fra den empiriske undersøkelsen – til tross for skjevhetene – gir en tydelig indikasjon på at Lozanov-metoden kan være verd å satse på, i alle fall på begynnernivå, som er det nivået som ble undersøkt i studien, og som de kan uttale seg om.

Det er mange elever som i ettertid har kommet med tilbakemeldinger der de alle uttrykker at de har lært raskere og bedre med denne form for undervisning. Felles for dem alle er at de er veldig motiverte i opplæringen, viser glede og har en utrolig progresjon. Mange snakker om «svake elever», men de har jeg aldri møtt i Lozanov-metoden hvor de lærer raskt og trives.

Det gjelder faktisk både de som er analfabeter og de med høyere utdanning. Her er noen tilbakemeldinger. De er ikke fra tidligere analfabeter, men fra noen med noe skolebakgrunn og et par med høyere utdanning.

Noen tilbakemeldinger fra voksne deltakere som har opplevd å få undervisning med Lozanov- metoden i 2021- 2022:

Jeg heter Niwal. Jeg er fra Pakistan. Jeg er veldig fornøyd med Lozanov- metoden som lærer Lisa bruker. Den er veldig bra. Jeg har lært mange språklige ting, både muntlig og skriftlig fra Lisa. Metoden hun bruker er veldig nyttig og hjelper oss å lære norsk. Den er veldig interessant. Sammen med Lisa har jeg lært hvordan man kan snakke og bruke riktig norske verb, bruke riktig tid og riktige ord i setninger for å snakke om ulike steder. Jeg synes at alle lærere på skoler og på norskkurs, skal bruke denne metoden.

Niwal, pakistansk kvinne 39 år. 09.04.2022

Jeg heter Saido. Jeg kommer fra Somalia. Jeg er elev på norskkurs i regi av NAV. Vi fikk lærer Lisa som vikar i seks uker. Hun bruker Lozanov-metoden (suggestopedi). Jeg har lært veldig mye norsk med denne metoden. Før forstod jeg ikke så mye norsk. Nå har Lisa lært oss å bruke språket på forskjellige måter, og vi lærer fort.

Jeg har lært når jeg skal bruke preposisjoner for eksempel -i – og – på-. Jeg har også lært hvordan jeg skal bruke adverb og adjektiv. De siste dagene var vi alle med på å lage spennende historier med vår fantasifamilie. Det har hjulpet meg mye fordi vi prater så mye norsk. Hvis jeg sier noe feil, gjentar læreren det som er riktig eller de andre elevene retter meg. Man lærer mye fortere å snakke språket når man snakker mye som vi gjør med denne metoden. Denne metoden er veldig bra for meg.  Nå kan jeg si mange ord og setninger som er riktig med en gang. Tusen takk, Lisa. 

Din elev Saido, somalisk kvinne 30 år. Oslo 09.04. 2022

Jeg er fra Venezuela. Jeg tok suggestopedi kurset, og dette kurset førte til at jeg gjorde veldig raske fremskritt i norsk på bare 4 uker. Før tenkte jeg mye over det jeg sa og om det var riktig eller ikke. Nå snakker jeg med mer selvtillit, også vennene mine sier at det er utrolig hvordan jeg kunne lære norsk så raskt. Jeg har lagt merke til en veldig stor endring i kunnskapene mine. Jeg hadde en lærer som heter Lisa Hartmark. Hun har gjort en stor forskjell for meg og vist hvordan man kan lære på en virkelig effektiv måte. Hvis du er opptatt, og du må jobber mye, ville dette spare deg for tid. I tillegg til å være et fleksibel kurs, er det virkelig effektivt. Jeg anbefaler det 100%.

Med vennlig hilsen Maria, lege (som bestod B2 muntlig) Datert 21.09.2021

Jeg heter Boshra og jeg er fra Iran. Jeg er en doktorgradsforsker i Norge som tok “suggestopedikurs på nett B1-B2″ med Lisa. Hun var en av de beste lærerne jeg noen gang har hatt. Lisa er kjempehyggelig og profesjonell som vet hvordan å oppmuntre deg til å lære mer og mer. Jeg synes at jeg har hatt en veldig rask progresjon og lært fort å snakke norsk med hennes fantastiske veiledning og oppsyn. Jeg vil gjerne takke henne og anbefale kurset hennes på det sterkeste til alle som ønsker å lære norsk raskere.”

Mvh Boshra, doktorgradsforsker. Oslo 06.06.2022

God sommer til alle. Jeg ser fram til spennende arbeid framover. Jeg jobber nå i NAV med innvandrerkvinner som ikke har lært norsk tidligere. De trives og lærer fort. Kanskje dere får høre mere om dette etter hvert.

