Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Etterutdanningen er et tilbud til alle som har deltatt på grunnkurset i suggestopedi. Det er krav om gjennomført grunnutdanning.

Det har dessverre tatt litt tid å få på plass etterutdanningen. Nå har vi funnet lokaler. Vi skal være i Saxegaarden. Det er historiske lokaler som ligger i Middelalderparken i Gamlebyen.
Nå har dere sjansen til å lære hvordan dere skal bruke metoden til beste for elevene/ de voksne deltakerne dere underviser. Både barn, unge og voksne kan lære med Lozanovmetoden. Vi vet at mange ønsker å lære på denne måten!

Etterutdanningen består av 4 samlinger à 2 dager + en sertifiseringssamling. Lozanovmetoden v/ Lisa Hartmark er koordinator for etterutdanningen og har tidligere vært lærer på høgskoleutdanningen i suggestopedi. Lisa Hartmark er utdannet trainer av metodens opphavsmann dr. Georgi Lozanov og har i flere år jobbet sammen han. Suggestopedilærer Karense Foslien deltar i etterutdanningen.

Da det har meldt seg på mange lærere til etterutdanningen, har vi allerede booket noen timer med en universitetsutdannet spesialist innen sangteknikk på første samling. Hun vil ha fokus på stemmetrening for å styrke lærerne i konsertlesing som er nytt for lærerne. I tillegg ønsker vi også å få med en dramapedagog og andre relevante ressurspersoner på noen av samlingene senere. Andre erfarne suggestopedilærere vil også etterhvert delta med sine erfaringer.

Etterutdanningen vil ha fokus på god praksis, men det vil bli krav om levering av totalt tre oppgaver. Det vil også bli krav om å levere en video med introduksjon som vil bli kommentert individuelt av faglærere.
Det er oppmøte plikt og krav om 80% frammøte for å få sertifiseringsbevis. Detaljert innhold for samlingene med temaark vil komme etterhvert.

Datoene for samlingene blir følgende i 2018:
1. samling 25.- 26. april
2. samling: 7.-8.juni
3. samling: 27.-28. september
4. samling: 1.-2. november
Sertifisering: 17.-18. januar 2019. Studentene møter bare på en av dagene.

Vi ønsker også å få til hospitering der det er mulig. Reiseutgifter til dette kommer utenom. Kaffe, te og frukt vil inngå i prisen pr. samling. Lunsj- og overnattingsutgifter inngår ikke i prisen for etterutdanningen
Pris kr. 3.700,- pr. samling unntatt sertiferingssamlingen som vil koste kr.1.500,- I tillegg kommer kr. 1.500,- for kompendium med litteratur. Eventuelt annen litteratur utenom kompendiumet må deltakerne skaffe selv. Totale utgifter for etterutdanningen vil være kr. 18.300,-.

Du kan velge betalingsmåte:
1. kr. 3.700,- i forkant av hver samling og betaling av kompendiumet i vårsemesteret og kr. 1.500,- for sertifiseringen i høstsemesteret.
2. kr. 9.150,- halvparten av totalbeløpet i vårsemesteret i forkant av første samling og kr. 9.150,- i høstsemesteret i forkant av samlingen 27.- 28. september.
3. kr. 18.300,- som betales i forkant av første samling.

Det må gis beskjed ved påmeldingen til utdanningen hvilken betalingsmåte som velges. Det vil bli sendt faktura ifølge den betalingsmåten som velges. Det må også framkomme tydelig hvem som skal betale etterutdanningen.

Det har allerede kommet mange påmeldinger til denne etterutdanningen. Meld dere på!

Fafo skriver i sin rapport» Introduksjonsprogram og norskopplæring. Hva virker – for hvem?» at progresjonen for de med lite skolebakgrunn er svært lav. De skriver videre; «Dette er et felt der det kan behov for dramatisk omlegging av virkemidler og arbeidsmetoder». Vi som jobber med metoden kjenner til at mange lærere har fått gode resultater med metoden suggestopedi. Fafo referer også til avisartikkelen i Aftenposten» Analfabeter er vår tids glemte gruppe» https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/7k27K/Analfabetene-er-var-tids-glemte-gruppe–Lisa-Hartmark
Spørsmål om etterutdanningen rettes til Lisa Hartmark på mail; lisa.hartmark@hotmail.com eller mobil 92201989. Påmeldingen sendes til Lisa Hartmark på mail. De som melder seg på kurset får fortløpende beskjed om deltakelse. Påmeldingsfrist: 20. april 2018

PÅMELDINGSSKJEMA I WORD ELLER PDF

 

Dette er informasjon til dere som har gjennomført det obligatoriske grunnkurset i Lozanovmetoden/ suggestopedi. Dette er et tilbud til dere som ønsker å lære mer og bruke metoden der dere jobber! Nå har dere muligheten. Det har allerede kommet påmeldinger til denne etterutdanningen. Meld dere på!

