Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Om suggestopedi

Lozanov-metoden (Suggestopedi) er en metode for raskere og mer gledesfylt læring.

Suggestopedi er en metode som bygger på kreativitet i en helhetlig sammenheng og som øker menneskers læringspotensial. Den er utviklet av den kjente hjerneforskeren og psykiateren Georgi Lozanov.

Elevene bruker musikk, fantasi, humor, rollespill, sanger, spill, dialoger, plakater med grammatiske elementer for å lære: “Entusiasme er innlæringens mor”.

For de som er interessert i å vite mer om suggestopedi, anbefaler vi å lese artikkelen Om Suggestopedi (2008) skrevet av Lisa Hartmark.


HISTORIE

Metoden ble utviklet av Georgi Lozanov Ph.D., en bulgarsk hjerneforsker og psykiatrer. Hans arbeid er basert på forskning gjennom mange år sammen med operasangeren og musikkpedagogen dr. Evelyna Gateva.

Lozanov-metoden har ulike navn. Lozanov selv kaller metoden Suggestopedia, men den har ingenting med suggesjon å gjøre. Det handler mer om forventninger eller å tilby noe. Lozanov skrev at “To suggest is understood and applied in the sense of “to offer”, “to propose”” (Lozanov, Salzburg 1990).

I Norge velger vi  å bruke både “Lozanov-metoden” og “Suggestopedi”. Det finnes imidlertid en del misforståelser i mange land, ikke minst på internett mht navnet og metoden.

Metoden ble anbefalt av UNESCO så tidlig som i 1978, særlig i forhold til:

 • innvandrere, for å gjøre integreringsprosessen lettere
 • fremmedspråkundervisning i skolen
 • personer med dysleksi
 • analfabeter

Kapittel 2-side 13_1_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNHOLD

Det er 7 basiselementer som står spesielt sentralt i Lozanovs arbeid og som danner grunnlaget for hans teorier om raskere læring:

 • Læreren må være glad i sitt arbeid
 • Læreren må ha forventninger om resultater
 • Det er fem ganger større undervisningsmateriell enn i tradisjonell undervisning
 • Organisering etter prinsippene: Global – partial, partial – global (helhet – deler, deler – helhet)
 • Det gylne snitt ivaretas
 • Frihet må være til stede hele tiden
 • Bruk av klassisk kunst og estetikk

Det er mange årsaker til at metoden fører til en raskere læring. Bruk av alle sanser og variasjon i aktiviteter gjør at hjernen ikke blir utmattet. Deltakerne får energi som gir mestringsfølelse. En av hovedårsakene til at metoden fører til raskere læring, er at elevenes hjerne og sinn fungerer på en integrert måte ved at både høyre og venstre hjernehalvdel blir stimulert. Det handler om å lære med hele hjernen.

OPPLÆRING I METODEN

Metoden er ikke komplisert, og mange lærere som opplever den spør seg selv hvorfor man ikke har arbeidet slik tidligere. Selv om metoden ikke er komplisert, forutsettes opplæring av lærere for å få gode resultater i klassen. Flere deler av metoden er forskjellige fra tradisjonell opplæring.

På denne hjemmesiden, i seksjonen “Opplæring”, finner du informasjon om kurs og høgskolestudiet: Metodeutvikling i språkopplæring med vekt på suggestopedi.