Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

UNESCO rapport

May 9th, 2013 | Posted by webmaster in metoden

UNESCO HAR ANBEFALT METODEN

11. desember 1978 organiserte UNESCO et stort internasjonalt ekspertpanel med spesialister som skulle studere dr. Georgi Lozanovs arbeid nærmere i forhold til opplæring av ulike aldersgrupper, og disse har presentert sine konklusjoner i rapporten som kun finnes på fransk. På denne siden nedenfor kan dere lese et lite utdrag fra rapporten med noen av deres anbefalinger på engelsk.

UNESCO 1980 – Rapport Final – La Suggestologie Et La Suggestopedie (Fransk).

Her er deres anbefalinger:

1. There is consensus that Suggestopedia is a generally superior teaching method for many subjects and for many types of students, compared with traditional methods.

We have arrived consensus following a study of the research literature, listening to the testimony of international experts, observing films portraying Suggestopedia instruction and visiting classes in which Suggestopedia is practiced. The films were prepared and the classroom visitations were impressive.

2. Standards should be set up for the training, certification and maintaining of standards of suggestopedic training.

3. Different categories of competency of teachers should be reflect increasing levels of teaching performance in certification.

4. Suggestopedic teacher training should be started as soon as possible.

5. An international association for Suggestology and Suggestopedia should be set up that is affiliated with UNESCO and should have assistance and guidance of dr. Lozanov for training, research, coordination and publication of results.

Vi kan i dag stille spørsmål om hvorfor disse anbefalingene ikke ble fulgt opp. En viktig årsak er trolig at dr. Georgi Lozanov ble nektet utreise fra Bulgaria i 10 år. Dr. Lozanov har bodd og virket i Bulgaria som i mange år har hatt et kommunistisk styresett. Dette har vanskeliggjort hans arbeid og spesielt hindret han i samarbeidet med vestlige forskere og pedagogiske institusjoner. I dag, med et utvidet EU, er det igjen viktig å ta opp tema språkopplæring og muligheten for å lære bedre og raskere enn tilfellet er pr. dags dato. Det er mange som nå ønsker å ta opp igjen UNESCOs anbefalinger både innenfor eget land og i prosjekter sammen med flere land.

EGEN OPPLEVELSE FRA DR. LOZANOVS SPRÅKKURS

I september 1993 var undertegnede på et språkkurs i italiensk i Østerrike hos dr. Georgi Lozanov. Deltakerne på språkkurset var tysktalende og kom fra forskjellige små og mellomstore bedrifter i Østerrike. Felles for deltakerne var at de skulle lære italiensk så raskt som mulig for å kunne bruke det i handelsvirksomhet. Samtlige kom med svært begrensede språkkunnskaper. Kurset varte 4 timer pr. dag i 4 uker. Det som var oppsiktsvekkende ved kurset var følgende:

1. Deltakerne hadde tidligere prøvd flere andre tradisjonelle språkkurs, men hadde sluttet eller gitt opp fordi de følte at de ikke lærte å snakke språket og at det var så kjedelig metodikk.

2. Med Lozanovs metodikk utviklet alle deltakerne på kort tid en svært god språkbeherskelse og var etter disse 4 ukene i stand til å holde i gang enkle konversasjoner på språket.

3. Alle deltakerne følte at det var gøy å lære språk, og de sa at de aldri hadde gått på så bra språkopplæring tidligere. Alle deltakerne skåret dessuten svært høyt på samtlige språktester etter kurset.

4. Takket være dette språkkurset fikk de nye og mer spennende arbeidsoppgaver på jobben i kontakt med italiensk næringsliv og handelsvirksomhet.

Det må understrekes at det ikke på noen måte er tilstrekkelig med et 4 ukers språkkurs for å oppnå full språkbeherskelse. Kurset var en fantastisk flott startpakke for å fortsette språkutviklingen.

NOEN ERFARINGER FRA ANDRE LAND

I mange land foregår nå en debatt om det finnes andre metoder for læring av fremmedspråk. Det blir stilt spørsmål om tradisjonelle metoder er den beste eller om det finnes andre metoder i læring av fremmedspråk som kan gi bedre resultater på kort og lang sikt.
I forbindelse med handel og større internasjonalt samarbeid vil det spesielt være viktig å kunne tilegne seg språk både raskere og bedre enn det gis muligheter til i dag.

Inntil for få år siden, var det spesielt private institutter som startet med suggestopedi, men vi ser nå at flere universiteter har fått interesse for hans metode. Det eksisterer en liste på internett på over 34 personer i verden som har tatt universitetsgraden Phd. i Lozanovs arbeid. Dette er en interessant utvikling.

Presidenten i Brasil inviterte dr. Lozanov til møter for noen år siden, fordi myndighetene ønsket å innføre hans metode i språkopplæringen. Vi kjenner ikke til om han fikk reist til Brasil da han var mye syk de siste årene. Skolemyndighetene i Mexico ønsket også at han kunne komme for å starte et arbeid hos dem. I den tospråklige staten Houston i USA har myndighetene vært svært interessert i nye metoder og utdannet flere lærere i barneskolen i Lozanovs metode. Mye av språkopplæringen for voksne på universitetet i Houston er basert på Lozanovs metodikk. Undertegnede har selv besøkt universitetet og sett arbeidet i praksis. De benytter en variant av Lozanovs metodikk, og mange av hans prinsipper.

Hvert år arrangeres det også en stor konferanse i USA med over 1000 deltakere fra fjern og nær. Undertegnede har selv deltatt et par ganger der og konferansen samler deltakere fra mange land i verden. Andre land hvor det finnes skoler/ institutter/personer som arbeider etter Lozanovs prinsipper er: Canada, Bulgaria, Japan, Australia, Frankrike, England, Italia, Spania, Sør- Afrika, Nederland, New- Zealand, Sverige, Danmark, Finland, Østerrike, Tsjekkia, Russland, USA, Wales og Kuwait.

Lisa Hartmark 03.05.05
Revidert 15.04.2013

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.