Vi har fått med oss to forskere på dette etterutdanningskurset. Planen er at de ønsker å forske på metoden, men de vil gjerne lære metoden først. Det vil nok føre til mange interessante diskusjoner på etterutdanningskurset! De ønsker i første omgang å forske på suggestopedi for analfabeter og de med lite skolebakgrunn. Dette er i tråd med Brochmann 2 utvalget NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit som sier at det er behov for mangfold av metoder i voksenopplæringen for innvandrere da gruppen er så heterogen.

I tillegg sier utvalget:

“Utvalget vil understreke at det foreligger lite forskningsbasert kunnskap om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne, det gjelder både opplæringens innhold, metodisk tilnærming, læringsmiljø og kommunenes organisering av tilbudet.”

Det har aldri vært noen forskning i Norge for spor A1 deltakere. Jeg skrev en avisartikkel i Aftenposten tidligere i år; «Analfabeter er vår tids glemte gruppe».

Alle politiske partier har sviktet siden de første gruppene med kvinner som var analfabeter kom på 70-tallet. Det var kvinner som var gjenforent med sine menn som …

Nå har dere sjansen til å lære hvordan dere skal bruke metoden til beste for elevene/ deltakerne dere underviser. Både barn, unge og voksne kan lære med Lozanovmetoden på alle nivåer. Etterutdanningen i Sogndal gjelder ikke spesielt for gruppen analfabeter. Vi har erfaringer og vet at mange deltakere ønsker å lære på denne måten! Det blir fokus på å lære å bruke metoden i praksis.

Etterutdanningen består av 4 samlinger à 2 dager + en sertifiseringssamling.

Kravet er gjennomført grunnkurs i metoden. Lozanovmetoden v/ Lisa Hartmark er koordinator for etterutdanningen. Lisa Hartmark er utdannet trainer av metodens opphavsmann dr. Georgi Lozanov og har i flere år jobbet sammen han. Andre erfarne suggestopedilærere vil delta med sine erfaringer på etterutdanningen. Suggestopedilærer Karense Foslien vil være med i starten for å få en link til de siste grunnkursene. Lisa Hartmark har tidligere vært lærer på høgskolestudiet vi har hatt i metoden i flere år. Vi mistet studiet da høgskolene fusjonerte. Vi håper at det etterhvert kan bli mulig å få opp igjen et høgskolestudium og at dere på etterutdanningen som ønsker det kan få ta eksamen som privatister. Dette vet vi dessverre ikke på nåværende tidspunkt. Det er oppmøteplikt og krav om 80% frammøte for å få sertifiseringsbevis. Detaljert innhold for samlingene med temaark vil komme etterhvert.

Datoene for samlingene blir følgende:

  • 1. samling 9.- 10. november.
  • 2. samling: 11.-12. januar
  • 3. samling: 8.-9. mars
  • 4. samling: 26.- 27. april
  • eksamen/ sertifisering: 7.-8. juni

Pris kr. 3.700,- pr. samling unntatt sertiferingssamlingen som vil koste kr. 1.500. I tillegg kommer kr. 1.500 for kompendium med litteratur. Eventuelt annen litteratur utenom kompendiumet må deltakerne skaffe selv. Betalingen av kurset kan skje i forkant av hvert kurs eller samlet for alle kursene. Det kan dere velge selv.

Påmeldingsskjema i PDF eller WORD.

Etterutdanningen vil ha fokus på god praksis, men det vil bli krav om levering av tre oppgaver mellom samlingene. Det vil også bli krav om å levere en video med introduksjon som vil bli kommentert individuelt av faglærere.

Under forutsetning av tilstrekkelig antall deltakere ønsker vi å gi ekstratilbud om musikkpedagog og stemmetrening en dag for å styrke lærerne i konsertlesing som er nytt for lærerne slik at man får øvd på dette på en god måte. I tillegg ønsker vi også å få med en dramapedagog en dag. Det forutsetter nok antall kursdeltakere. Kursdeltakerne vil også få møte flere erfarne suggestopedilærere i utdanningen.

