Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

God nyhet: En pilot med metoden suggestopedi vil starte i Sverige (Restad Gård) i 2016

June 30th, 2016 | Posted by webmaster in Nyheter

Lozanovmetoden på norsk v/ Barbro Thorvaldsen og Lisa Hartmark er i startfasen av et samarbeidsprosjekt med et stort asylmottak i Sverige. Asylmottaket har norsk eier, Hans Kristian Voldstad. Les mer om Restad Gård asylmottak.

Prosjektet omfatter mange ting. Fokuset skal være på «meningsfull venting». Leder for prosjektet er Ole Guldahl som har jobbet i Migrasjonsverket tidligere og i FN. Han har med seg en prosjektgruppe på ca. 30 personer. Det vil være mange samarbeidspartnere som blant annet Support Group, frivilligheten, kommune, Røde Kors, Migrasjonsverket, høgskole, lærere, næringsliv og andre. I dette store prosjektet skal det være en pilot med metoden suggestopedi for personer som kan skrive og lese. Både Barbro Thorvaldsen, Christina Johnstone og Lisa Hartmark vil bli involverte i dette. Suggestopedi lærer Christina Johnstone er blitt forespurt om hun kan tenke seg å ta ansvaret for piloten med suggestopedi.

Piloten skal følges opp av Høgskolan Väst i Trollhättan som er i et nettverk med Universitetet i Gøteborg og Karlstad. Et prosjekt med analfabeter vil bli igangsatt senere i samarbeid med Lisa Hartmark. De gode erfaringene og resultatene som er oppnådd i Norge med analfabetundervisningen med metoden suggestopedi vil bli videreformidlet gjennom opplæring av lærere i Sverige. Materiell som hun har laget i Norge for analfabetundervisning vil bli brukt som fundament i et opplegg i Sverige.

I tillegg skal Barbro Thorvaldsen initiere et opplegg mot frivilligheten. Hun er i ferd med å skrive en bok som har tittelen «Mottaksboka». Det blir spennende å prøve ut et nytt konsept i mottakssammenheng.

Med disse gode nyhetene ønsker vi alle riktig GOD SOMMER og vil komme tilbake med flere gode nyheter etter ferien.

Kapittel 1-side 15_1_1

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.