Velkommen til Suggestopedi.no
Header
En gledesfylt språkinnlæringsmetode
Header

Patentstyret

May 16th, 2013 | Posted by webmaster in Uncategorized - (0 Comments)

Registreringsbrev fra Patentstyret

Vi viser til registreringsbrev datert 20.09.2012 fra Patentstyret som viser at Lozanov- metoden på norsk har fått en godkjent varemerkeregistrering i Norge. Det går fram av varemerkeregistreringen at denne registreringen gjelder undervisningsmateriell som er basert på metoden suggestopedi; dialoghefter, plakater med grammatikk og kunst, pedagogiske sanger og rapp i tillegg til undervisning av voksne og barn ved bruk av metoden suggestopedi og aktiviteter som er basert på suggestopedi.

Vi har gjort denne registreringen for å beskytte kvaliteten i metoden. Vi skal ikke hindre noen i å bruke metoden, men vi tillater ikke at det blir solgt produkter innen suggestopedi uten vår godkjennelse. Dette betyr at man kan lage egne opplegg til eget bruk, men man kan ikke kommersialisere dette uten tillatelse fra Lozanov- metoden på norsk.

Her kan du lese og laste ned:

Patentstyret