Vi ønsker også å få til hospitering der det er mulig. Reiseutgifter til dette kommer utenom. Kaffe, te og frukt vil inngå i prisen pr. samling. Lunsj- og overnattingsutgifter inngår ikke i prisen for etterutdanningen.

Spørsmål rettes til Lisa Hartmark på mail; lisa.hartmark@hotmail.com eller mobil 92201989.

Påmelding sendes til:
Astri Holum
Rådgjevar, NAV Sogndal
55553333/57015682
Mail: astri.holum@nav.no

Nytt grunnkurs i Oslo

August 16th, 2017 | Posted by webmaster in kurs | opplæring - (0 Comments)

Vi gjentar suksessen og arrangerer et nytt grunnkurs i Oslo.

Nå har du muligheten til å delta 18.-21.oktober 2017!

Vi har igjen fått låne lokaler av Podium jobb og karrieresenter på Skøyen i Oslo. Lokalene passer godt til våre kurs.

Det forrige kurset i mars 2017 var overbooket med 21 på venteliste. Det er interesse for denne språkopplæringen. Vi har allerede fått påmelding til dette kurset. Meld deg på! Det vil du ha glede av!

Du sjansen til å lære å snakke litt av et nytt språk på fire dager og samtidig lære deg litt om en språkopplæringsmetode som elevene dine vil oppleve som motiverende og gledesfylt. Metoden bygger på helhet og variasjon av virkemidler. Måler er å øke elevenes læringspotensial og mestring av ny kunnskap.

På begynnerkurset i Lozanovmetoden/suggestopedi får du selv oppleve hvor lett det er å lære et nytt språk på denne metoden. Vi bruker swahili på dette kurset. Du får oppleve å bli kjent med et afrikansk språk! Swahili har ord fra både arabaisk og somali. Vi kan garantere deg mange positive overraskelser og ønsker deg velkommen til kurs!

Kurset passer for lærere som jobber med språkopplæring i alle skoleslag inkludert barnehager og voksenopplæring for innvandrere. For de som ønsker å gå videre med videreutdanning er begynnerkurset obligatorisk. Vi starter også et etterutdanningskurs i høst. Kravet er gjennomført grunnkurs på 4 dager. Se vedlegg med invitasjon til grunnkurset med påmelding.

Tidspunkt: 4 dager i uke 42 – onsdag 18. – 21.oktober 2017.

Sted: Podium jobb – og karriersenter, Oslo Vest. Karenslyst allé 6, 0278 Oslo

Kursavgift: Kr 3.800,- pr. deltaker inkluderer kursmateriell.

Påmelding: Her kan du laste ned påmeldingsskjema i word-format eller PDF. Du vil finne utfyllende informasjon om kursets innhold og organisering.

Her er et sitat fra en lærer på ett av begynnerkursene hvor spørsmålet var hva som var viktigst for deg på kurset?
T
erningkast Det er så mye! Jeg har fått bekreftet at denne metoden er tilpasset vår hjerne. Vi har lært på en måte som er naturlig for oss. Alle smarte” triks” vi selv har funnet på som lærer er samlet i et systematisk og helhetlig system. Det er overveldende og fantastisk! Jeg tror ikke det finnes en eneste pedagog, som ønsker det beste for elevene, som ikke ville gått god for denne metoden!

Med vennlig hilsen
Lisa Hartmark
Lozanovmetoden
E-post: lisa.hartmark@hotmail.com
Mobil: + 47 92201989
www.suggestopedi.no

Begynnerkurs for lærere i Oslo!

February 9th, 2017 | Posted by webmaster in kurs | opplæring - (0 Comments)

 

Det har vært etterspørsel etter et kurs i Oslo. Nå arrangerer Lozanovmetoden et begynnerskurs i lokalene til Podium jobb og karrieresenter på Skøyen i Oslo.

Begynnerkurs i Lozanovmetoden/suggestopedi

Nå har du sjansen til å lære å snakke litt av et nytt språk på fire dager og samtidig lære deg litt om en språkopplæringsmetode som elevene dine vil oppleve som motiverende og gledesfylt. Metoden bygger på helhet og variasjon av virkemidler. Måler er å øke elevenes læringspotensial og mestring av ny kunnskap.

