Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Konferanse i Flen i Sverige 23. september 2013

Barbro Thorvaldsen og Lisa Hartmark var inviterte foredragsholdere på en konferanse i Flen i Sverige 23. september 2013. Konferansen hadde samlet ca. 60 deltakere fra ulike steder. Lærere, rektorer, arbeidsformidlingen, administrasjon fra skoler og kommuner, lokalpolitikere og en rikspolitiker var blant deltakerne. Sistnevnte holdt et innlegg og snakket positivt om metoden.

I Sverige ønsket de å høre erfaringene og resultatene i Norge med suggestopedi. Det er morsomt at andre land er interesserte i vårt arbeid. I Norge har vi kommet et langt skritt framover de siste årene med både materiell, opplæring av lærere og flere prosjekter. Vi kan vise til gode resultater for voksne innvandrere på alle nivåer fra de uten noen skolebakgrunn til de med solid utdanning fra hjemland på høgskole- og universitetsnivå.

Det var en interessant dag med flere innspill. Anna Cramér holdt et fint innlegg om suggestopedi metoden og flere svenske lærere fortalte om sine erfaringer. To somaliske kvinner som hadde deltatt på suggestopedi undervisning i Sverige ble intervjuet om hva de syntes om metoden. De sa at de hadde gått på annen undervisning tidligere, men det var først med metoden suggestopedi de hadde lært å snakke svensk. De sa også at ikke bare hadde de lært å snakke svensk raskt, men de framhevet flere ganger at man ”mår så bra” når man bruker metoden. ” Mår bra” er et godt uttrykk på svensk. Vi kan oversette det til norsk med ”man får det så bra” eller ” føler seg så bra”.

Nå ønsker en delegasjon på 15 personer å komme til Norge for å se på arbeidet her. Det er en stor tillitserklæring og et skritt på veien til nærmere samarbeid med Sverige. Det vil alle tjene på framover. Her er et bilde fra Barbro i aksjon og to glade deltakere samt paneldiskusjonen.

2 3 1