Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Nytt begynnerkurs i Fauske i Nordland 14.- 17. januar 2014

December 4th, 2013 | Posted by webmaster in kurs | opplæring

Vi vil informere om at det blir et nytt begynnerkurs i suggestopedi i Fauske i Nordland 14.- 17. januar 2014.

Begynnerkurset er for lærere som jobber med alle typer språkopplæring i barnehage, grunnskole, ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæringen inkludert norskopplæring av innvandrere. UNESCO har i sin rapport anbefalt metoden også for personer med dysleksi i tillegg til språkopplæring på alle nivåer og som metode for alfabetisering.

Målet med kurset er å bli kjent med en metode for god og effektiv innlæring av nytt språk og begreper. Deltakerne får selv oppleve hvordan det er å lære et språk de ikke kan på denne metoden. Vi garanterer mange positive opplevelser! Personer fra Nordland fylkeskommune og de som skal ta høgskolestudiet blir prioriterte for plasser på begynnerkurset.

Ytterligere informasjon om kurset ligger vedlagt (Invitasjon Suggestopedikurs Fauske januar 2014). Det er RKK Salten som står som arrangør mens det er Lozanovmetoden som står som faglig ansvarlig.
Kontaktperson for RKK Salten er Vegard Dybvik, rkkisvd@online.no, tel: 75 60 45 44
Kontaktperson for faglige spørsmål, Lisa Hartmark , lisa.hartmark@hotmail.com, mobil: 92 20 19 89

Kapittel 1-side 15_1_1

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.