Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Lozanovmetoden på norsk v/ Barbro Thorvaldsen og Lisa Hartmark er i startfasen av et samarbeidsprosjekt med et stort asylmottak i Sverige. Asylmottaket har norsk eier, Hans Kristian Voldstad. Les mer om Restad Gård asylmottak.

Prosjektet omfatter mange ting. Fokuset skal være på «meningsfull venting». Leder for prosjektet er Ole Guldahl som har jobbet i Migrasjonsverket tidligere og i FN. Han har med seg en prosjektgruppe på ca. 30 personer. Det vil være mange samarbeidspartnere som blant annet Support Group, frivilligheten, kommune, Røde Kors, Migrasjonsverket, høgskole, lærere, næringsliv og andre. I dette store prosjektet skal det være en pilot med metoden suggestopedi for personer som kan skrive og lese. Både Barbro Thorvaldsen, Christina Johnstone og Lisa Hartmark vil bli involverte i dette. Suggestopedi lærer Christina Johnstone er blitt forespurt om hun kan tenke seg å ta ansvaret for piloten med suggestopedi.

Piloten skal følges opp av Høgskolan Väst i Trollhättan som er i et nettverk med Universitetet i Gøteborg og Karlstad. Et prosjekt med analfabeter vil bli igangsatt senere i samarbeid med Lisa Hartmark. De gode erfaringene og resultatene som er oppnådd i Norge med analfabetundervisningen med metoden suggestopedi vil bli videreformidlet gjennom opplæring av lærere i Sverige. Materiell som hun har laget i Norge for analfabetundervisning vil bli brukt som fundament i et opplegg i Sverige.

I tillegg skal Barbro Thorvaldsen initiere et opplegg mot frivilligheten. Hun er i ferd med å skrive en bok som har tittelen «Mottaksboka». Det blir spennende å prøve ut et nytt konsept i mottakssammenheng.

Med disse gode nyhetene ønsker vi alle riktig GOD SOMMER og vil komme tilbake med flere gode nyheter etter ferien.

Kapittel 1-side 15_1_1

I perioden 1. februar – 1. juni 2016 underviste Lisa Hartmark en gruppe med 9 flyktninger som var analfabeter eller hadde liten skolebakgrunn i regi av NAV Bærum. Hun ble hentet til NAV Bærum, fordi deltakerne ikke kunne snakke norsk etter 2 år på intro med ca. 2000 timer. Voksenopplæringen hadde ikke noe mere tilbud til gruppa. Flertallet av deltakerne kunne heller ikke lese. Dette er ingen spesiell situasjon som bare gjelder Bærum. Det er mange hundre, kanskje tusenvis som ikke kan snakke norsk eller lese etter flere tusen norsktimer i intro i kommuner og bydeler i Oslo.  Det finnes ingen statistikk over analfabeter i Norge. Vi vet også lite hva som skjer med dem i mangel av forskning.

Testing av deltakernes språkkunnskaper.

Deltakerne i NAV Bærum ble testet før kurset startet for å sjekke ut hva de de hadde av språkkunnskaper. Den samme testen ble gitt etter kurset. Rapport om dette kommer.

Resultater etter 4 måneder med metoden suggestopediIntro-side 12_1_1

  • Alle kan snakke norsk såpass bra at de klarer mange av dagliglivets oppgaver.
  • De trenger heller ikke å bruke tolk til alt som tidligere.
  • Alle har knekt lesekoden. De kan lese selv om ikke alle leser like godt.
  • Alle har vært opp til norskprøve muntlig A1-A2.

Deltakerne hadde en fantastisk progresjon på kurset. De lærte så raskt. De ville ikke være borte fra undervisningen. De byttet ofte lege- og tannlegetimer til den dagen de hadde fri. Mange har nå sluttet med tolk. Flere har vært ho fastlegen uten tolk og fått ros for sine gode norskkunnskaper.

Rask læringsprogresjon når metoden er rett for dem.

Analfabeter og de med lite skolebakgrunn kan IKKE lære med instrumentell læring. De har ingen skolebakgrunn slik at metoder som bygger på grammatikk og «tradisjonell læring» fungerer ikke for denne gruppa. Dette har vi sett i en årrekke, men har ikke skjønt hva som fungerer før de siste årene. Når metoden og verktøyene som brukes oppleves meningsfulle, så er progresjonen på høyde med de som lærer raskt et nytt språk. Analfabeter og de med liten skolebakgrunn er ingen sinke i opplæringen. Det er ikke antall timer som er viktig, men innholdet og kvaliteten i de timene som brukes.

Suggestopedi fungerer veldig bra fordi metoden bruker variasjon av virkemidler og læringen oppleves meningsfull for deltakerne. Evalueringsrapporten vil vise hva deltakerne sier om metoden som ble benyttet i NAV Bærum. Den er under arbeid.

Det kommer mere om «den glemte gruppa» både på «Face book» og andre sosiale medier.  Følg med! Kampen for «den glemte gruppa» er i gang!

Oslo, 19 juni 2016