Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Informasjon om språkoversettelser av ” Den lange reisen”

September 3rd, 2014 | Posted by webmaster in Uncategorized

Vi får gradvis noen flere språkoversettelser takket være kommuner, bydeler og andre som bidrar med midler til oversettelser de trenger til sine deltakere. Dette kommer alle til gode. Vi vil rette en stor takk til Karrieresenteret Lofoten Leknes som har bidratt mer enn andre da de trengte flere språk som vi ikke hadde.

Denne metoden trenger språkoversettelser da vi bruker et stort materiell. Deltakerne skjønner dermed innholdet av tekstheftene vi bruker. Læreren kan bruke all tid på norsk kommunikasjon, fordi vi slipper å bruke tid på å finne ut hva ordene betyr. Dette effektiviserer innlæringen av nytt språk. Vi ser at det gjelder alle grupper.
Pr. 03.09.2014 er situasjonen følgende. Vi har noen språk som språkblokker (parallelloversettelser) og noen språk i papirkopier (parallelloversettelser) fordi vi ikke har hatt midler til å få papirkopiene ombrukket til språkblokker. Noen av disse språkene er kvalitetssikret, mens andre har behov for ytterligere korrekturlesing. Vi har søkt om midler en rekke ganger, men foreløpig har det bare vært gitt avslag på disse søknadene. Det er synd, for vi trenger noen språk mer enn andre. Det er så mye lettere å håndtere språkblokkene enn papirkopiene. Vi får håpe at det kommer løsninger på dette framover.

Her er en oversikt over språkoversettelsene:
Språkblokker til alle 4 kapitlene finnes i følgende språk:
arabisk, engelsk, polsk, somalisk, spansk og urdu

Språkblokker til introduksjonen og kapittel 1:
tamilsk, thai, tyrkisk og kurdisk

Papirkopier til alle kapitlene finnes i følgende språk:
latvisk, litauisk, fransk, russisk og swahili

Papirkopier til introduksjonen:
burmesisk, chin- hakka, dari, falam, tigrinja og uigur

Se bestillingsskjema på teksthefter på vår hjemmeside under “bøker og materiell”.

Kapittel 2-side 23_1_1

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.