På begynnerkurset i Lozanovmetoden/suggestopedi får du selv oppleve hvor lett det er å lære et nytt språk på denne metoden. Vi bruker swahili. Vi kan garantere deg mange positive overraskelser og ønsker deg velkommen til kurs!

Kurset passer for lærere som jobber med språkopplæring i alle skoleslag inkludert barnehager og voksenopplæring for innvandrere. For de som ønsker å gå videre med videreutdanning er begynnerkurset obligatorisk. Vi håper å få opp igjen høgskolestudiet på 15studiepoeng innen suggestopedi som vi har hatt i mange år. Hvis ikke det går, skal vi starte etterutdanningskurs. Kravet er gjennomførtbegynnerkurs på 4 dager.

Tidspunkt: 4 dager i uke 13 – onsdag 29.mars – lørdag 1.april
Sted: Podium jobb – og karriersenter, Oslo Vest. Karenslyst allé 6, 0278 Oslo
Kursavgift: Kr 3.800,- pr. deltaker inkluderer kursmateriell.
Påmelding: Ta raskt kontakt for påmeldingsskjema. Her vil du finne utfyllende informasjon om kursets innhold og organisering.

Her er et sitat fra en lærer på ett av begynnerkursene hvor spørsmålet var hva som var viktigst for deg på kurset?
Svar: “Det er så mye! Jeg har fått bekreftet at denne metoden er tilpasset vår hjerne. Vi har lært på en måte som er naturlig for oss. Alle smarte” triks” vi selv har funnet på som lærer er samlet i et systematisk og helhetlig system. Det er overveldende og fantastisk! Jeg tror ikke det finnes en eneste pedagog, som ønsker det beste for elevene, som ikke ville gått god for denne metoden!”

Med vennlig hilsen

Lisa Hartmark
Lozanovmetoden
E-post: lisa.hartmark@hotmail.com
Mobil: + 47 92201989
www.suggestopedi.no

Rasa Ziburkute
Avdelingsleder Podium Mosa
E-post: Rasa.Ziburkute@podium.no
Mobil: + 47 93497564

DSC_0251-1 Valdres

Nå har du sjansen til å lære å snakke litt av et nytt språk på fire dager og samtidig lære deg en språkopplæringsmetode som elevene dine vil oppleve som motiverende og gledesfylt.

Metoden bygger på helhet og variasjon av virkemidler. Måler er å øke elevenes læringspotensial og mestring av ny kunnskap.

På begynnerkurset i Lozanovmetoden/suggestopedi får du selv oppleve hvor lett det er å lære et nytt språk på denne metoden. Vi bruker portugisisk. Vi kan garantere deg mange positive overraskelser og ønsker deg velkommen til kurs!

Kurset passer for lærere som jobber med språkopplæring i alle skoleslag inkludert barnehager og voksenopplæring for innvandrere.

For de som ønsker å gå videre med videreutdanning er begynnerkurset obligatorisk. Vi er i dialog med Høgskolen i Lillehammer om en eventuell desentralisert videreutdanning med 15 stp. innen suggestopedi.

Tidspunkt: 4 dager i uke 48 – tirsdag 29. november til og med fredag 2.desember 2016

Sted: Karriere Oppland Valdres – Leira ( ved Valdres vidaregåande skule )

Kursavgift: Kr 3.800,- pr. deltaker inkluderer kursmateriell, kaffe/te og frukt

Påmelding: Ta raskt kontakt med Inger-Line Haraldsen og du vil få tilsendt invitasjon med påmeldingsskjema. Denne invitasjonen vil gi utfyllende informasjon om kursets innhold og organisering.

Her er et sitat fra en lærer fra ett av begynnerkursene hvor spørsmålet var: Kan du si noe om hva som var viktigst for deg på kurset?
“Det er så mye! Jeg har fått bekreftet at denne metoden er tilpasset vår hjerne. Vi har lært på en måte som er naturlig for oss. Alle smarte” triks” vi selv har funnet på som lærer er samlet i et systematisk og helhetlig system. Det er overveldende og fantastisk! Jeg tror ikke det finnes en eneste pedagog, som ønsker det beste for elevene, som ikke ville gått god for denne metoden!”

Med vennlig hilsen

Inger-Line Haraldsen
leder Karriere Oppland Valdres
Inger.line.haraldsen@oppland.org
61 35 66 08 / 97 03 40 18

Save

Save

Save

Save

Save