Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Julehilsen

December 20th, 2017 | Posted by webmaster in Nyheter


SUGGESTOPEDI BLE LØFTET OPP AV FAFO i 2017!

DEN STØRSTE TAKKEN GÅR TIL ALLE SUGGESTOPEDILÆRERE SOM HAR FÅTT GODE RESULTATER

På Frokostmøte den 31.oktober i år lanserte FAFO rapporten; Introduksjonsprogram og norskopplæring. Hva virker – for hvem? Det var en fullsatt sal med både fagfolk og byråkrater fra kommuner og statlig virksomhet. Forsker Anne Britt Djuve snakket blant annet om deltakere på spor 1 og de dårlige resultatene for denne gruppa. Hun viste til at mange går flere år uten resultater. Hun mente det må være andre opplegg og sa; «Det er forsket ubegripelig lite på norskopplæringen, men kommuner som bruker suggestopedi eller morsmålstøttet undervisning, får resultater.». I tillegg er suggestopedi omtalt i rapporten på side 310 og 311. Det er første gang suggestopedi og jeg som person har fått omtale i en rapport fra FAFO! Det var en gledens dag for alle suggestopedilærere som har jobbet i det stille i det ganske land. Håper dette også vil komme mange flyktninger til gode.

Nå er 2017 snart slutt og 2018 står på dørstokken. Når vi går inn i det nye året, må vi minne oss på KVALITET I ALLE LEDD er det viktigste for at resultatene skal bli gode. Det er viktig å huske i en travel hverdag!

2018 kan bli et spennende år. Da vi utlyste nytt grunnkurs i Oslo i slutten av januar, var kurset fullt med venteliste etter to dager! Vi skal utlyse flere grunnkurs. Vi setter også i gang med etterutdanning denne våren og kommer snart med invitasjon og påmelding til dette.

Vi har nye ting på gang. En av konklusjonene i rapporten er at FAFO anbefaler at det iverksettes systematisk utprøving av alternative pedagogiske tilnærminger i norskopplæringen for voksne med lite eller ingen skolebakgrunn. Lozanovmetoden har et begynnende samarbeid med to forskere som har fått midler til et forprosjekt for å utarbeid et hovedprosjekt. Vi har søkt midler til utprøving og håper på positivt svar!

Da gjenstår det å ønske alle en velfortjent ferie med ro og fred. Så møtes vi igjen til et nytt år med nye utfordringer.

Julehilsen
Lisa Hartmark

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.