Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Dette er informasjon til dere som har gjennomført det obligatoriske grunnkurset i Lozanovmetoden/ suggestopedi. Dette er et tilbud til dere som ønsker å lære mer og bruke metoden der dere jobber! Nå har dere muligheten. Det har allerede kommet påmeldinger til denne etterutdanningen. Meld dere på!

Vi har fått med oss to forskere på dette etterutdanningskurset. Planen er at de ønsker å forske på metoden, men de vil gjerne lære metoden først. Det vil nok føre til mange interessante diskusjoner på etterutdanningskurset! De ønsker i første omgang å forske på suggestopedi for analfabeter og de med lite skolebakgrunn. Dette er i tråd med Brochmann 2 utvalget NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit som sier at det er behov for mangfold av metoder i voksenopplæringen for innvandrere da gruppen er så heterogen.

I tillegg sier utvalget:

“Utvalget vil understreke at det foreligger lite forskningsbasert kunnskap om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne, det gjelder både opplæringens innhold, metodisk tilnærming, læringsmiljø og kommunenes organisering av tilbudet.”

Det har aldri vært noen forskning i Norge for spor A1 deltakere. Jeg skrev en avisartikkel i Aftenposten tidligere i år; «Analfabeter er vår tids glemte gruppe».

Alle politiske partier har sviktet siden de første gruppene med kvinner som var analfabeter kom på 70-tallet. Det var kvinner som var gjenforent med sine menn som …

Nå har dere sjansen til å lære hvordan dere skal bruke metoden til beste for elevene/ deltakerne dere underviser. Både barn, unge og voksne kan lære med Lozanovmetoden på alle nivåer. Etterutdanningen i Sogndal gjelder ikke spesielt for gruppen analfabeter. Vi har erfaringer og vet at mange deltakere ønsker å lære på denne måten! Det blir fokus på å lære å bruke metoden i praksis.

Etterutdanningen består av 4 samlinger à 2 dager + en sertifiseringssamling.

Kravet er gjennomført grunnkurs i metoden. Lozanovmetoden v/ Lisa Hartmark er koordinator for etterutdanningen. Lisa Hartmark er utdannet trainer av metodens opphavsmann dr. Georgi Lozanov og har i flere år jobbet sammen han. Andre erfarne suggestopedilærere vil delta med sine erfaringer på etterutdanningen. Suggestopedilærer Karense Foslien vil være med i starten for å få en link til de siste grunnkursene. Lisa Hartmark har tidligere vært lærer på høgskolestudiet vi har hatt i metoden i flere år. Vi mistet studiet da høgskolene fusjonerte. Vi håper at det etterhvert kan bli mulig å få opp igjen et høgskolestudium og at dere på etterutdanningen som ønsker det kan få ta eksamen som privatister. Dette vet vi dessverre ikke på nåværende tidspunkt. Det er oppmøteplikt og krav om 80% frammøte for å få sertifiseringsbevis. Detaljert innhold for samlingene med temaark vil komme etterhvert.

Datoene for samlingene blir følgende:

  • 1. samling 9.- 10. november.
  • 2. samling: 11.-12. januar
  • 3. samling: 8.-9. mars
  • 4. samling: 26.- 27. april
  • eksamen/ sertifisering: 7.-8. juni

Pris kr. 3.700,- pr. samling unntatt sertiferingssamlingen som vil koste kr. 1.500. I tillegg kommer kr. 1.500 for kompendium med litteratur. Eventuelt annen litteratur utenom kompendiumet må deltakerne skaffe selv. Betalingen av kurset kan skje i forkant av hvert kurs eller samlet for alle kursene. Det kan dere velge selv.

Påmeldingsskjema i PDF eller WORD.

Etterutdanningen vil ha fokus på god praksis, men det vil bli krav om levering av tre oppgaver mellom samlingene. Det vil også bli krav om å levere en video med introduksjon som vil bli kommentert individuelt av faglærere.

Under forutsetning av tilstrekkelig antall deltakere ønsker vi å gi ekstratilbud om musikkpedagog og stemmetrening en dag for å styrke lærerne i konsertlesing som er nytt for lærerne slik at man får øvd på dette på en god måte. I tillegg ønsker vi også å få med en dramapedagog en dag. Det forutsetter nok antall kursdeltakere. Kursdeltakerne vil også få møte flere erfarne suggestopedilærere i utdanningen.

Vi ønsker også å få til hospitering der det er mulig. Reiseutgifter til dette kommer utenom. Kaffe, te og frukt vil inngå i prisen pr. samling. Lunsj- og overnattingsutgifter inngår ikke i prisen for etterutdanningen.

Spørsmål rettes til Lisa Hartmark på mail; lisa.hartmark@hotmail.com eller mobil 92201989.

Påmelding sendes til:
Astri Holum
Rådgjevar, NAV Sogndal
55553333/57015682
Mail: astri.holum@nav.no

Nytt grunnkurs i Oslo

August 16th, 2017 | Posted by webmaster in kurs | opplæring - (0 Comments)

Vi gjentar suksessen og arrangerer et nytt grunnkurs i Oslo.

Nå har du muligheten til å delta 18.-21.oktober 2017!

Vi har igjen fått låne lokaler av Podium jobb og karrieresenter på Skøyen i Oslo. Lokalene passer godt til våre kurs.

