Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Begynnerkurs

May 17th, 2013 | Posted by webmaster in opplæring

Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden)

Sagt om læring av metodens opphavsmann: “Fatigue is not caused of the scope of material, but by the manner of its presentation”. (Dr. Georgi Lozanov 2001)

Kurset inneholder innlæring av portugisisk om formiddagen slik at deltakerne selv får oppleve hvordan det er å lære et språk de ikke forstår, ved bruk av metoden. På ettermiddagen er det teori som forklarer den suggestopediske språkopplæringen.

Begynnerkurset vil gi innsikt i metoden. Det vil også bli gitt en orientering om arbeidet i Norge v/ Lisa Hartmark og Stefano Esposito.

Begynnerkurset er obligatorisk for dem som ønsker å utdanne seg i metoden på høgskolestudium (15 studiepoeng).

Litt info om kurset:

Du vil oppleve:

  • Mangfold av virkemidler i språkinnlæringen.
  • Å lære med alle sansene.
  • Å lære et nytt språk ved bruk av musikk, kunst, sanger, spill, aktiviteter, bevegelse, o.a.
  • Å lære både raskere og mer gledesfylt når læringen er variert og foregår i et positivt læringsmiljø.
  • Å bli presentert for en kreativ, men systematisk metode i språkinnlæring som er motiverende og gir en god selvfølelse.

Kapittel 1-side 15_1_1Målgruppe: Lærere som jobber med alle typer språkopplæring i grunn- og videregående skole og voksenopplæring, inkludert norskopplæring av innvandrere. UNESCO har i sin rapport også anbefalt metoden for personer med dysleksi, og som metode for alfabetisering, i tillegg til språkopplæring på alle nivåer.

Mål: Bli kjent med en metode for god og effektiv innlæring av et nytt språk og begreper. Deltakerne får selv oppleve hvordan det er å lære et språk de ikke kan (portugisisk eller spansk) via denne metoden. Vi kan garantere mange positive overraskelser!

Kursholder: Anna Cramér er utdannet som ”trainer” hos dr. Georgi Lozanov. Hun har benyttet suggestopedi i språkundervisning (portugisisk, engelsk og svensk) siden 1983. Siden 1991 har hun ledet kurs i suggestopedi i Sverige, Danmark og Finland. Hun er grunnleggeren av senteret Alla Sinnen.

Varighet: 4 dager.

Deltakerantall: ca.20.

Pris: Varierer i forbindelse med kurssted. Noen skoler/fylker/kommuner betaler kursavgiften til sine ansatte.

Prisen for begynnerkurset er økt til  kr. 3.600,- fra 2014. Prisen inkluderer kursmateriell, kaffe/te og frukt (men ikke lunsj). Utgifter for en eventuell lunsj kommer i tillegg.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.

One Response