Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Om oss

Lisa Hartmark

Lisa HartmarkLisa Hartmark er utdannet ved Universitetet i Oslo (adjunkt med opprykk) med fagene fransk, sosiologi, psykologi, sosialantropologi og PPU. Hun har jobbet i ca. 12 år som lærer for innvandrere og vært rektor på et voksenopplæringssenter. Hun var den første i Norge som oppdaget PIN prosjektet(prosjekt med introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere) i Nederland på nittitallet I mange år jobbet hun i Integreringsavdelingen i Utlendingsdirektoratet hvor hun var en av de mest sentrale i utviklingen av Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Hun har også vært initiativtaker for å utvikle samfunnskunnskap på et språk deltakerne forstår og deltok i starten i utviklingen av registrerings-systemet NIR i norskopplæringen for innvandrere. Hun har også vært en av gründerne i Norge for det pedagogiske programmet ” Mangfold og Dialog”. En periode jobbet hun i Barne- og familiedepartementet (som det het den gangen) som redaktør av en ”Håndbok for kommunene i arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.” Nå jobber hun i IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Hun er også faglærer på et 15 poengstudium for lærere ”Metodeutvikling i språkopplæringen med vekt på suggestopedi” på Høgskolen i Buskerud sammen med kollega Barbro Thorvaldsen.

Lisa Hartmark var den første i Norge som ble internasjonalt utdannet trainer i metoden suggestopedi av dr. Georgi Lozanov som er metodens opphavsmann. De siste årene har hun jobbet med utviklingen av metoden i Norge i samarbeid med kollega Barbro Thorvaldsen. Hun har vært prosjektleder i dette arbeidet. I perioder har hun hatt permisjon fra IMDi og har blant annet jobbet med norskopplæring av en somalisk kvinnegruppe og en gruppe analfabeter i bydel Alna. Begge gruppene oppnådde svært gode resultater med metoden suggestopedi. Hun er sammen med Barbro Thorvaldsen medforfatter av ” Den lange reisen” som er en suggestopedisk tekstbok i norskopplæringen.

Intro-side 17_1_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Thorvaldsen

barbroBarbro Thorvaldsen er utdannet lærer (adjunkt med opprykk) med fagkretsen norsk som andrespråk, spansk, sosialantropologi og PPU ved Universitetet i Oslo. I tillegg har hun treårig bibliotekar-utdannelse.

Hun har jobbet med norskundervisning i voksenopplæring i cirka 20 år. Tidligere har hun vært tilsatt i flere år som redaksjonssekretær i universitets- og høgskolebokforlaget Ad Notam Gyldendal, nå del av Gyldendal Akademiske, hvor hun jobbet innen feltene pedagogikk, sosiologi og sosialantropologi. Barbro Thorvaldsen har også omfattende erfaring fra bokhandel, pressebyrå og språklig og pedagogisk prosjektvirksomhet, blant annet som norsk representant i det internasjonale EU-prosjektet Bridges.

Hun har arbeidet med utstrakt kurs- og foredragsvirksomhet og har vært en av kjernepersonene i implementeringen av den suggestopediske metoden i Norge. Thorvaldsen er internasjonalt utdannet trainer i suggestopedi, direkte skolert av opphavsmannen, dr. Georgi Lozanov, og er fagansvarlig for det suggestopediske metodestudiet ”Metodeutvikling i språkopplæring med vekt på suggestopedi” på Høgskolen i Buskerud sammen med kollega Lisa Hartmark.

Hun er forfatter av Leseglede 1 – 6 – en lese- og skrivestimulerende bokserie for unge voksne og voksne innvandrere som skal lære norsk, og som ble gitt ut på Cappelen Damm våren 2010 – 2012. Barbro Thorvaldsen er medforfatter av det suggestopediske læreverket Den lange reisen.

 Kapittel 2-side 25_1_1

 

Stefano Esposito

Stefano Esposito er opprinnelig fra Italia og flyttet til Norge i 2012. Han er utdannet statsviter og har en Master i Internasjonale relasjoner og europeiske studier ved Universitetet i Bologna.

Som student ville han oppleve noe nytt og få nye perspektiver, derfor bestemte han seg for å bli utvekslingstudent i Norge to ganger, ved Universitetet i Agder i Kristiansand. Her deltok han, blant annet, i European Integration Summer School 2009.

Stefano lærte seg norsk fort takket være både den suggestopediske metoden og en sterk personlig motivasjon. Han gikk 64 timer på norskkurs ved AOF Oslo hos lærer Barbro Thorvaldsen i februar 2012, og bestod Norskprøve 3 (nivå B1) i begynnelse av mai i samme år. I løpet av kurset på AOF Oslo hadde han også en koordinatorrolle for en studiesirkel. Han har også bestått Bergenstest etter ett år i Norge.

Stefano har vært praktikant i firmaet Lozanov-metoden på norsk, Lisa Hartmark og Barbro Thorvaldsens firma, fra januar 2013 til mai 2013. Han har arbeidet med statistikkbehandling og rapportering, og har assistert og holdt innlegg ved begynnerskurs sammen med Lisa Hartmark. Han har laget hjemmesiden og er nåværende ansvarlig for vedlikeholdet av den. Han har holdt foredrag i temaet “Suggestopedi som læringsmetode” ved kurser og seminarer hos Røde Kors, IMDI Vest, AOF Hordaland, Studiesenteret RKK Ytre Helgeland, Gildeskål og Tromsø kommune, Kristiansand og andre steder. På seminarene presenterer han metoden fra en elevs perspektiv, og forteller om sine personlige erfaringer med metoden.

Siden Juni 2013 jobber han som rådgiver i bærekraftig finans ved WWF Verdens naturfond Norge. I tillegg, underviser han italiensk.