Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Litt om materiell

May 16th, 2013 | Posted by webmaster in materiell

Suggestopedi er en metode hvor man trenger en del materiell for å lykkes med gode resultater. Det er ikke tilstrekkelig å bruke bare tekstheftene. I tillegg er det behov for plakater med grammatiske elementer, oversettelser til et språk deltakeren forstår, spill og aktiviteter som gir støtte til deltakerne i opplæringsprosessen.

Lozanov – metoden på norsk har mottatt noe offentlig støtte til utvikling av teksthefter, oversettelser og plakater. Midlene er bevilget av Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet og Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Sistnevnte har bevilget midler gjennom Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Teksthefter
Teksthefter for suggestopedisk undervisning av voksne innvandrere og ungdom ned til 16 år foreligger. Ombrekking og oppsett av teksten i tekstheftene er utarbeidet av Kursiv Media AS. Vi er svært fornøyd med arbeidet til Kursiv Media som har skaffet seg en solid kompetanse på utforming av suggestopedisk materiell. Se nærmere informasjon om bestilling av teksthefter under teksthefter på menyen på høyre side.

Språkblokker
Det er foreløpig utarbeidet ulike språksblokker (paralleloversettelser) til alle de 4 teksteheftene i ” Den lange reisen”. Parallelloversettelsene finnes på ulike språk. For å vite mer om språkblokker, les under “Teksthefter i suggestopedi”.
Kursiv media AS har tilpasset oversettelsesblokker – blokker hvor hver enkelt side kan rives av og limes inn ved siden av den norske teksten i tekstheftene – til alle språkene.

Papirutgaver (paralleloversettelser)
Det finnes også oversettelser i papirutgavene i mange ulike sprk. For en oversikt, les under “Teksthefter i suggestopedi”.

Vi har mottatt brev fra mange kommuner om behov for oversettelser til flere språk. Vi har foreløpig ikke midler til dette. Vi prioriterer nå ferdigstillelse av kapittel 4 som vi håper skal bli ferdig snart.

Plakater
Det er pr.i dag utarbeidet en grunnpakke med
24 plakater. Se mer informasjon under plakater på menyen på høyre side.

Spill og ulike aktiviteter er også helt sentralt for å kunne bruke metoden. Vi har dessverre ikke fått nok midler foreløpig til å utvikle en grunnpakke til hvert kapitel. Vi håper at det blir mulig å få dette etter hvert. Det er pr.idag kun to spill/ aktivitet som foreligger. Se mer informasjon under spill.

For å bestille tekstheftene, oversettelsene og plakatene, vennligst bruk bestillingskjemaer som finnes under “Bøker og materiell” på menyen på høyre side.

De må skannes og sendes via e-post.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.