Det forrige kurset i mars 2017 var overbooket med 21 på venteliste. Det er interesse for denne språkopplæringen. Vi har allerede fått påmelding til dette kurset. Meld deg på! Det vil du ha glede av!

Du sjansen til å lære å snakke litt av et nytt språk på fire dager og samtidig lære deg litt om en språkopplæringsmetode som elevene dine vil oppleve som motiverende og gledesfylt. Metoden bygger på helhet og variasjon av virkemidler. Måler er å øke elevenes læringspotensial og mestring av ny kunnskap.

På begynnerkurset i Lozanovmetoden/suggestopedi får du selv oppleve hvor lett det er å lære et nytt språk på denne metoden. Vi bruker swahili på dette kurset. Du får oppleve å bli kjent med et afrikansk språk! Swahili har ord fra både arabaisk og somali. Vi kan garantere deg mange positive overraskelser og ønsker deg velkommen til kurs!

Kurset passer for lærere som jobber med språkopplæring i alle skoleslag inkludert barnehager og voksenopplæring for innvandrere. For de som ønsker å gå videre med videreutdanning er begynnerkurset obligatorisk. Vi starter også et etterutdanningskurs i høst. Kravet er gjennomført grunnkurs på 4 dager. Se vedlegg med invitasjon til grunnkurset med påmelding.

Tidspunkt: 4 dager i uke 42 – onsdag 18. – 21.oktober 2017.

Sted: Podium jobb – og karriersenter, Oslo Vest. Karenslyst allé 6, 0278 Oslo

Kursavgift: Kr 3.800,- pr. deltaker inkluderer kursmateriell.

Påmelding: Her kan du laste ned påmeldingsskjema i word-format eller PDF. Du vil finne utfyllende informasjon om kursets innhold og organisering.

Her er et sitat fra en lærer på ett av begynnerkursene hvor spørsmålet var hva som var viktigst for deg på kurset?
T
erningkast Det er så mye! Jeg har fått bekreftet at denne metoden er tilpasset vår hjerne. Vi har lært på en måte som er naturlig for oss. Alle smarte” triks” vi selv har funnet på som lærer er samlet i et systematisk og helhetlig system. Det er overveldende og fantastisk! Jeg tror ikke det finnes en eneste pedagog, som ønsker det beste for elevene, som ikke ville gått god for denne metoden!

Med vennlig hilsen
Lisa Hartmark
Lozanovmetoden
E-post: lisa.hartmark@hotmail.com
Mobil: + 47 92201989
www.suggestopedi.no

Marius er fra Østerrike og kom til Lofoten i desember 2016. I januar 2017 begynte han på norskkurs hos Jan Marius Ekhorn v/ Karrieresenteret i Leknes . Marius fra Østerrike hadde en drøm om å bli fisker, men måtte lære seg norsk fordi skippern på båten snakker bare norsk. I januar 2017 snakket Marius bare engelsk, men hør på han nå etter 36 norsktimer!

Hør også hva han sier om betydningen av både kunst og kultur i opplæringen som vi bruker i metoden suggestopedi. Alle mennesker har et potensial for læring. I suggestopedi jobber vi med helhet og sammenheng med mye variasjon i opplæringen. Vi vektlegger gledesfylt og motiverende undervisning som skal gi resultater slik at mennesker kan få utvikle seg raskt språklig. Noen lykkes veldig raskt. Her et et eksempel på det.

Superlativene haglet fra glade og motiverte lærere som var på grunnkurs i suggestopedi i 4 dager (29.03 – 01.04.2017)!

“Malaika, nakupenda Malaika. For en vakker sang!Du verden så morsomt det var med zwahili- og ikke vanskelig. Ordene bare fløy inn! Dette var gøy! Utrolig at man kan lære så raskt! Suggestopedi er nesten magisk.»

Kurset var overbooket. Før kurset startet var det 18 på venteliste og telefonene ringte fortsatt etter at kurset hadde startet. Totalt 21 personer ønsket å delta i tillegg til de 25 som var på kurset! Evalueringen viser svært høye score! Den kommer på nettet når vi har fått skrevet den. Vi skal arrangere et NYTT kurs før sommeren. De på ventelisten blir prioritert, men meld deg på raskt om du vil delta når vi sender ut invitasjonen til nytt kurs.

Vakre Sogndal

April 4th, 2017 | Posted by webmaster in evalueringer - (0 Comments)

Det var en opplevelse å komme til vakre Sogndal. Her ble vi så godt mottatt av alle vi møtte. Grunnkurset i suggestopedi 28.02. – 03.03. 2017 gikk veldig bra. Det ble mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Mange ble inspirerte og følte at de fikk et løft i språkopplæringen. Du verden hvor raske deltakerne var til å lære swahili! Imponerende er det rette ordet!

Deltakerne nikket til det læreren sa og forstod hva som ble sagt! Sannelig kunne deltakerne også snakke litt etter bare 4 dagers kurs! Sangen Malaika løftet nesten taket! Det var moro å oppleve slik glede for en som kom den siste dagen for å snakke litt om videreutdanning og om resultater vi har hatt med metoden rundt omkring.

Evalueringen av kurset var strålende, og vi takker NAV som tok initiativet. Vi har mye godt samarbeid med NAV rundt i landet. Se vedlegget med evalueringen.

Mvh Lisa Hartmark