Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Litt om materiell

May 16th, 2013 | Posted by webmaster in materiell - (0 Comments)

Suggestopedi er en metode hvor man trenger en del materiell for å lykkes med gode resultater. Det er ikke tilstrekkelig å bruke bare tekstheftene. I tillegg er det behov for plakater med grammatiske elementer, oversettelser til et språk deltakeren forstår, spill og aktiviteter som gir støtte til deltakerne i opplæringsprosessen.

Lozanov – metoden på norsk har mottatt noe offentlig støtte til utvikling av teksthefter, oversettelser og plakater. Midlene er bevilget av Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet og Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Sistnevnte har bevilget midler gjennom Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Teksthefter
Teksthefter for suggestopedisk undervisning av voksne innvandrere og ungdom ned til 16 år foreligger. Ombrekking og oppsett av teksten i tekstheftene er utarbeidet av Kursiv Media AS. Vi er svært fornøyd med arbeidet til Kursiv Media som har skaffet seg en solid kompetanse på utforming av suggestopedisk materiell. Se nærmere informasjon om bestilling av teksthefter under teksthefter på menyen på høyre side.

Språkblokker
Det er foreløpig utarbeidet ulike språksblokker (paralleloversettelser) til alle de 4 teksteheftene i ” Den lange reisen”. Parallelloversettelsene finnes på ulike språk. For å vite mer om språkblokker, les under “Teksthefter i suggestopedi”.
Kursiv media AS har tilpasset oversettelsesblokker – blokker hvor hver enkelt side kan rives av og limes inn ved siden av den norske teksten i tekstheftene – til alle språkene.

Papirutgaver (paralleloversettelser)
Det finnes også oversettelser i papirutgavene i mange ulike sprk. For en oversikt, les under “Teksthefter i suggestopedi”.

Vi har mottatt brev fra mange kommuner om behov for oversettelser til flere språk. Vi har foreløpig ikke midler til dette. Vi prioriterer nå ferdigstillelse av kapittel 4 som vi håper skal bli ferdig snart.

Plakater
Det er pr.i dag utarbeidet en grunnpakke med
24 plakater. Se mer informasjon under plakater på menyen på høyre side.

Spill og ulike aktiviteter er også helt sentralt for å kunne bruke metoden. Vi har dessverre ikke fått nok midler foreløpig til å utvikle en grunnpakke til hvert kapitel. Vi håper at det blir mulig å få dette etter hvert. Det er pr.idag kun to spill/ aktivitet som foreligger. Se mer informasjon under spill.

For å bestille tekstheftene, oversettelsene og plakatene, vennligst bruk bestillingskjemaer som finnes under “Bøker og materiell” på menyen på høyre side.

De må skannes og sendes via e-post.

Teksthefter i suggestopedi

May 13th, 2013 | Posted by webmaster in materiell - (0 Comments)

Tekstboka ”Den lange reisen” er en fortløpende historie som består av selvstendige hefter. Foreløpig er det utarbeidet 4 hefter:
– Introduksjon
– Kapittel 1
– Kapittel 2
– Kapittel 3
Det vil komme flere i denne serien etter hvert. I tillegg til heftene finnes det oversettelsesblokker som deltakerne selv kan lime inn i heftene.

Det fins to ulike typer oversettelsesblokker:

Språkblokker (paralleloversettelser)
Blokker hvor hver enkelt side kan rives av og limes inn ved siden av den norske teksten i teksheftene.
Det finnes språkblokker på mange ulike språk.
Bla nedover denne siden for å se listen under hver tekstheften.

Papirutgaver (paralleloversettelser)
Det finnes også oversettelser i papirutgaver på mange ulike språk:
Bla nedover denne siden for å se listen under hver tekstheften.

Vi har foreløpig ikke nok midler til flere oversettelser, selv om kommunene, skolene og institusjonene tilbakemelder at de har behov for flere språk.

