Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

NYTT ÅR MED NYE MULIGHETER i 2016

December 22nd, 2015 | Posted by webmaster in kurs | Nyheter

NYTT BEGYNNERKURS i suggestopedi i Kvinnesdal 8.-11. mars 2016. Deltakere i sørlandsregionen vil bli prioritert, men andre kan henvende seg for å høre om eventuelle ledige plasser. Se invitasjon til begynnerkurset.

Det har skjedd mye rundt Lozanovmetoden/ suggestopedi i det siste:

Lisa Hartmark ble invitert til innspills møte til Stortinget . Det var veldig hyggelig å oppleve det. Tiden har kommet for nye tanker og nye løsninger på en del av integreringsutfordringene i Norge i forbindelse med de store ankomstene . Interessen for språkopplæringen har nå blitt større enn tidligere.

Alle partiene i Stortinget unntatt SV og Miljøpartiet De Grønne har blitt enige om et integreringsforlik. Det er positivt at man kan bli enige om noen viktige saker på dette feltet.

Her er noen punkter som angår oss:

“Det er viktig at nye måter å drive språkopplæring på kan utprøves, og at regelverk tilpasses slik at det åpner for fleksibilitet hvor den som har rett på språkopplæring kan velge andre tilbud som passer best.

Stortinget ber regjeringen om å :
Gjennomgå introduksjonsloven i forbindelse med stortingsmeldingen om integrering, og særskilt å vurdere
a. Nye opplæringsløp for nyankomne innvandrere.
b. Å gi kommunene større frihet til selv å tilpasse språk- og integreringstilbud til innbyggerne i sin kommune.
c. Muligheten til ekspressløp i norsk- og samfunnsfagopplæringen.
d. Hvordan språkopplæring i større grad kan kombineres med arbeid eller arbeidspraksis.

Vi får se hva som blir de praktiske følgene av dette. Legger vedlagt integreringsforliket 2015; “Et felles løft for god integrering”.

Intro-side 17_1_1

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.