Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Høgskolestudium

May 16th, 2013 | Posted by webmaster in opplæring

Lozanovmetoden har ikke lenger et tilbud om videreutdanning på høgskolenivå.

Vi har hatt et tilbud om etterutdanning i 2018/ 2019 uten høgskole. Det har deltatt 31 lærere og kurset har hatt høy faglig kvalitet.

Det har i flere år vært et tilbud om videreutdanning på høgskolenivå. Det har vært både et studium på 30 studiepoeng og senere på 15 studiepoeng. De siste årene har det vært et tilbud organisert gjennom Høgskolen i Buskerud. Undervisningen har vært gjennomført der hvor flertallet av lærerne har bodd som har ønsket kurs. Det siste kurset gjennom høgskolen var v/ Universitetet i Nordland, finansiert av Nordland Fylkeskommune for lærere som ønsket videreutdanning i Lozanovmetoden/ suggestopedi.

Da Høgskolen i Buskerud skulle fusjonere og bli universitet ble mange småfag borte. Programfag ble prioritert. Vi mistet derfor tilbudet. Det var andre høgskoler som var interesserte i å overta, men så skjedde den samme prosessen ved disse høgskolene også. Det ble fusjonering og de kunne ikke opprette småfag.

Det endte med at vi arrangerte et etterutdanningskurs uten høgskole for 31 lærere som hadde gjennomført begynnerkurset og ønsket å gå videre.

Etterutdanningen startet 25. april 2018. Vi har hatt til sammen 5 samlinger inkludert en sertifiseringssamling 17.-18. januar 2019. Det har vært et kurs med høg faglig kvalitet. Flere foredragsholdere har vært professorer fra Universitetet i Oslo. Vi har også hatt både en professor og en amanuensis i språk og litteratur som deltakere på etterutdanningen.

Evalueringen av kurset er svært bra. Vi skal få lagt den ut snart. En av deltakerne har postet en tilbakemelding på Facebook. Det er blitt delt av flere og ligger på FB under suggestopedi Norge.

Vi må ha en gruppe som har gjennomført begynnerkurset før vi igangsetter etterutdanning. Det behøver ikke være 31 deltakere, men det bør nok være ca. 25 for å kunne opprettholde kvaliteten på etterutdanningen. Blir det mange nok, starter vi opp igjen. Begynnerkurset er obligatorisk for å kunne delta på etterutdanningen.

Intro-side 20_1_1

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.