Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Problemer med mailen for bestillinger

February 17th, 2015 | Posted by webmaster in Nyheter

Vi har hatt noe problemer med mailen for bestillinger av tekstbøker og plakater. Noen bestillinger har vi aldri mottatt.

Vi følger nå med hver dag og vil sende en bekreftelse på din bestilling. Hvis du ikke har hørt noe innen 1-2 dager, må du først sjekke følgende:

1. Se i din sendtboks (utsendte mail) om du egentlig har sendt mailen
2. Hvis mailen din er sendt og du ikke har mottatt bekreftelse, ber vi deg sende en ny mail ti Lisa Hartmark:

A: lisa.hartmark (at) hotmail.com
CC (i kopi): suggestopedi (at) gmail.com

Vi skal utarbeide et nytt og bedre bestillingssystem, men det vil ta litt tid å få ordnet dette.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.