Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Kort referat fra parallellsesjon 1 på INTRO 10 år

October 27th, 2014 | Posted by webmaster in Nyheter

1. september 2014 var det feiring av INTRO 10 år i IMDi Øst i Oslo. Det var stor interesse for arrangementet og alle som ønsket det fikk ikke plass. IMDi hadde et seminarprogram med faglige temaer.

På parallellsesjon 1 var tema: “Norskopplæringen i introduksjonsprogrammet- muligheter og begrensninger”. Deltakere var personer fra direktorater, NAV, departementer, VOX, kommuner, bydeler og andre (ca. 70 deltakere). Resultatene med bruk av metoden suggestopedi i norskopplæringen av ulike grupper ble presentert.

Programmet var som følger:

1. Velkommen v/ Lisa Hartmark
2. Kort innledning v/ Lisa Hartmark
3. En liten filmsnutt m/ elever med høyere utdanning
4. Et kort innlegg v/ Stefano Esposito
5. Et kort innspill fra et radioprogram om suggestopedi på NRK Ekko 22.03.2012
6. Resultater fra 2 prosjekter i bydel Alna v/ Lisa Hartmark
7. En liten filmsnutt fra en suggestopedisk introduksjon på norsk med lærer Bjørg Gusdal Sørlie fra Grimstad som underviser.
8. En liten filmsnutt fra en suggestopedisk introduksjon på spansk med lærer Randi Opland fra Herøy kommune som underviser.
9. Et kort innspill fra Bydel Søndre Nordstrand v/ Guro Fjærvik
10. Et kort innspill fra Bydel Bjerke v/ Gudrun Totland Andersen og Sinikka Breistrand

Lisa Hartmark har flere ”hatter” i systemet. På parallellsesjonen var det som daglig leder for ”Lozanovmetoden på norsk” hun fortalte kort litt om suggestopedi og om resultater med bruk av metoden. Det var interessant å høre tidligere elever i en film og tidligere elev Stefano Esposito og bydel Søndre Nordstrand og bydel Bjerke i Oslo fortelle om hvilke positive erfaringer de har med metoden. Resultatene viser at metoden fungerer både for analfabeter, for de med noe utdanning og for de med høyere utdanning fra hjemlandet.

Alle gruppene blir raske til å snakke norsk muntlig. I tillegg viste et prosjekt i Bydel Alna at analfabetene knakk lesekoden på 7 uker. Det er veldig gode resultater på svært kort tid.

Hjerneforsker professor emeritus Per Brodal fortalte på NRK Ekko 22.03.2012 hvorfor metoden fungerer så bra for deltakerne. Fokuset er på meningsinnhold som hjernen opplever som viktig i en opplæringsprosess i tillegg til all variasjonen av virkemidler som metoden bruker. Det ble også vist et par korte filmsnutter med utdrag fra en introduksjon på norsk v/lærer Bjørg Gusdal Sørlie og på spansk v/ lærer Randi Opland.

Lisa Hartmark

Kapittel 3-side 21_1_1

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.