Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Velkommen

Velkommen til hjemmesiden www.suggestopedi.no

Her vil du finne informasjon om suggestopedi – en gledesfylt språkinnlæringsmetode hvor alle sansene brukes.

I Norge er Lisa Hartmark og Barbro Thorvaldsen ansvarlige for utviklingen av metoden, opplæring og læremiddel.

Hjemmesiden er under utvikling og oppdateres med ny informasjon kontinuerlig. Bildene som brukes på hjemmesiden er laget av Ingun Redalen White.

Intro-side 12_1_1