Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Teksthefter i suggestopedi

May 13th, 2013 | Posted by webmaster in materiell - (0 Comments)

Tekstboka ”Den lange reisen” er en fortløpende historie som består av selvstendige hefter. Foreløpig er det utarbeidet 4 hefter:
– Introduksjon
– Kapittel 1
– Kapittel 2
– Kapittel 3
Det vil komme flere i denne serien etter hvert. I tillegg til heftene finnes det oversettelsesblokker som deltakerne selv kan lime inn i heftene.

Det fins to ulike typer oversettelsesblokker:

Språkblokker (paralleloversettelser)
Blokker hvor hver enkelt side kan rives av og limes inn ved siden av den norske teksten i teksheftene.
Det finnes språkblokker på mange ulike språk.
Bla nedover denne siden for å se listen under hver tekstheften.

Papirutgaver (paralleloversettelser)
Det finnes også oversettelser i papirutgaver på mange ulike språk:
Bla nedover denne siden for å se listen under hver tekstheften.

Vi har foreløpig ikke nok midler til flere oversettelser, selv om kommunene, skolene og institusjonene tilbakemelder at de har behov for flere språk.

Vi kan ikke hindre noen i å bestille disse heftene, men vi vil understreke at elevene ikke vil ha glede av dette læreverket hvis man bruker det på tradisjonell måte. Det vil være for omfattende for begynnergrupper hvis man underviser på tradisjonell måte. Lærere som er utdannet på høgskolenivå i suggestopedi, vil derimot kunne oppnå svært gode resultater. Vi får tilbakemeldinger fra både lærere og elever om at metoden gir raskere og mer gledesfylt læring og at tekstheftene fungerer svært bra for målgruppene.

Ved bestilling av tekstheftene ber vi dere benytte bestillingsskjemaet som ligger på hjemmesiden.

Tekstheftene selges primært samlet med foreløpig 4 hefter i pakken (Introduksjonen til og med kapittel 3).

Følgende priser gjelder fra 1.1.2014 (utgifter til frakt kommer i tillegg).
En pakke består av 4 hefter og koster tilsammen kr. 560,- (det tilsvarer kr. 140,- pr. hefte).
Enkelthefter koster kr. 160,- .
Oversettelsesblokkene koster kr. 50,- pr. stk.

 

 

Introduksjon

Den lange reisen – Alt har en begynnelse

v/ Lisa Hartmark, Barbro Thorvaldsen

Den lange reisen - Alt har en begynnelse

Utgivelsesår: 2012

1. utgave

ISBN: 978-82-93236-00-9

Språk/ målform: Bokmål

Antall sider: 30

Tilgjengelige oversettelser i form av språkblokker: arabisk, engelsk, kurdisk, polsk, portugisisk, somalisk, spansk, tamilsk, thai, tyrkisk og urdu.

Tilgengelige oversettelser i form av papirutgaver: burmesisk, chin-hakka, dari, fala, farsi, fransk, latvisk, litauisk, russisk, swahili, tigrinja, tyrkisk og uigur.
Papirkopiene er ikke korrekturlest slik at kvaliteten kan være noe varierende.

Lozanov_logo

 

 

 

 

Kapittel 1

Den lange reisen – Møte med gamle venner

v/ Lisa Hartmark, Barbro Thorvaldsen

Kapittel 1 med alle oversettelser

 

 

 

 

 

 

Utgivelsesår: 2012

1. utgave

ISBN: 978- 82-93236- 01-6

Språk/ målform: Bokmål

Antall sider: 41

Tilgjengelige oversettelser i form av språkblokker: arabisk, engelsk, kurdisk, polsk, portugisisk, somalisk, spansk, tamilsk, thai, tyrkisk (ikke ferdig) og urdu.

Tilgengelige oversettelser i form av papirutgaver: farsi, fransk, latvisk, litauisk, russisk, swahili, tigrinja.
Papirkopiene er ikke korrekturlest slik at kvaliteten kan være noe varierende.

Lozanov_logo

 

Kapittel 2

Den lange reisen – Historien om bestemoren min

v/ Lisa Hartmark, Barbro Thorvaldsen

Kapittel 2 med alle oversettelser

 

 

 

 

 

 

Utgivelsesår: 2012

1. utgave

ISBN: 978- 82-93236-02-3

Språk/ målform: Bokmål

Antall sider: 37

Tilgjengelige oversettelser i form av språkblokker: arabisk, engelsk, polsk, somalisk, spansk og urdu.

Tilgengelige oversettelser i form av papirutgaver: fransk, latvisk, litauisk, russisk, swahili og tyrkisk.
Papirkopiene er ikke korrekturlest slik at kvaliteten kan være noe varierende.

Lozanov_logo

 

Kapittel 3

Den lange reisen – På hotellet

v/ Lisa Hartmark, Barbro Thorvaldsen

Kapittel 3 norsk med alle oversettelser

 

 

 

 

 

 

 

Utgivelsesår: 2013

1. utgave

ISBN: 978-82-93236-03-0

Språk/ målform: Bokmål

Antall sider: 39

Tilgjengelige oversettelser i form av språkblokker: arabisk, engelsk, polsk, somalisk, spansk og urdu.

Tilgengelige oversettelser i form av papirutgaver: fransk, latvisk, litauisk, russisk og swahili.
Papirkopiene er ikke korrekturlest slik at kvaliteten kan være noe varierende.

Lozanov_logo