Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Norskkurs

May 12th, 2013 | Posted by webmaster in språkopplæring

Det er i dag mange norskkurs med suggestopedi rundt omkring i landet. Det er veldig gode resultater av disse kursene. Deltakerne tilbakemelder at de liker denne metoden svært godt. De sier den er effektiv og gir raske resultater. Det finnes norskopplæring med suggestopedi i Leknes, Lillehammer, Mandal, Oslo VO Rosenhof, Skien, bydelen Søndre Nordstrand v/ Nav kommune, Bydel Bjerke blant annet.

Mange kommuner bruker elementer av suggestopedi og utdanner nå lærere gjennom høgskolestudiet som går i Bodø 2013/2014.

Her er noen tilbakemeldinger fra voksne deltakere i Skien. Læreren spurte etter negative kommentarer, men det var ingen som hadde noen. Det eneste er at det mangler noen oversettelser:

  • Hans (Ali, iransk kurder, 17 år): Det er mye fortere og lettere å lære på denne måten.
  • Synnøve (Blancha fra Mexico, 38 år): Det er ikke kjedelig fordi det så mye kreativitet. Gruppa snakker sammen om så mye morsomt og interessant. Jeg tror denne metoden er bra for alle sammen. Bra med mye fantasi, jeg tenker annerledes.
  • Kari (Nasrin, iransk kurder, 43 år, har tidligere gått i tradisjonell gruppe i 6 mnd.): Veldig bra! Jeg forstår mer nå!
  • Marie (Maribel fra Filippinene, 36 år): Jeg synes det er gøy og spennende å lære norsk. Det hjelper å ha norske navn og yrker, ny identitet.
  • Sara (Nasrin fra Iran, 54 år): Jeg synes det er fantastisk, men har ikke oversettelse på persisk, bare dari. Det er litt vanskelig.
  • Ingeborg (Salome fra Kenya, 31 år): Å lære å snakke først er en god plattform å bygge videre på. I dialogen er det så mange ord fra dagliglivet som vi trenger.

Uttalelser fra lærer Jan Ekhorn v/ Karrieresenteret i Nordland: 

  • Suggestopedi har en helsegevinst. Jeg ser at elevene mine knytter en helt unik kontakt med hverandre. De tar initiativ til trivsel tiltak, får venner og et nettverk.
  • (fra avisen ” Dagen” 24.09.2013)

Kommentar fra fil.dr. Gunilla Laberg i Sverige:
Gunilla Ladberg, fil.dr. i pedagogik och författare till bland annat böckerna Tala många språk och Den mänskliga hjärnan – en upptäcktsfärd.
”Kanske det bästa sättet att introducera suggestopedin är att betona att ny hjärnforskning talar för den!  Skulle vi skapa en skola från noll idag, utifrån de kunskaper vi nu har om hjärnan, så skulle många känna igen sig i suggestopedin”.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.