Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Den glemte gruppa: Analfabeter lærer raskt norsk når metoden er riktig for dem

June 22nd, 2016 | Posted by webmaster in Uncategorized

I perioden 1. februar – 1. juni 2016 underviste Lisa Hartmark en gruppe med 9 flyktninger som var analfabeter eller hadde liten skolebakgrunn i regi av NAV Bærum. Hun ble hentet til NAV Bærum, fordi deltakerne ikke kunne snakke norsk etter 2 år på intro med ca. 2000 timer. Voksenopplæringen hadde ikke noe mere tilbud til gruppa. Flertallet av deltakerne kunne heller ikke lese. Dette er ingen spesiell situasjon som bare gjelder Bærum. Det er mange hundre, kanskje tusenvis som ikke kan snakke norsk eller lese etter flere tusen norsktimer i intro i kommuner og bydeler i Oslo.  Det finnes ingen statistikk over analfabeter i Norge. Vi vet også lite hva som skjer med dem i mangel av forskning.

Testing av deltakernes språkkunnskaper.

Deltakerne i NAV Bærum ble testet før kurset startet for å sjekke ut hva de de hadde av språkkunnskaper. Den samme testen ble gitt etter kurset. Rapport om dette kommer.

Resultater etter 4 måneder med metoden suggestopediIntro-side 12_1_1

  • Alle kan snakke norsk såpass bra at de klarer mange av dagliglivets oppgaver.
  • De trenger heller ikke å bruke tolk til alt som tidligere.
  • Alle har knekt lesekoden. De kan lese selv om ikke alle leser like godt.
  • Alle har vært opp til norskprøve muntlig A1-A2.

Deltakerne hadde en fantastisk progresjon på kurset. De lærte så raskt. De ville ikke være borte fra undervisningen. De byttet ofte lege- og tannlegetimer til den dagen de hadde fri. Mange har nå sluttet med tolk. Flere har vært ho fastlegen uten tolk og fått ros for sine gode norskkunnskaper.

Rask læringsprogresjon når metoden er rett for dem.

Analfabeter og de med lite skolebakgrunn kan IKKE lære med instrumentell læring. De har ingen skolebakgrunn slik at metoder som bygger på grammatikk og «tradisjonell læring» fungerer ikke for denne gruppa. Dette har vi sett i en årrekke, men har ikke skjønt hva som fungerer før de siste årene. Når metoden og verktøyene som brukes oppleves meningsfulle, så er progresjonen på høyde med de som lærer raskt et nytt språk. Analfabeter og de med liten skolebakgrunn er ingen sinke i opplæringen. Det er ikke antall timer som er viktig, men innholdet og kvaliteten i de timene som brukes.

Suggestopedi fungerer veldig bra fordi metoden bruker variasjon av virkemidler og læringen oppleves meningsfull for deltakerne. Evalueringsrapporten vil vise hva deltakerne sier om metoden som ble benyttet i NAV Bærum. Den er under arbeid.

Det kommer mere om «den glemte gruppa» både på «Face book» og andre sosiale medier.  Følg med! Kampen for «den glemte gruppa» er i gang!

Oslo, 19 juni 2016

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.