Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Lisa Hartmark blant de 10 toppkandidatene til å bli årets ladejarl!

September 9th, 2014 | Posted by webmaster in Uncategorized

Jeg vil fortelle alle våre samarbeidspartnere og andre som leser vår hjemmeside at jeg har opplevd noe helt fantastisk i 2014. Jeg har kommet på topp 10 listen til å bli årets ladejarl og motta Reitangruppens hederspris for fremragende verdibasert arbeid. Det er mange sterke kandidater i år, så det blir spennende hvem som vinner hedersprisen.

Innvandrere, lærere, venner og andre i hele Norge har nominert meg. Jeg er nominert for pionervirksomhet på integrereingsfeltet og for utvikling av egne konsepter på området. Det er veldig hyggelig å oppleve få en slik anerkjennelse etter mange års arbeid. Dette forteller at man ikke må gi opp det man tror på og brenner for! En dag kan noen fortelle deg at det du gjør er viktig, og at de ser det! Jeg er dypt takknemlig for å ha blitt nominert til denne prisen. Det føles som en takk for innsatsen med å gå nye veier.

I mitt liv har jeg vært opptatt av å skape muligheter slik at alle kan lykkes så godt som mulig i sine liv. Mange innvandrere kommer ofte med en annen bagasje en det som man etterspør i Norge. Det er viktig å kunne fylle på med kunnskaper og samtidig motivere dem så de ser at de kan klare å nå nye mål. Det er mange dyktige mennesker rundt omkring, men de må få de riktige verktøyene. Jeg vil være med å skape en forskjell for mange. Jeg blir like glad hver gang noen lykkes som ikke har lykkes tidligere. Vi må tørre å gå nye veier når de gamle veiene er grodd igjen og ikke fører fram. Det er ikke alltid like lett å gå foran på en ny vei som ikke er laget enda. Det er veldig mye arbeid og slit. Det hjelper at arbeidet kommer fra hjertet og at den indre driven er å få andre til å lykkes. Kanskje denne nominasjonen til ladejarl prisen kan være inpirasjon til andre som ønsker å følge sine drømmer, men ikke våger! Husk at du kan sitte på noe viktig for framtiden og som kan ha betydning for samfunnsutviklingen at nettopp du våger!

Takk til alle som har nominert meg, for jeg vet ikke hvem alle er og takk til Reitangruppen som har “løftet” meg opp på topp 10 listen. En stor takk til dere alle fra en glad Lisa Hartmark som ikke vil gi opp, men stå på videre for det viktige arbeidet for så mange mennesker!”

Lisa Hartmark

Om prisen
Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim. Hedersprisen er vedtektsfestet i Reitangruppen AS og motivert av selskapets visjon om å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen AS og er på to millioner kroner. Prisen gis til en person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid som alternativ til regelstyring. Mottakeren av prisen har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker. Vedkommende har blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar. Prisen er en æresbevisning og en belønning for å ha fulgt sine drømmer og oppnådd resultater.

Les mer her om de ti topp kandidatene

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.