Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Nå har du muligheten til å delta 31.januar – 3. februar 2018!

Vi har igjen fått låne lokaler av Podium jobb og karrieresenter på Skøyen i Oslo. Lokalene passer godt til våre kurs.

De siste kursene har vært helt fulle. I mars 2017 var kurset overbooket med 21 på venteliste. Det er stor interesse for denne språkopplæringen. Vi har allerede fått mange henvendelser om deltakelse på kurs.

NB: Det er en tydelig økning i antall henvendelser i det siste etter FAFO rapporten datert 31.10.2017; Introduksjon og norskopplæring. Hva virker – for hvem?  hvor suggestopedi metoden blir omtalt. På frokostmøte i FAFO den 31.10.2017 vises det til at det er svært dårlige resultater på spor 1 og at deltakere går flere år uten resultater. FAFO mener at det bør være helt andre opplegg. Forsker Anne Britt Djuve sa blant annet; «Det er forsket ubegripelig lite på norskopplæringen, og viser til kommuner som bruker suggestopedi eller morsmålstøttet undervisning får resultater.»

Meld deg på! Det vil du ha glede av! På grunnkurset får du sjansen til å lære å snakke litt av et nytt språk på fire dager og samtidig lære deg litt om en språkopplæringsmetode som elevene dine vil oppleve som motiverende og gledesfylt. Metoden bygger på helhet og variasjon av virkemidler. Målet er å øke elevenes læringspotensial og mestring av ny kunnskap.

På grunnkurset i Lozanovmetoden/suggestopedi får du oppleve hvor lett det er å lære et nytt språk ved å bruke denne metoden. Vi bruker swahili på dette kurset. Du får oppleve å bli kjent med et afrikansk språk! Swahili har ord fra både arabisk og somali. Suggestopedilærer Karense Foslien er kursleder. Vi kan garantere deg mange positive overraskelser og ønsker deg velkommen til kurs! Vi kan også vise til veldig gode evalueringer på vår hjemmeside.

Kurset passer for lærere som jobber med språkopplæring i alle skoleslag inkludert barnehager og voksenopplæring for innvandrere. For de som ønsker å gå videre med videreutdanning er begynnerkurset obligatorisk. Vi starter også et etterutdanningskurs våren 2018.  Kravet er gjennomført grunnkurs på 4 dager. Se vedlegg med invitasjon til grunnkurset med påmelding.

Tidspunkt: 4 dager i uke 5 – onsdag 31. januar – 3. februar 2018

Sted: Podium jobb – og karriersenter, Oslo Vest. Karenslyst allé 6, 0278 Oslo

Kursavgift: Kr 3.800,- pr. deltaker inkluderer kursmateriell.

Påmelding: Ta raskt kontakt for påmeldingsskjema. Her vil du finne utfyllende informasjon om kursets innhold og organisering.

Her er et sitat fra en lærer på ett av begynnerkursene hvor spørsmålet var hva som var viktigst for deg på kurset?  (Se svaret i rammen)

Det er så mye! Jeg har fått bekreftet at denne metoden er tilpasset vår hjerne. Vi har lært på en måte som er naturlig for oss. Alle smarte” triks” vi selv har funnet på som lærer er samlet i et systematisk og helhetlig system. Det er overveldende og fantastisk! Jeg tror ikke det finnes en eneste pedagog, som ønsker det beste for elevene, som ikke ville gått god for denne metoden!

Med vennlig hilsen
Lisa Hartmark
Lozanovmetoden
E-post: lisa.hartmark@hotmail.com
Mobil: + 47 92201989
www.suggestopedi.no

Etterutdanningen i suggestopedi er flyttet til Oslo. Det vil snart bli informert om kurssted og ny dato for oppstart. Flere kunne ikke reise til Sogndal så vi ble nødt til å endre kurssted. Har dere spørsmål, kontakt Lisa Hartmark.

Vi planlegger også nytt grunnkurs i Oslo i slutten av januar 2018. Nærmere informasjon kommer snart.

Kontakt: lisa.hartmark (at) hotmail.com