Vi kan ikke hindre noen i å bestille disse heftene, men vi vil understreke at elevene ikke vil ha glede av dette læreverket hvis man bruker det på tradisjonell måte. Det vil være for omfattende for begynnergrupper hvis man underviser på tradisjonell måte. Lærere som er utdannet på høgskolenivå i suggestopedi, vil derimot kunne oppnå svært gode resultater. Vi får tilbakemeldinger fra både lærere og elever om at metoden gir raskere og mer gledesfylt læring og at tekstheftene fungerer svært bra for målgruppene.

Ved bestilling av tekstheftene ber vi dere benytte bestillingsskjemaet som ligger på hjemmesiden.

Tekstheftene selges primært samlet med foreløpig 4 hefter i pakken (Introduksjonen til og med kapittel 3).

Følgende priser gjelder fra 1.1.2014 (utgifter til frakt kommer i tillegg).
En pakke består av 4 hefter og koster tilsammen kr. 560,- (det tilsvarer kr. 140,- pr. hefte).
Enkelthefter koster kr. 160,- .
Oversettelsesblokkene koster kr. 50,- pr. stk.

 

 

Introduksjon

Den lange reisen – Alt har en begynnelse

v/ Lisa Hartmark, Barbro Thorvaldsen

Den lange reisen - Alt har en begynnelse

Utgivelsesår: 2012

1. utgave

ISBN: 978-82-93236-00-9

Språk/ målform: Bokmål

Antall sider: 30

Tilgjengelige oversettelser i form av språkblokker: arabisk, engelsk, kurdisk, polsk, portugisisk, somalisk, spansk, tamilsk, thai, tyrkisk og urdu.

Tilgengelige oversettelser i form av papirutgaver: burmesisk, chin-hakka, dari, fala, farsi, fransk, latvisk, litauisk, russisk, swahili, tigrinja, tyrkisk og uigur.
Papirkopiene er ikke korrekturlest slik at kvaliteten kan være noe varierende.

Lozanov_logo

 

 

 

 

Kapittel 1

Den lange reisen – Møte med gamle venner

v/ Lisa Hartmark, Barbro Thorvaldsen

Kapittel 1 med alle oversettelser

 

 

 

 

 

 

Utgivelsesår: 2012

1. utgave

ISBN: 978- 82-93236- 01-6

Språk/ målform: Bokmål

Antall sider: 41

Tilgjengelige oversettelser i form av språkblokker: arabisk, engelsk, kurdisk, polsk, portugisisk, somalisk, spansk, tamilsk, thai, tyrkisk (ikke ferdig) og urdu.

Tilgengelige oversettelser i form av papirutgaver: farsi, fransk, latvisk, litauisk, russisk, swahili, tigrinja.
Papirkopiene er ikke korrekturlest slik at kvaliteten kan være noe varierende.

Lozanov_logo

 

Kapittel 2

Den lange reisen – Historien om bestemoren min

v/ Lisa Hartmark, Barbro Thorvaldsen

Kapittel 2 med alle oversettelser

 

 

 

 

 

 

Utgivelsesår: 2012

1. utgave

ISBN: 978- 82-93236-02-3

Språk/ målform: Bokmål

Antall sider: 37

Tilgjengelige oversettelser i form av språkblokker: arabisk, engelsk, polsk, somalisk, spansk og urdu.

Tilgengelige oversettelser i form av papirutgaver: fransk, latvisk, litauisk, russisk, swahili og tyrkisk.
Papirkopiene er ikke korrekturlest slik at kvaliteten kan være noe varierende.

Lozanov_logo

 

Kapittel 3

Den lange reisen – På hotellet

v/ Lisa Hartmark, Barbro Thorvaldsen

Kapittel 3 norsk med alle oversettelser

 

 

 

 

 

 

 

Utgivelsesår: 2013

1. utgave

ISBN: 978-82-93236-03-0

Språk/ målform: Bokmål

Antall sider: 39

Tilgjengelige oversettelser i form av språkblokker: arabisk, engelsk, polsk, somalisk, spansk og urdu.

