Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Nye begynnerkurs i Ålesund og Sogndal

September 27th, 2014 | Posted by webmaster in kurs | Nyheter - (0 Comments)

To nye spennende begynnerkurs starter snart!

1. Nytt begynnerkurs i suggestopedi i 4 dager i Sogndal 24.- 27. november. Invitasjonen til kurset med påmeldingsskjema ligger her. Dette kurset er et samarbeidsopplegg med Sogndal kommune, NAV, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Vi viser til logoene på invitasjonen. Det er veldig positivt at så mange instanser er sammen om dette kurset. Deltakere fra Sogn og Fjordane blir prioriterte til plass på kurset, men det blir trolig plasser til noen eksterne også. Det er bare til å melde seg på, så får vi se hvor mange vi klarer å få med. Pågangen er ofte stor for å komme med disse begynnerkursene. De fleste kursene er overbooket. “.

2. Nytt begynnerkurs i suggestopedi i 4 dager i Ålesund 14.- 17. oktober. Det har vært stor pågang på å komme med på kurset. Nå er det dessverre helt fullt. Ønsker du å stå på venteliste for mulig frafall, må du kontakte oss.

Valget av Ladejarl 2014

September 20th, 2014 | Posted by webmaster in Nyheter - (0 Comments)

Det var Atle Vårvik med organisasjonen MOT som ble vant hedersprisen i år. Det var en verdig vinner. Organisasjonen gjør et nasjonalt og internasjonalt arbeid for å styrke ungdoms mot og bevissthet. Målet er å skape robuste ungdom som tror på egne krefter.

For å bli nominert må andre mennesker sende inn forslag på hvorfor en person fortjener å vinne. Det kom inn flere hundre forslag på nominerte til årets pris. Hva forteller det oss? Mange mennesker mener at det er flere hundre personer som fortjener en pris for sitt arbeid! I realiteten er det mange som strever med å få endene til å møtes for de bruker egne midler for å bygge opp noe de tror på som de mener er viktig for framtiden. Man kan si mye om Ladejarlprisen . Men den bidrar til å synliggjøre dem som har mot til å stå på for noe de tror på, men som mangler den støtten de trenger for sitt arbeid. Det er bare så uendelig mange flere enn de ti nominerte.

Vi får håpe det kan komme noe godt ut av min nominasjon og at flere har blitt oppmerksomme på at det finnes en metode for språkopplæring som gir gode resultater for mange. Jeg hadde en fantastisk dag i Trondheim på prisutdelingen og hørte blant annet et foredrag av Geir Lippestad (han var også nominert i år) som berørte oss alle som var tilstede. Han synliggjorde så utrolig godt hvilke verdier vi skal kjempe for i vårt samfunn.

Lisa Hartmark

P.S. Lisa Hartmark har publisert et innlegg i Dagbladet. Dere kan lese det her: http://www.dagbladet.no/2014/09/19/kultur/meninger/kronikk/reitan/neringsliv/35354348/

 

Kapittel 1-side 15_1_1

Jeg vil fortelle alle våre samarbeidspartnere og andre som leser vår hjemmeside at jeg har opplevd noe helt fantastisk i 2014. Jeg har kommet på topp 10 listen til å bli årets ladejarl og motta Reitangruppens hederspris for fremragende verdibasert arbeid. Det er mange sterke kandidater i år, så det blir spennende hvem som vinner hedersprisen.

Innvandrere, lærere, venner og andre i hele Norge har nominert meg. Jeg er nominert for pionervirksomhet på integrereingsfeltet og for utvikling av egne konsepter på området. Det er veldig hyggelig å oppleve få en slik anerkjennelse etter mange års arbeid. Dette forteller at man ikke må gi opp det man tror på og brenner for! En dag kan noen fortelle deg at det du gjør er viktig, og at de ser det! Jeg er dypt takknemlig for å ha blitt nominert til denne prisen. Det føles som en takk for innsatsen med å gå nye veier.

