Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Suksessen fortsetter med nytt grunnkurs i Lozanovmetoden/suggestopedi i Oslo 13.-16. mars 2018

February 11th, 2018 | Posted by webmaster in kurs | Nyheter

Meld deg på! Det vil du ha glede! Kurset kan vise til strålende evalueringer fra deltakere gang etter gang. Fafo sier at kommuner som bruker suggestopedi får resultater.

Vi skal være i historiske lokaler. Kurset skal være i Saxegaarden som ligger i Middelalderbyen i Gamlebyen i Oslo.

På grunnkurset får du som lærer være i «dine elevers sko». Du får lære litt av et nytt språk på fire dager. Du vil bli overrasket over hvor lett det kan være å lære et nytt språk. Du vil møte en språkopplæringsmetode som er motiverende og gledesfylt! På grunnkurset bruker vi swahili som er et afrikansk språk med ord fra både somali og arabisk!

Kursleder er suggestopedilærer Karense Foslien. Hun er blitt en kjendis blant innvandrere for sine podcast på Youtube. Nå kan du få møte henne og metoden suggestopedi som har som mål å øke elevenes læringspotensial og mestring av ny kunnskap!

De siste kursene har vært fulle. Det er blitt en tydelig økning av antall henvendelser etter Fafo rapporten datert 31.10.2017 (“Introduksjon og norskopplæring. Hva virker – for hvem?”) hvor suggestopedi metoden blir omtalt i rapporten. På frokostmøte i Fafo den 31.10.2017 vises det til at det er svært dårlige resultater på spor 1 og at deltakere går flere år uten resultater. Fafo mener at det bør være helt andre opplegg. Forsker Anne Britt Djuve sa blant annet; «Det er forsket ubegripelig lite på norskopplæringen, og viser til kommuner som bruker suggestopedi eller morsmålstøttet undervisning får resultater.»

Kurset passer for lærere som jobber med språkopplæring i alle skoleslag inkludert barnehager og voksenopplæring for innvandrere. For de som ønsker å gå videre er begynnerkurset obligatorisk. Vi starter også et etterutdanningskurs våren 2018. Kravet er gjennomført grunnkurs på 4 dager. Se vedlegg med invitasjon til grunnkurset med påmelding (i pdf og word).

Tidspunkt: 4 dager i uke 11 med dagene 13.- 16. mars 2018

Sted: Saxegaarden, Saxegaardsgata 7, 0192 Oslo

Kursavgift: Kr 3.800,- pr. deltaker inkluderer kursmateriell.

Påmelding: Ta raskt kontakt for påmeldingsskjema. Her vil du finne utfyllende informasjon om kursets innhold og organisering.
Her er et sitat fra en lærer på ett av begynnerkursene hvor spørsmålet var hva som var viktigst for deg på kurset?
Terningkast 6
Det er så mye! Jeg har fått bekreftet at denne metoden er tilpasset vår hjerne. Vi har lært på en måte som er naturlig for oss. Alle smarte” triks” vi selv har funnet på som lærer er samlet i et systematisk og helhetlig system. Det er overveldende og fantastisk! Jeg tror ikke det finnes en eneste pedagog, som ønsker det beste for elevene, som ikke ville gått god for denne metoden!
Med vennlig hilsen
Lisa Hartmark
Lozanovmetoden
E-post: lisa.hartmark@hotmail.com
Mobil: + 47 92201989
www.suggestopedi.no

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.