Tilgengelige oversettelser i form av papirutgaver: fransk, latvisk, litauisk, russisk og swahili.
Papirkopiene er ikke korrekturlest slik at kvaliteten kan være noe varierende.

Lozanov_logo

Skriveglede: skriveøvelser til glede og nytte

v/Barbro Thorvaldsen
skriveglede_cover

Cappelen Damm

Utgivelsesår: 2014 (1. utgave)

ISBN: 9788202446772

Språk/ målform: Bokmål

Antall sider: 72

Beskrivelse: Skriveglede inneholder skriveøvelser mot delprøvene i skriftlig framstilling på nivå A2, B1 og B2.

Skriveglede består av tekster, spørsmål, oppgaver og illustrasjoner som kan inspirere deltakerne til å skrive. For å forenkle skriveprosessen er det en muntlig tilnærming til mange av temaene, og det er illustrasjoner som åpner for ulike fortolkninger.

Kreativitet og lystbetont skriving er sentralt i Skriveglede, samtidig som det er fokus på målene i læreplanen og norskprøvene.

Skriveglede kan brukes av alle som vil skrive mer på norsk, enten målet er å avlegge skriftlig norskprøve eller å styrke skriveferdigheter generelt.

I Skriveglede er det også gode innspill til hvordan læreren kan tilrettelegge tekstene, og konkrete tips til metoder og organisering av skriveundervisningen.

Heftet Skriveglede er en naturlig fortsettelse av Leseglede-serien.

Spill

May 4th, 2013 | Posted by webmaster in materiell - (0 Comments)

Det er pr.idag utviklet et 4- kort spill med ulike temaer som mat, drikke, møbler, frukt, underholdning, personer, årstider, etc. Dette kan bestilles på samme bestillingsskjema som plakatene og koster kr. 600,- . Det er også laget små kort av yrkene som kan brukes til memospill og annet. Disse bestilles også på samme bestillingsskjema som plakatene. De koster kr. 600,- .

Plakater

May 4th, 2013 | Posted by webmaster in materiell - (0 Comments)

Den suggestopediske metoden bruker alle sansene i undervisningen. Det betyr at et suggestopedisk klasserom ikke har hvite vegger, men har det stoffet som skal læres hengende på veggene. Persepsjon er sentralt i metoden. Plakatene fungerer som støtte i opplæringen og blir som et ”stillas” for elevene slik faglitteraturen omtaler det pedagogiske prinsippet ” scaffolding principle”. En slik støtte ser vi som en av forutsetningene for at språkopplæringen kan akselereres.

Det er foreløpig utviklet 24 plakater. Dette er et minimum man trenger hvis man skal undervise med den suggestopediske metoden.

Plakatene selges kun i grunnpakke på 24 plakater til førstegangsbestillere. Når det utvikles flere plakater, kan man få etterbestilt disse i en pakke på 6 plakater som minimum.

Pris pr. plakat er kr. 350,- pr. stk. Materialet som plakatene er trykket på er av svært god kvalitet og vil vare i mange år.

Benytt bestillingskjemaene for teksthefter og plakater som ligger på høyre siden av menyen.

 

Utgiver av plakatene:

Lozanov_logo

 

 

 

 

 

v/ Lisa Hartmark og Barbro Thorvaldsen

Plakater
1. Alfabet A-O
2. Alfabet P-Å
3. Goddag
4. Amina presenterer seg
5. Jentenavn
6. Guttenavn
7. Etternavn
8. Yrke plansje 1
9. Yrke plansje 2
10. Yrke plansje 3
11. Grunntall
12. Ordenstall
13. Farger
14. Geografi
15. Været
16. Kommode
17. Snill
18. Liten
19. Mange
20. Fruktfat
21. Tror – synes
22. By
23. Mye – mange
24. Uttrykk