Mvh Lisa Hartmark

Vi må dessverre utsette begynnerkurset 1.-4. desember 2021 til slutten av januar/ begynnelsen av februar 2022 på grunn av uforutsette årsaker før jul.

Dere som tidligere har ønsket kurs, vil få beskjed raskt og få plass på dette kurset i januar/ februar 2022. Vi vil garantert ha begynnerkurset på den tiden hvis ikke pandemien skulle finne på å stoppe oss. Vi som arrangerer kurset og holder kurset er fullvaksinerte. Beklager så mye for at vi for annen gang har måttet endre datoen. Tror mange er klare for kurs nå framover. Det er mye spennende vi har å fortelle.

Hvis noen har restmidler på budsjettet og ønsker å betale tidlig, så er dette mulig. Det er ikke pristilbud i 2022. Prisen vil være kr. 3.900,-

Nå åpnes samfunnet opp igjen. Det er deilig. Det har vært en tung og vanskelig tid for alle. Noen har også blitt rammet hardere enn andre.
12. mars blir en dag vi ikke glemmer, men som vi kanskje etterhvert fortrenger. Nå er det avstand og håndvask som gjelder, så det ikke kommer en ny smittebølge.

Vi har gode nyheter om kurs igjen til høsten. Nå har mange lærere gjort en fantastisk innsats med å organisere hjemmeundervisning og digitale opplegg. Mye har også skjedd på skolene når de åpnet med undervisnigen ute i naturen med ulike kreative oppgaver. Leste en undersøkelse der elevene ønsket mere slik variasjon i undervisningen. Det er nettopp det vi gjør i Lozanovmetoden (suggestopedi) . Læreren har en undervisning så elevene føler det er så lett å lære nye ting. Kom og vær med på dette! Det vil du ha glede av!

Det blir begynnerkurs i uke 39. Vi har allerede mange påmeldte, men har noen ledige plasser. Se info om kurset som passer for alle skoleslag.

Begynnerkurs i Lozanovmetoden / suggestopedi

Oslo 23.-26. september 2020

Kursleder: Karense Foslien – fulgt av 65.000 innvandrere på Youtube!

Du er selv deltaker og får oppleve hvordan det er å lære et språk du ikke kjenner. Vi bruker swahili som er et språk som har ord fra arabisk, somali, hindi og engelsk. På kurset vil du oppleve å være i elevenes sko! Lozanovmetoden, som også kalles suggestopedi er anbefalt av UNESCO. Metoden bruker varierte aktiviteter som blant annet spill, dialoger, musikk, sang, kunst, fantasi, humor og praktisk grammatikk. Den brukes mest i språkopplæringen, men kan også brukes i andre fag. Kurset passer for alle aldre, alle nivåer og spor!

Høsten 2019 er det blitt gjennomført en pilot som del av et forskningsprosjekt for analfabeter og spor 1 deltakere. Prosjektet het: Language learning and its neural correlates.

En rapport om pilotundersøkelsen vil etter planen foreligge før sommeren.

Kursarrangøren kan foreløpig vise til gode resultater fra Lozanov-kurset og en orientering blir gitt på kurset:

Resultater for spor 2/3 deltakere som har lært norsk med denne metoden tidligere:

  • Spor 2 deltakere har bestått B1 etter 3 måneder på kurset.
  • Deltakere med høy utdanning har bestått opp til B2 nivå på norskprøven etter 3-4 måneder.
  • Deltakere snakker riktig norsk og høres «norske» ut.
  • Deltakere kommer seg raskt videre til relevant utdanning og jobb.

Evalueringer fra lærere på tidligere swahilikurs:

  • Kurset er matnyttig og praktisk rettet.
  • En aha-opplevelse! Nå forstår vi hvordan elevene våre har det!
  • Vi kan bruke elementer fra kurset direkte inn i egen undervisning.
  • Kurset er veldig morsomt! 4 fantastiske dager!
  • Det var overraskende lett å lære swahili med denne metoden!
  • Anbefales på det varmeste, alle bør ta dette kurset!

For lærere som ønsker å gå videre med hele utdanningen for å bli suggestopedilærer, er dette grunnkurset obligatorisk.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen på kurs!

Pris: 4 dagers kurs kr.3.900,-
Sted: Folkets hus Lilleaker, Ørakerveien 30, 0284 Oslo.
Se program og påmelding

NB: Påmeldingen er fortløpende.

Lisa Hartmark, Lozanovmetoden, Mobil: 92201989