I mitt liv har jeg vært opptatt av å skape muligheter slik at alle kan lykkes så godt som mulig i sine liv. Mange innvandrere kommer ofte med en annen bagasje en det som man etterspør i Norge. Det er viktig å kunne fylle på med kunnskaper og samtidig motivere dem så de ser at de kan klare å nå nye mål. Det er mange dyktige mennesker rundt omkring, men de må få de riktige verktøyene. Jeg vil være med å skape en forskjell for mange. Jeg blir like glad hver gang noen lykkes som ikke har lykkes tidligere. Vi må tørre å gå nye veier når de gamle veiene er grodd igjen og ikke fører fram. Det er ikke alltid like lett å gå foran på en ny vei som ikke er laget enda. Det er veldig mye arbeid og slit. Det hjelper at arbeidet kommer fra hjertet og at den indre driven er å få andre til å lykkes. Kanskje denne nominasjonen til ladejarl prisen kan være inpirasjon til andre som ønsker å følge sine drømmer, men ikke våger! Husk at du kan sitte på noe viktig for framtiden og som kan ha betydning for samfunnsutviklingen at nettopp du våger!

Takk til alle som har nominert meg, for jeg vet ikke hvem alle er og takk til Reitangruppen som har “løftet” meg opp på topp 10 listen. En stor takk til dere alle fra en glad Lisa Hartmark som ikke vil gi opp, men stå på videre for det viktige arbeidet for så mange mennesker!”

Lisa Hartmark

Om prisen
Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim. Hedersprisen er vedtektsfestet i Reitangruppen AS og motivert av selskapets visjon om å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen AS og er på to millioner kroner. Prisen gis til en person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid som alternativ til regelstyring. Mottakeren av prisen har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker. Vedkommende har blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar. Prisen er en æresbevisning og en belønning for å ha fulgt sine drømmer og oppnådd resultater.

Les mer her om de ti topp kandidatene

Vi får gradvis noen flere språkoversettelser takket være kommuner, bydeler og andre som bidrar med midler til oversettelser de trenger til sine deltakere. Dette kommer alle til gode. Vi vil rette en stor takk til Karrieresenteret Lofoten Leknes som har bidratt mer enn andre da de trengte flere språk som vi ikke hadde.

Denne metoden trenger språkoversettelser da vi bruker et stort materiell. Deltakerne skjønner dermed innholdet av tekstheftene vi bruker. Læreren kan bruke all tid på norsk kommunikasjon, fordi vi slipper å bruke tid på å finne ut hva ordene betyr. Dette effektiviserer innlæringen av nytt språk. Vi ser at det gjelder alle grupper.
Pr. 03.09.2014 er situasjonen følgende. Vi har noen språk som språkblokker (parallelloversettelser) og noen språk i papirkopier (parallelloversettelser) fordi vi ikke har hatt midler til å få papirkopiene ombrukket til språkblokker. Noen av disse språkene er kvalitetssikret, mens andre har behov for ytterligere korrekturlesing. Vi har søkt om midler en rekke ganger, men foreløpig har det bare vært gitt avslag på disse søknadene. Det er synd, for vi trenger noen språk mer enn andre. Det er så mye lettere å håndtere språkblokkene enn papirkopiene. Vi får håpe at det kommer løsninger på dette framover.

Her er en oversikt over språkoversettelsene:
Språkblokker til alle 4 kapitlene finnes i følgende språk:
arabisk, engelsk, polsk, somalisk, spansk og urdu

Språkblokker til introduksjonen og kapittel 1:
tamilsk, thai, tyrkisk og kurdisk

Papirkopier til alle kapitlene finnes i følgende språk:
latvisk, litauisk, fransk, russisk og swahili

Papirkopier til introduksjonen:
burmesisk, chin- hakka, dari, falam, tigrinja og uigur

Se bestillingsskjema på teksthefter på vår hjemmeside under “bøker og materiell”.

Kapittel 2-side 23_1_1